Hemen Bilgi Al

Yurtdışında Veterinerlik Okumak

Yurtdışında veterinerlik okumak için neler yapmak gerekiyor? Türkiye'de veterinerlik okuyup yurtdışında çalışmak mümkün mü? Veterinerlik okumak için hangi ülkeler tercih edilebilir? Dünyanın en iyi veteriner fakülteleri hangileri? Veterinerlik kazançlı bir meslek dalı mı? Yurtdışında veterinerlik maaşları nasıl?

Veterinerlik, hayvan hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp dalı olarak biliniyor. Veteriner hekimler, hayvanlarda hastalık, bozukluk ve yaralanmaların önlenmesi, kontrolü, teşhisi ve tedavisi gibi konulara odaklanıyor. Veteriner hekimliğin geniş bir kapsama sahip olduğu biliniyor. Tüm hayvan türleri veteriner hekimliğin kapsamı içerisinde yer alıyor. Hayvan hastalıklarının yanı sıra; hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi gibi konular da veterinerlik alanına dahil oluyor. Veteriner hekimler araştırma ve ürün geliştirme konularıyla da ilgilenebiliyor.

Yurtdışında Veterinerlik Okumak İçin Neler Yapılmalı?

Veteriner hekimlik için elbette bazı becerilere ihtiyaç duyuluyor. Bununla birlikte üniversiteler öğrenci adaylarının bazı gereksinimleri karşılamalarını bekliyor. Öncelikle öğrenci adaylarının hayvanlarla olan iletişimi ve hayvanlara bakışı önemli bir noktayı oluşturuyor. Çünkü, veterinerlik eğitimi sırasında öğrenciler çok çeşitli hayvanlarla karşılaşıyor ve etkileşime giriyorlar. Bu anlamda; öğrenci adaylarının herhangi bir fobiye sahip olmaması önem taşıyor. Bununla birlikte veterinerlik eğitimi zorlu ve yorucu bir süreci kapsıyor. Öğrenci adaylarının yoğun bir tempoya hazırlıklı olması gerekiyor. Çünkü okul dönemi dışında da stajlar ve araştırmalara vakit ayırmak gerekebiliyor.

Peki; üniversiteler öğrencilerden neler bekliyor? Yurtdışında veterinerlik okumak genellikle 5 yıllık bir süreyi kapsıyor. Bazı üniversitelerde bu alanda uzmanlaşmak için 6 yıllık bir eğitime ihtiyaç duyulabiliyor. Veterinerlik eğitimi için birçok bölümde olduğu gibi not ortalaması önemli bir koşul olarak karşımıza çıkıyor. Ancak; akademik başarının belgelendirilmesi noktasında not ortalaması ve lise diploması çoğu zaman yeterli olmuyor. Bu anlamda AP sınavı devreye giriyor. AP sınavında başarı göstermek kabul oranını büyük ölçüde artıyor. Elbette bir diğer önemli koşul dil yeterliliği… İngilizce eğitim söz konusu ise IETLS ve TOEFL sınavları devreye giriyor. Genellikle minimum IELTS puanının 6.5; TOEFL puanının ise 80 olması bekleniyor.

Bunların yanı sıra; referans mektupları üniversitelere kabul sürecinin önemli bir parçası olarak biliniyor. Niyet mektubu ve özgeçmiş de istenen belgeler arasında yer alıyor. Sosyal sorumluluk projeleri, stajlar, araştırma projeleri başvuru ve kabul süreçlerinde önemli bir noktada yer alıyor. Çünkü üniversiteler yalnızca başarı öğrencileri değil fark yaratabilecek, topluma duyarlı öğrencileri yetiştirmek istiyor. Bu anlamda öğrencinin yaşadığı toplum ve dünyayla kurduğu ilişkiler önem taşıyor.

