Doğa bilimleri alanında tercih edilebilecek en iyi Avrupa Üniversiteleri hangileri? Doğa Bilimlerinin; Natural Sciences adıyla da anıldığı biliniyor. Bu bilim dalı; doğal olayların tanımlanması ve anlaşılmasını odak noktasına alıyor. Elbette bunu; gözlem ve deneyler neticesinde elde edilen kanıtlara dayalı olarak yapıyor. Bilimsel ilerlemelerin geçerliliği noktasında akran değerlendirmesi ve bulguların tekrarlanabilirliği gibi mekanizmalar kullanılıyor.

Doğa bilimi iki ana dal altında incelenebiliyor. Bu dallar yaşam bilimleri ve fizik bilimleri olarak biliniyor. Yaşam bilimleri alternatif anlamda biyoloji alanını da kapsıyor. Fizik bilimleri ise kendi içerisinde farklı dallara ayrılıyor. Bu dallar; fizik, kimya, yer bilimleri ve astronomi olarak sıralanabiliyor. Bunlara ek olarak; Doğa bilimleri özellikleri bakımından farklı alt dallara da ayrılabiliyor. Biyoloji alanı; Botanik, Zooloji, Mikrobiyoloji, Ekoloji, Anatomi, Toksikoloji, Biyokimya gibi birçok farklı alt dala ayrılıyor. Benzer şekilde; yer bilimleri, Jeoloji, Jeofizik, Hidroloji, Jeomorfoloji, coğrafya, meteoroloji gibi alt dalları bünyesinde barındırıyor.

Doğa bilimlerinin, matematik ve mantık gibi deneysel verilere dayanan biçimsel bilimlerden araçlar kullandığı da biliniyor. Yararlanılan farklı bilim dalları sayesinde doğaya dair bilgiler; doğa yasalarının açık ifadeleri olarak açıklanabilecek ölçümlere dönüştürülüyor. Doğa bilimlerinin kökleri, Asya’daki Taocu geleneklere ve Batı’da Antik Yunana kadar izlenebiliyor. Aslında bu kökler modern doğa bilimlerinin temellerinin oluşmasına da katkı sağlıyor.

Doğa Bilimleri Özellikleri Nelerdir? Sosyal Bilimler ile Arasında Ne Gibi Farklar Bulunuyor?

Doğa bilimlerinin, bilimin temel özellikleri arasında da yer alan bazı özellikleri bulunuyor. Nesnellik, mantıksallık, olgusallık, tekrarlanabilirlik ve evrensellik bu özelliklerden bazıları olarak sıralanıyor. Doğa bilimlerinin metafiziksel kabullere dayandığı biliniyor. Doğa bilimlerinde eleştirel bir bakış açısı benimseniyor. Bulgular deneysel verilere dayanıyor. Bulguların doğruluğunu kanıtlamak için çeşitli bilimsel yöntemlere başvuruluyor. Doğa bilimlerinin pratiğinin olgulara yönelik olduğu biliniyor. Bu durum, yalnızca doğa bilimlerini değil bilimin farklı alanlarını da kapsıyor. Olgusallık, doğa bilimlerini diğer bilgi türlerinden ayıran en önemli özellik olarak ön plana çıkıyor. Doğa bilimleri özellikleri arasında önemli bir konumda bulunuyor. Çünkü, doğa bilimlerinde olgulardan yola çıkılıyor, ortaya konan hipotez yine olgularla test ediliyor.

Peki; doğa bilimlerinin, sosyal bilimler ile arasında ne gibi farklar bulunuyor? Doğa bilimlerinde nesneler doğal bir durum ve döngü içerisinde yer alıyor. Sosyal bilimlerde ise tarihsel ya da mekansal boyut ve sürecin var olduğu biliniyor. Doğa bilimlerinde nesneler her zaman doğa yasalarına göre konumlanıyor. Ancak sosyal bilimlerde sosyal olay ve olguların bilimsel süreç üzerinde etkili olduğu görülüyor. Doğa bilimlerinde veriler deneysel yöntemlere dayanırken, sosyal bilimlerde anket, gözlem gibi yöntemler ile verilere ulaşılıyor.