Yurtdışında Veterinerlik Okumak ve Mezuniyet Sonrası Kariyer Olanakları

Veteriner hekimler için yurt dışında birçok kariyer seçeneği olduğu biliniyor. Veterinerlik dünyanın birçok noktasında iş olanakları bakımından geniş yelpazeye sahip meslek dallarından biri olarak görülüyor. Bu olanaklar yalnızca yurt dışında veterinerlik eğitimi alan öğrencileri kapsamıyor. Türkiye'de veterinerlik okuyup yurtdışında çalışmak da belirli koşullar yerine getirildiği taktirde mümkün olabiliyor. Veteriner hekimler evcil hayvanlarla ya da çiftlik hayvanlarıyla çalışmayı tercih edebiliyorlar. Bunun yanı sıra; kariyerlerine akademide devam edip araştırma geliştirme süreçlerine dahil olmayı seçebiliyorlar.

Veterinerlik aynı zamanda; yurt dışında kazançlı meslek dallarından biri olarak da görülüyor. Yurtdışında veterinerlik maaşları ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Veteriner hekimler; Amerika’da yıllık 70 bin ile 150 bin Dolar arasında değişen gelir elde edebiliyorlar. Avrupa’da ise yıllık ücretler hekimin deneyimine göre değişiklik gösteriyor. Yıllık 40 bin Euro ile 180 bin Euro arasında değişen gelirler elde edilebiliyor.

Peki; veterinerlik alanında hangi üniversiteler ön plana çıkıyor? Dünyanın en iyi veteriner fakülteleri hangileri?

Yurtdışında Veterinerlik Okumak: Royal Veterinary College

Royal Veterinary College, Londra'da bulunan bir veterinerlik okulu olarak biliniyor. Aynı zamanda Londra Federal Üniversitesi'nin kurucu kolejleri arasında yer alıyor. Kurumun 1791'de kurulduğu ve 1949'da Londra Üniversitesi'ne katıldığı biliniyor. Royal Veterinary College, Birleşik Krallık'taki en eski ve en büyük Veterinerlik Okulu olarak kabul ediliyor. QS 2021 sıralamasına göre dünyanın en iyi veterinerlik okulu olarak sıralanıyor. Royal Veterinary College, tümü Londra ve Hertfordshire'da bulunan üç hayvan hastanesinin işletmesini üstleniyor. Hastanelerin yılda 20 binin üzerinde hastayı tedavi ettiği biliniyor.

Kolej, öğrencilere farklı lisans dereceleri sunuyor. Veteriner Hekimliği Lisansı (BVetMed) ve Veterinerlik Bilimleri Lisansı (BSc) bu derecelerden bazıları olarak biliniyor. Veterinerlik Hemşireliği, Biyoveterinerlik Bilimleri, Biyolojik Bilimler Ve Veterinerlik Patolojisi gibi alanlarda lisans dereceleri de veriliyor. Kolej; yurtdışında veterinerlik okumak isteyen öğrenciler için bir uzaktan eğitim bölümüne de ev sahipliği yapıyor. Bunların yanı sıra; çeşitli disiplinlerde yüksek lisans dersleri, doktora öğrencileri ve klinik eğitim bursları sağlıyor. Kolej'in Sürekli Mesleki Gelişim Birimi, veterinerlik alanında önemli eğitim merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kolej bünyesinde çeşitli araştırma merkezleri bulunuyor. Bunlardan biri; Gelişen, Endemik ve Egzotik Hastalıklar Merkezi adıyla anılıyor. Merkez 2008 yılından beri varlığını sürdürüyor. Epidemiyoloji, Mikrobiyoloji, Patoloji, İmmünoloji ve Klinik Bilim disiplinlerini bir araya getiriyor. Royal Veterinary College Hayvan Refahı Birimi ise, kolejin araştırma misyonunun temelini oluşturuyor. Yapı ve Hareket Laboratuvarı da kolej bünyesindeki önemli araştırma merkezlerinden biri olarak biliniyor. Kas-iskelet sağlığı, yaşlanma, fiziksel aktivite ve çevreden kaynaklanan hastalıklara odaklanıyor. Kolej bünyesinde aynı zamanda bir Klinik Araştırma Merkezi bulunuyor. Merkez; yürüttüğü araştırmalar ile hem insan hem de hayvan hastalıkları için çözümler üretmeyi amaçlıyor.

University of California Davis

Yurtdışında veterinerlik okumak isteyen öğrencilerin tercih edebileceği bir diğer üniversite; University of California Davis … Üniversite kısaca UC Davis olarak anılıyor ve bir hibe araştırma üniversitesi olma özelliği taşıyor. Kurumun 1905 yılında kurulduğu ve 1959'da University of California’nın yedinci kampüsü olduğu biliniyor. Kurumun, başlangıçta bir tarım kampüsü olarak kurulduğu biliniyor. Ancak günümüzde; hukuk, veterinerlik, eğitim, hemşirelik ve işletme yönetimi alanlarında dereceler sunuyor.

Üniversite, "R1: Doktora Üniversiteleri - Çok yüksek araştırma etkinliği" arasında sınıflandırılıyor. İki Nobel Ödülü, Üç Pulitzer Ödülü ve Bir Ulusal Bilim Madalyası üniversite ile ilişkilendiriliyor. Bununla birlikte üniversite bünyesinde 23 Ulusal Bilim Akademisi üyesi, 14 Tıp Enstitüsü üyesi görev alıyor. QS 2021 sıralamasına göre veterinerlik alanında dünyanın en iyi ikinci üniversitesi olarak kabul ediliyor.

University of California Davis Veterinerlik Okulu; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük veterinerlik okulu olarak biliniyor. 1948'den beri varlığını sürdürüyor. Yurt dışında veterinerlik okumak isteyen öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor. Okul üniversitenin ana kampüsünde yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en iyi veterinerlik okulu olarak kabul ediliyor. Okul öğrencilere veterinerlik alanında lisans ve lisansüstü dereceler sunuyor. Hayvanların sağlık ve bakımını, çevre sağlığını ve halk sağlığını geliştirmeye odaklanıyor. Buna yönelik olarak eğitim, araştırma, klinik hizmet ve kamu hizmeti programları sunuyor.

University of California Davis tüm hayvan türlerinin sağlığına hitap eden bir müfredatı benimsiyor. Çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar, egzotik hayvanlar, kuşlar, suda yaşayan memeliler, balıklar bu kapsamda yer alıyor. Okulun uzmanlık alanı aynı zamanda insan sağlığına yönelik konuları da kapsıyor.

Utrecht University

Utrecht University, yurtdışında veterinerlik okumak isteyenler için ön plana çıkan bir diğer üniversite… Üniversite, Hollanda'nın Utrecht kentinde bulunan bir devlet araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. 1636 yılından beri varlığını sürdürüyor. Utrecht University Avrupa Araştırma Üniversiteleri Birliği ve Avrupa Üniversiteler Birliği üyeleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 32 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Hollanda’nın ve Avrupa’nın en iyi üniversiteleri arasında gösteriliyor. QS 2021 sıralamasına göre veterinerlik alanında dünyanın en iyi üçüncü üniversitesi olarak sıralanıyor.

Utrecht University Faculty of Veterinary Medicine, öğrencilere lisans ve lisansüstü programlar sunuyor. Bunun yanı sıra; yaz okulu programları ile öğrencileri ağırlıyor. Online kurslar sunuyor. Fakültenin birincil odak noktası eğitim, araştırma ve hasta bakımı olarak biliniyor. Bu görevler üç departman tarafından yürütülüyor. Fakülte ayrıca Merkezi Laboratuvar Hayvanları Araştırma Tesisi’ni de içeriyor.

Fakülte yurtdışında veterinerlik okumak isteyenler için birçok avantaj sunuyor. Fakülte faaliyetleri, çeşitli hayvan türleri için temel sağlık ve refah bakımı sağlamayı amaçlıyor. Bununla birlikte; gıda güvenliğini sağlamayı ve zoonozların önlenmesini içeriyor. Utrecht University Faculty of Veterinary Medicine dünya çapında ilk on arasında yer alıyor. Fakülte, Avrupa kuruluşlarının yanı sıra; Amerika ve Kanada'daki şemsiye kuruluşlar tarafından da akredite ediliyor. Bu, Utrecht Üniversitesi'nden mezun olan veterinerlerin dünyanın herhangi bir yerinde iş olanaklarını değerlendirebilecekleri anlamına geliyor.