Yurt Dışında Doğa Bilimleri Okumak İsteyenler Hangi Avrupa Üniversitelerini Tercih Etmeli?

Peki; natural science alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için hangi Avrupa Üniversiteleri ön plana çıkıyor?

University of Cambridge

University of Cambridge, İngiltere’nin en iyi ve en köklü üniversitelerinden biri olarak tanınıyor. Üniversitenin kökleri 1209 yılına kadar uzanıyor. Bir kamu araştırma üniversitesi olma özelliği taşıyor. Üniversite, İngiltere’nin Cambridge şehrinde yer alıyor. Dünyanın ayakta kalan en eski dördüncü üniversitesi olarak biliniyor. Aynı zamanda dünyada İngilizce eğitim veren ikinci en eski üniversite olma özelliği taşıyor. University of Cambridge günümüzde hem Avrupa’nın hem dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak gösteriliyor.

Doğa Bilimleri arasında QS 2022 sıralamasına göre Avrupa Üniversiteleri arasında ilk sırada yer alıyor. University of Cambridge, doğa bilimlerinde disiplinlerarası bir yaklaşıma odaklanıyor. Üniversite, hem biyolojik hem de fiziksel bilimlerin incelenmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda sosyal bilimlerle de dirsek temasında olduğu görülüyor. Bölüm programı tam zamanlı bir kurs olarak sunuluyor ve üç yıllık bir süreyi kapsıyor. Öğrenciler ilk yıl aldıkları temel eğitimin ardından bir uzmanlık alanına odaklanabiliyorlar. Öğrencilere 16 farklı alanda uzmanlaşma olanağı sunuluyor. Yer bilimleri, biyokimya, biyoloji bu alanlardan bazıları olarak karşımıza çıkıyor.

University of Oxford

University of Oxford, İngiltere’nin Oxford kentinde bulunan bir araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. Üniversite 1096 yılından beri varlığını sürdürüyor. University of Oxford günümüzde dünyanın en iyi üniversiteleri arasında sıralanıyor. Ayrıca dünyada, İngilizce konuşulan en eski üniversite olma özelliği taşıyor. Doğa Bilimleri alanında İngiltere’nin ve Avrupa’nın en iyi ikinci üniversitesi olarak sıralanıyor.

Üniversite, doğa bilimlerinde tıpkı Cambridge gibi disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsiyor. Üniversite öğrencilere biyoloji, fizik, astronomi ve yer bilimleri alanlarında programlar sunuyor. Bu alanlardan bazıları tıp ve çevre bilimleriyle örtüşüyor ve dirsek teması halinde ilerliyor. Programlar uygulamalı olabileceği gibi teorik eğitime de dayanabiliyor. Programlar kapsamında iklim değişikliği, parçacık fiziği, hayvan davranışı gibi farklı konular ele alınıyor.

Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich)

ETH Zurich bilim ve teknoloji alanında Avrupa’nın ve dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında sıralanıyor. QS 2022 sıralamasına göre üniversite Avrupa Üniversiteleri arasında doğa bilimleri alanında üçüncü sırada yer alıyor. Üniversite İsviçre’nin Zürih kentinde bulunuyor ve bir devlet araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. Üniversitenin 1854 yılında mühendis ve bilim insanı yetiştirme misyonuyla kurulduğu biliniyor. Bu misyonunu sürdürerek bugün yalnızca teknoloji mühendislik matematik ve bilim alanlarında eğitim veriyor.

ETH Zurich Natural Sciences & Mathematics adında bir departmana ev sahipliği yapıyor. Bu departmanda öğrencilere; biyoloji, kimya ve biyomühendislik, fizik gibi programlar sunuluyor. Üniversite doğa bilimlerinde hem lisans hem de lisansüstü dereceler veriyor. Bu alanda disiplinlerarası bir yaklaşım benimseniyor.