Bunların yanı sıra; fakültenin personeli ve öğrencileri, hayvan sağlığı, hastalıkları ve refahı alanlarında çalışmalar yürütüyorlar. Halk sağlığı ve çevre ile ilgili konularda temel ve stratejik araştırmalar yapıyorlar. Fakülte bünyesindeki tüm araştırmaları, Veteriner Araştırma Enstitüsü (IVR) himayesinde gerçekleştiriliyor.

University of Edinburgh

Yurtdışında veterinerlik okumak için tercih edilebilecek bir diğer üniversite University of Edinburgh… Üniversite, Edinburgh, İskoçya'da bulunan bir devlet araştırma üniversitesi olma özelliği taşıyor. Ünversitenin kökleri 1582 yılına kadar uzanıyor. University of Edinburgh, Russell Group, Coimbra Group, Universitas 21, Una Europa üyeleri arasında bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa Araştırma Üniversiteleri Birliği üyeleri arasında da yer alıyor. Üniversitenin mezunları arasında Charles Darwin, David Hume, Graham Bell, James Clerk Maxwell gibi isimler bulunuyor.

Üniversitenin, Tıp ve Veterinerlik Koleji iki okuldan oluşuyor. Bu okullar, Edinburgh Tıp Okulu ve Kraliyet Veterinerlik Çalışmaları Okulu olarak biliniyor. Kraliyet Veterinerlik Araştırmaları Okulu, veterinerlik eğitimi, araştırma ve klinik uygulamalarında dünyanın lider kurumları arasında bulunuyor. Okul, yenilikçi öğretim yöntemleri ve disiplinler arası bir anlayışı benimsiyor. Öğrencilere lisans ve lisansüstü dereceler sunuyor. Okul, Amerikan Veteriner Hekimler Birliği, Avustralasya Veteriner Kurulları Konseyi gibi kurumlar tarafından akredite ediliyor. Bu durum; yurtdışında veterinerlik okumak için Kraliyet Veterinerlik Çalışmaları Okulu’nu seçen öğrencilere birçok avantaj sunuyor.

Kurumun araştırma faaliyetleri, moleküller ve genlerden hayvan ve insan popülasyonlarına kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Evcil hayvan türlerinin sağlık ve refahı ve halk sağlığının korunmasına odaklanılıyor. Kurum aynı zamanda Birleşik Krallık’ta klinik bakım için en etkili merkezler arasında gösteriliyor.

Cornell University

Cornell University, Ithaca, New York'ta bulunan özel bir hibe araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. 1865 yılında kurulan üniversite Ivy League okulları arasında yer alıyor. Üniversite yedi lisans koleji ve yedi yüksek lisans bölümünden oluşuyor. Cornell University, QS 2021 sıralamasına göre veterinerlik alanında dünyanın en iyi 5. üniversitesi olarak sıralanıyor. Yurtdışında veterinerlik okumak isteyenler için benzersiz bir eğitim sunuyor.

Üniversitenin veterinerlik fakültesi; hayvanların ve insanların sağlığının korunması ve iyileştirilmesine odaklanıyor. Yenilikçi ve araştırma odaklı ve çok disiplinli bir eğitim anlayışını benimsiyor. Yerel ve küresel halk sağlığı üzerine çalışmalar yürütüyor. Hayvanlar ve insanlar için daha sağlıklı bir dünya yaratmak amacıyla öncü bir rol üstleniyor. Veteriner hekimlik, biyomedikal araştırma ve halk sağlığı alanlarında lisans ve lisansüstü dereceler sunuyor. Bununla birlikte; sürekli eğitimi odak noktasında alarak çeşitli kurslar ve sertifika programlarına yer veriyor. Fakülteye bağlı; pek çok hayvan hastanesi ve araştırma merkezi bulunduğu biliniyor. Fakülte aynı zamanda 1897 yılında kurulan Veteriner Kütüphanesi’ne de ev sahipliği yapıyor.

Yurtdışında veterinerlik okumak hakkında daha detaylı bilgi almak için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitime dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

Ücretsiz Open Day Günlerimize Katılmak İçin Aşağıdaki Formu Doldurun

Açık bilgilendirme günlerimizde tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Yurtdışında Veterinerlik Okumak

Yurtdışında veterinerlik okumak için neler yapmak gerekiyor? Türkiye'de veterinerlik okuyup yurtdışında çalışmak mümkün mü? Veterinerlik okumak için hangi ülkeler tercih edilebilir? Dünyanın en iyi veteriner fakülteleri hangileri? Veterinerlik kazançlı bir meslek dalı mı? Yurtdışında veterinerlik maaşları nasıl?

Veterinerlik, hayvan hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp dalı olarak biliniyor. Veteriner hekimler, hayvanlarda hastalık, bozukluk ve yaralanmaların önlenmesi, kontrolü, teşhisi ve tedavisi gibi konulara odaklanıyor. Veteriner hekimliğin geniş bir kapsama sahip olduğu biliniyor. Tüm hayvan türleri veteriner hekimliğin kapsamı içerisinde yer alıyor. Hayvan hastalıklarının yanı sıra; hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi gibi konular da veterinerlik alanına dahil oluyor. Veteriner hekimler araştırma ve ürün geliştirme konularıyla da ilgilenebiliyor.

Yurtdışında Veterinerlik Okumak İçin Neler Yapılmalı?

Veteriner hekimlik için elbette bazı becerilere ihtiyaç duyuluyor. Bununla birlikte üniversiteler öğrenci adaylarının bazı gereksinimleri karşılamalarını bekliyor. Öncelikle öğrenci adaylarının hayvanlarla olan iletişimi ve hayvanlara bakışı önemli bir noktayı oluşturuyor. Çünkü, veterinerlik eğitimi sırasında öğrenciler çok çeşitli hayvanlarla karşılaşıyor ve etkileşime giriyorlar. Bu anlamda; öğrenci adaylarının herhangi bir fobiye sahip olmaması önem taşıyor. Bununla birlikte veterinerlik eğitimi zorlu ve yorucu bir süreci kapsıyor. Öğrenci adaylarının yoğun bir tempoya hazırlıklı olması gerekiyor. Çünkü okul dönemi dışında da stajlar ve araştırmalara vakit ayırmak gerekebiliyor.

Peki; üniversiteler öğrencilerden neler bekliyor? Yurtdışında veterinerlik okumak genellikle 5 yıllık bir süreyi kapsıyor. Bazı üniversitelerde bu alanda uzmanlaşmak için 6 yıllık bir eğitime ihtiyaç duyulabiliyor. Veterinerlik eğitimi için birçok bölümde olduğu gibi not ortalaması önemli bir koşul olarak karşımıza çıkıyor. Ancak; akademik başarının belgelendirilmesi noktasında not ortalaması ve lise diploması çoğu zaman yeterli olmuyor. Bu anlamda AP sınavı devreye giriyor. AP sınavında başarı göstermek kabul oranını büyük ölçüde artıyor. Elbette bir diğer önemli koşul dil yeterliliği… İngilizce eğitim söz konusu ise IETLS ve TOEFL sınavları devreye giriyor. Genellikle minimum IELTS puanının 6.5; TOEFL puanının ise 80 olması bekleniyor.

Bunların yanı sıra; referans mektupları üniversitelere kabul sürecinin önemli bir parçası olarak biliniyor. Niyet mektubu ve özgeçmiş de istenen belgeler arasında yer alıyor. Sosyal sorumluluk projeleri, stajlar, araştırma projeleri başvuru ve kabul süreçlerinde önemli bir noktada yer alıyor. Çünkü üniversiteler yalnızca başarı öğrencileri değil fark yaratabilecek, topluma duyarlı öğrencileri yetiştirmek istiyor. Bu anlamda öğrencinin yaşadığı toplum ve dünyayla kurduğu ilişkiler önem taşıyor.