Imperial College London

Imperial College London, İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alıyor. 1907’de kurulan üniversite bir devlet araştırma üniversitesi olma özelliği taşıyor. Imperial College London, bilim, teknoloji, tıp gibi alanlarda dünya çapında tanınıyor. Doğa bilimleri alanında ise Avrupa’nın en iyi dördüncü üniversitesi olarak sıralanıyor. Üniversitenin ana kampüsü South Kensington’da yer alıyor. Bunun yanı sıra White City’de bir inovasyon kampüsüne ev sahipliği yapıyor.

Üniversite bünyesinde bulunan Faculty of Natural Sciences birçok farklı departmana ve enstitüye ev sahipliği yapıyor. Fakülte bünyesinde yer alan departmanlar şöyle sıralanıyor.

 • Kimya Departmanı
 • Yaşam Bilimleri Departmanı
 • Matematik Departmanı
 • Çevre Politikası Departmanı
 • Fizik Departmanı

Fakülte bünyesinde bu departmanlara ek olarak 6 farklı enstitü yer alıyor. Bu enstitüler ise şöyle sıralanıyor.

 1. Grantham İklim Değişikliği Ve Çevre Enstitüsü
 2. Veri Bilimi Enstitüsü
 3. Moleküler Bilimler Ve Mühendislik Enstitüsü
 4. Güvenlik Bilimleri Ve Teknoloji Enstitüsü
 5. Küresel Sağlık İnovasyonu Enstitüsü
 6. Enerji Geleceği Laboratuvarı

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

École polytechnique fédérale de Lausanne kısaca EPFL olarak anılıyor. EPFL, İsviçre‘nin Lozan kentinde yer alıyor. Bir devlet araştırma üniversitesi olma özelliği taşıyor. Üniversitenin, doğa bilimleri ve mühendislikte uzmanlaştığı biliniyor. Doğa bilimlerinde Avrupa’nın en iyi beşinci üniversitesi olarak sıralanıyor. Üniversite aynı zamanda dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olarak biliniyor.

Üniversite bünyesinde School of Basic Sciences adında bir fakülte yer alıyor. Bu fakülte bünyesinde öğrencilere fizik, kimya ve matematik alanında programlar sunuluyor. Aynı zamanda bu alanlarda araştırmalar yürütüldüğü de biliniyor. Üniversite doğa bilimlerinde hem lisans hem de yüksek lisans dereceleri sunuyor. Fakülte, yeni bilginin yaratılmasını ve yeniliğin teşvik edilmesini misyon ediniyor. Teknoloji ve bilimin gelişiminde öncü bir rol üstleniyor.

Moscow State University

Moscow State University, Rusya’nın Moskova şehrinde bulunan bir devlet araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. Üniversite, QS 2021 sıralamasına göre doğa bilimleri alanında Avrupa’nın en iyi altıncı üniversitesi olarak sıralanıyor.  1755 yılından beri varlığını sürdürüyor. Moscow State University 39 fakülte ve 15 araştırma merkezine ev sahipliği yapıyor. Doğa bilimlerinde lisans ve lisansüstü dereceler sunuyor.

Üniversitenin doğa bilimlerinde tek bir fakültesi bulunmuyor. Fizik Fakültesi, Kimya Fakültesi, Biyoloji Fakültesi gibi farklı fakülteler bünyesinde doğa bilimlerine odaklanılıyor. Üniversite disiplinlerarası ve uygulama ağırlıklı bir eğitime odaklanıyor. Üniversite aynı zamanda doğa bilimlerine yönelik eğitim ve araştırmalarını enstitüler aracılığıyla da sürdürüyor. Bu enstitüler şöyle sıralanıyor;

 • Scobeltsyn Nükleer Fizik Araştırma Enstitüsü
 • Belozersky Fiziko-Kimyasal Biyoloji Araştırma Enstitüsü
 • Teorik ve Matematiksel Fizik Enstitüsü