Yurtdışında Veterinerlik Okumak ve Mezuniyet Sonrası Kariyer Olanakları

Veteriner hekimler için yurt dışında birçok kariyer seçeneği olduğu biliniyor. Veterinerlik dünyanın birçok noktasında iş olanakları bakımından geniş yelpazeye sahip meslek dallarından biri olarak görülüyor. Bu olanaklar yalnızca yurt dışında veterinerlik eğitimi alan öğrencileri kapsamıyor. Türkiye'de veterinerlik okuyup yurtdışında çalışmak da belirli koşullar yerine getirildiği taktirde mümkün olabiliyor. Veteriner hekimler evcil hayvanlarla ya da çiftlik hayvanlarıyla çalışmayı tercih edebiliyorlar. Bunun yanı sıra; kariyerlerine akademide devam edip araştırma geliştirme süreçlerine dahil olmayı seçebiliyorlar.

Veterinerlik aynı zamanda; yurt dışında kazançlı meslek dallarından biri olarak da görülüyor. Yurtdışında veterinerlik maaşları ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Veteriner hekimler; Amerika’da yıllık 70 bin ile 150 bin Dolar arasında değişen gelir elde edebiliyorlar. Avrupa’da ise yıllık ücretler hekimin deneyimine göre değişiklik gösteriyor. Yıllık 40 bin Euro ile 180 bin Euro arasında değişen gelirler elde edilebiliyor.

Peki; veterinerlik alanında hangi üniversiteler ön plana çıkıyor? Dünyanın en iyi veteriner fakülteleri hangileri?

Yurtdışında Veterinerlik Okumak: Royal Veterinary College

Royal Veterinary College, Londra'da bulunan bir veterinerlik okulu olarak biliniyor. Aynı zamanda Londra Federal Üniversitesi'nin kurucu kolejleri arasında yer alıyor. Kurumun 1791'de kurulduğu ve 1949'da Londra Üniversitesi'ne katıldığı biliniyor. Royal Veterinary College, Birleşik Krallık'taki en eski ve en büyük Veterinerlik Okulu olarak kabul ediliyor. QS 2021 sıralamasına göre dünyanın en iyi veterinerlik okulu olarak sıralanıyor. Royal Veterinary College, tümü Londra ve Hertfordshire'da bulunan üç hayvan hastanesinin işletmesini üstleniyor. Hastanelerin yılda 20 binin üzerinde hastayı tedavi ettiği biliniyor.

Kolej, öğrencilere farklı lisans dereceleri sunuyor. Veteriner Hekimliği Lisansı (BVetMed) ve Veterinerlik Bilimleri Lisansı (BSc) bu derecelerden bazıları olarak biliniyor. Veterinerlik Hemşireliği, Biyoveterinerlik Bilimleri, Biyolojik Bilimler Ve Veterinerlik Patolojisi gibi alanlarda lisans dereceleri de veriliyor. Kolej; yurtdışında veterinerlik okumak isteyen öğrenciler için bir uzaktan eğitim bölümüne de ev sahipliği yapıyor. Bunların yanı sıra; çeşitli disiplinlerde yüksek lisans dersleri, doktora öğrencileri ve klinik eğitim bursları sağlıyor. Kolej'in Sürekli Mesleki Gelişim Birimi, veterinerlik alanında önemli eğitim merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kolej bünyesinde çeşitli araştırma merkezleri bulunuyor. Bunlardan biri; Gelişen, Endemik ve Egzotik Hastalıklar Merkezi adıyla anılıyor. Merkez 2008 yılından beri varlığını sürdürüyor. Epidemiyoloji, Mikrobiyoloji, Patoloji, İmmünoloji ve Klinik Bilim disiplinlerini bir araya getiriyor. Royal Veterinary College Hayvan Refahı Birimi ise, kolejin araştırma misyonunun temelini oluşturuyor. Yapı ve Hareket Laboratuvarı da kolej bünyesindeki önemli araştırma merkezlerinden biri olarak biliniyor. Kas-iskelet sağlığı, yaşlanma, fiziksel aktivite ve çevreden kaynaklanan hastalıklara odaklanıyor. Kolej bünyesinde aynı zamanda bir Klinik Araştırma Merkezi bulunuyor. Merkez; yürüttüğü araştırmalar ile hem insan hem de hayvan hastalıkları için çözümler üretmeyi amaçlıyor.

University of California Davis

Yurtdışında veterinerlik okumak isteyen öğrencilerin tercih edebileceği bir diğer üniversite; University of California Davis … Üniversite kısaca UC Davis olarak anılıyor ve bir hibe araştırma üniversitesi olma özelliği taşıyor. Kurumun 1905 yılında kurulduğu ve 1959'da University of California’nın yedinci kampüsü olduğu biliniyor. Kurumun, başlangıçta bir tarım kampüsü olarak kurulduğu biliniyor. Ancak günümüzde; hukuk, veterinerlik, eğitim, hemşirelik ve işletme yönetimi alanlarında dereceler sunuyor.

Üniversite, "R1: Doktora Üniversiteleri - Çok yüksek araştırma etkinliği" arasında sınıflandırılıyor. İki Nobel Ödülü, Üç Pulitzer Ödülü ve Bir Ulusal Bilim Madalyası üniversite ile ilişkilendiriliyor. Bununla birlikte üniversite bünyesinde 23 Ulusal Bilim Akademisi üyesi, 14 Tıp Enstitüsü üyesi görev alıyor. QS 2021 sıralamasına göre veterinerlik alanında dünyanın en iyi ikinci üniversitesi olarak kabul ediliyor.

University of California Davis Veterinerlik Okulu; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük veterinerlik okulu olarak biliniyor. 1948'den beri varlığını sürdürüyor. Yurt dışında veterinerlik okumak isteyen öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor. Okul üniversitenin ana kampüsünde yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en iyi veterinerlik okulu olarak kabul ediliyor. Okul öğrencilere veterinerlik alanında lisans ve lisansüstü dereceler sunuyor. Hayvanların sağlık ve bakımını, çevre sağlığını ve halk sağlığını geliştirmeye odaklanıyor. Buna yönelik olarak eğitim, araştırma, klinik hizmet ve kamu hizmeti programları sunuyor.

University of California Davis tüm hayvan türlerinin sağlığına hitap eden bir müfredatı benimsiyor. Çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar, egzotik hayvanlar, kuşlar, suda yaşayan memeliler, balıklar bu kapsamda yer alıyor. Okulun uzmanlık alanı aynı zamanda insan sağlığına yönelik konuları da kapsıyor.

Utrecht University

Utrecht University, yurtdışında veterinerlik okumak isteyenler için ön plana çıkan bir diğer üniversite… Üniversite, Hollanda'nın Utrecht kentinde bulunan bir devlet araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. 1636 yılından beri varlığını sürdürüyor. Utrecht University Avrupa Araştırma Üniversiteleri Birliği ve Avrupa Üniversiteler Birliği üyeleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 32 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Hollanda’nın ve Avrupa’nın en iyi üniversiteleri arasında gösteriliyor. QS 2021 sıralamasına göre veterinerlik alanında dünyanın en iyi üçüncü üniversitesi olarak sıralanıyor.

Utrecht University Faculty of Veterinary Medicine, öğrencilere lisans ve lisansüstü programlar sunuyor. Bunun yanı sıra; yaz okulu programları ile öğrencileri ağırlıyor. Online kurslar sunuyor. Fakültenin birincil odak noktası eğitim, araştırma ve hasta bakımı olarak biliniyor. Bu görevler üç departman tarafından yürütülüyor. Fakülte ayrıca Merkezi Laboratuvar Hayvanları Araştırma Tesisi’ni de içeriyor.

Fakülte yurtdışında veterinerlik okumak isteyenler için birçok avantaj sunuyor. Fakülte faaliyetleri, çeşitli hayvan türleri için temel sağlık ve refah bakımı sağlamayı amaçlıyor. Bununla birlikte; gıda güvenliğini sağlamayı ve zoonozların önlenmesini içeriyor. Utrecht University Faculty of Veterinary Medicine dünya çapında ilk on arasında yer alıyor. Fakülte, Avrupa kuruluşlarının yanı sıra; Amerika ve Kanada'daki şemsiye kuruluşlar tarafından da akredite ediliyor. Bu, Utrecht Üniversitesi'nden mezun olan veterinerlerin dünyanın herhangi bir yerinde iş olanaklarını değerlendirebilecekleri anlamına geliyor.