Sorbonne University

Doğa bilimleri alanında öne çıkan bir diğer Avrupa Üniversitesi ise Sorbonne UniversitySorbonne University bir Fransız üniversitesi… Üniversite 2018 yılında birkaç kurumun birleşmesiyle kurulmasına rağmen kökleri 1257 yılına kadar uzanıyor. Üniversite günümüzde Avrupa’nın ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda QS 2022 sıralamasına göre Natural Sciences alanında Avrupa’nın en iyi 7. üniversitesi olarak sıralanıyor.

Sorbonne University, doğa bilimlerine yönelik eğitimini Bilim ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde yürütüyor. Fakülte hep disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsiyor hem de her alanın özüne inmeyi görev ediniyor. Fakülte, deneysel ve teknolojik bilimler yelpazesini bir araya getiriyor. Bilim ve Mühendislik Fakültesi 7 bölüm etrafında şekilleniyor. Bu bölümler şöyle sıralanıyor;

 1. Biyoloji
 2. Kimya
 3. Mühendislik
 4. Matematik
 5. Fizik
 6. Yer Bilimleri
 7. Çevre Ve Biyolojik Çeşitlilik

École Polytechnique

École Polytechnique, doğa bilimleri alanında öne çıkan bir başka Avrupa Üniversitesi olarak karşımıza çıkıyor. Üniversite Fransa’nın başkenti Paris’te yer alıyor. Fransa’nın en prestijli ve en seçici kurumlarından biri olarak gösteriliyor. Kurum aynı zamanda,  Paris Politeknik Enstitüsü’nün kurucu üyesi olarak tanınıyor. École Polytechnique Fransa’nın en önemli araştırma kurumları arasında yer alıyor. QS 2022 sıralamasına göre üniversite doğa bilimlerinde Avrupa’nın en iyi 8. Üniversitesi olarak sıralanıyor; Üniversite bu alanda matematik, fizik ve biyoloji alanlarında lisans ve lisansüstü programlar sunuyor.

Paris Sciences et Lettres University (PSL)

Paris Sciences et Lettres University kısaca PSL olarak anılıyor. Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan bir devlet araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. Kurum 2010 yılından beri varlığını sürdüren genç bir üniversite olarak biliniyor. Doğa bilimleri alanında Avrupa’nın en iyi 9. üniversitesi olarak kabul ediliyor. PSL, araştırma ve disiplinlerarası öğretime dayalı bir eğitim sunuyor. Üniversitenin 17 binin üzerinde öğrencisi bulunuyor. Üniversite, bilim, mühendislik, beşeri bilimler, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve sahne sanatları alanında eğitim veriyor. Lisans ve lisansüstü dereceler sunuyor. Üniversitenin doğa bilimlerine yönelik farklı programları bulunuyor. Astrofizik, Kimya, Yer Bilimleri ve Biyoçeşitlilik, Fizik bu programlardan bazıları olarak sıralanıyor.

Technical University of Munich

Technical University of Munich doğa bilimlerinde Avrupa’nın en iyi onuncu üniversitesi olarak sıralanıyor. Üniversite bir devlet araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. Technical University of Munich, mühendislik, teknoloji, tıp ve uygulamalı bilimler ve doğa bilimlerine odaklanıyor. Üniversitenin 15 okul ve bölüm etrafında düzenlendiği biliniyor. Aynı zamanda birçok laboratuvar ve araştırma merkezine de ev sahipliği yapıyor. Üniversite doğa bilimlerine yönelik eğitim faaliyetlerini Fizik ve Kimya departmanları aracılığıyla yürütüyor. Aynı zamanda araştırma merkezleri aracılığıyla astrofizik, biyofizik ve parçacık fiziğine yönelik çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

Doğa bilimleri alanına yönelik daha detaylı bilgi edinmek için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Bölümler ve üniversiteler hakkında daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.