Bunların yanı sıra; fakültenin personeli ve öğrencileri, hayvan sağlığı, hastalıkları ve refahı alanlarında çalışmalar yürütüyorlar. Halk sağlığı ve çevre ile ilgili konularda temel ve stratejik araştırmalar yapıyorlar. Fakülte bünyesindeki tüm araştırmaları, Veteriner Araştırma Enstitüsü (IVR) himayesinde gerçekleştiriliyor.

University of Edinburgh

Yurtdışında veterinerlik okumak için tercih edilebilecek bir diğer üniversite University of Edinburgh… Üniversite, Edinburgh, İskoçya'da bulunan bir devlet araştırma üniversitesi olma özelliği taşıyor. Ünversitenin kökleri 1582 yılına kadar uzanıyor. University of Edinburgh, Russell Group, Coimbra Group, Universitas 21, Una Europa üyeleri arasında bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa Araştırma Üniversiteleri Birliği üyeleri arasında da yer alıyor. Üniversitenin mezunları arasında Charles Darwin, David Hume, Graham Bell, James Clerk Maxwell gibi isimler bulunuyor.

Üniversitenin, Tıp ve Veterinerlik Koleji iki okuldan oluşuyor. Bu okullar, Edinburgh Tıp Okulu ve Kraliyet Veterinerlik Çalışmaları Okulu olarak biliniyor. Kraliyet Veterinerlik Araştırmaları Okulu, veterinerlik eğitimi, araştırma ve klinik uygulamalarında dünyanın lider kurumları arasında bulunuyor. Okul, yenilikçi öğretim yöntemleri ve disiplinler arası bir anlayışı benimsiyor. Öğrencilere lisans ve lisansüstü dereceler sunuyor. Okul, Amerikan Veteriner Hekimler Birliği, Avustralasya Veteriner Kurulları Konseyi gibi kurumlar tarafından akredite ediliyor. Bu durum; yurtdışında veterinerlik okumak için Kraliyet Veterinerlik Çalışmaları Okulu’nu seçen öğrencilere birçok avantaj sunuyor.

Kurumun araştırma faaliyetleri, moleküller ve genlerden hayvan ve insan popülasyonlarına kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Evcil hayvan türlerinin sağlık ve refahı ve halk sağlığının korunmasına odaklanılıyor. Kurum aynı zamanda Birleşik Krallık’ta klinik bakım için en etkili merkezler arasında gösteriliyor.

Cornell University

Cornell University, Ithaca, New York'ta bulunan özel bir hibe araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. 1865 yılında kurulan üniversite Ivy League okulları arasında yer alıyor. Üniversite yedi lisans koleji ve yedi yüksek lisans bölümünden oluşuyor. Cornell University, QS 2021 sıralamasına göre veterinerlik alanında dünyanın en iyi 5. üniversitesi olarak sıralanıyor. Yurtdışında veterinerlik okumak isteyenler için benzersiz bir eğitim sunuyor.

Üniversitenin veterinerlik fakültesi; hayvanların ve insanların sağlığının korunması ve iyileştirilmesine odaklanıyor. Yenilikçi ve araştırma odaklı ve çok disiplinli bir eğitim anlayışını benimsiyor. Yerel ve küresel halk sağlığı üzerine çalışmalar yürütüyor. Hayvanlar ve insanlar için daha sağlıklı bir dünya yaratmak amacıyla öncü bir rol üstleniyor. Veteriner hekimlik, biyomedikal araştırma ve halk sağlığı alanlarında lisans ve lisansüstü dereceler sunuyor. Bununla birlikte; sürekli eğitimi odak noktasında alarak çeşitli kurslar ve sertifika programlarına yer veriyor. Fakülteye bağlı; pek çok hayvan hastanesi ve araştırma merkezi bulunduğu biliniyor. Fakülte aynı zamanda 1897 yılında kurulan Veteriner Kütüphanesi’ne de ev sahipliği yapıyor.

Yurtdışında veterinerlik okumak hakkında daha detaylı bilgi almak için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitime dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

Ücretsiz Open Day Günlerimize Katılmak İçin Aşağıdaki Formu Doldurun

Açık bilgilendirme günlerimizde tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation