Tsinghua Üniversitesi, Çin’in başkenti Pekin’de bulunan bir kamu araştırma üniversitesi olarak bilinmektedir. Üniversite 1911 yılında kurulmuştur. 110 yıldır varlığını sürdürmektedir. Çin’in en önemli üniversitelerinden biri olarak dünya çapında tanınmaktadır. Aynı zamanda Uzak Doğu üniversiteleri arasında önemli bir konuma sahiptir. Times Higher Education’a göre Tsinghua University, Uzak Doğu üniversiteleri arasında en iyi ikinci üniversite olarak sıralanmaktadır. Dünya genelinde ise 16. sırada yer almaktadır. ARWU’ya göre ise dünya üniversiteleri arasında 28. sırayı almaktadır. QS World University Rankings ise Tsinghua Üniversitesi’ne dünya sıralamasında 17. sırada bulunmaktadır. Kısacası, birçok sıralama tablosuna göre dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Tsinghua Üniversitesi, Çin üniversitelerinin ortak bir ağı olarak bilinen “C9 Ligi” üyeleri arasında yer almaktadır. Üniversite aynı zamanda; Proje 985 ve Proje 211’in üyeleri arasındadır. Proje 985, Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tarafından yürütülen 21. yüzyılda dünya çapında üniversiteler kurmaya yönelik bir projedir. Proje 211 ise; yine Çin Hükümeti tarafından yürütülen bir proje olarak bilinmektedir. Proje; 100 yükseköğretim kurumunu ve temel disiplin alanlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Üniversite tarihi boyunca birçok önemli mezun vermiştir. Üniversitenin mezunları arasında Nobel Ödüllü isimler yer almaktadır. Birçok devlet başkanı ve politikacı yetiştirmiştir. Aynı zamanda; tarih, matematik, sanat gibi alanlarda dünya çapında tanınan önemli isimler yetiştirmiştir.

Üniversite, 20 okul ve 58 bölümden oluşmaktadır. 41 araştırma enstitüsü, 35 araştırma merkezi ve 167 laboratuvara ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite, kurucu kolejleri, lisansüstü ve profesyonel okulları ve enstitüleri aracılığıyla birçok program sunmaktadır. 80’in üzerinde lisans programı, 80 yüksek lisans programı ve 90 doktora programı bulunmaktadır. Üniversite, akademik dergiler, ders kitapları ve diğer bilimsel çalışmaları yayınlayan Tsinghua University Press’i işletmektedir

Tarihi Boyunca Tsinghua Üniversitesi

Tsinghua University, 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde, Çin’in oldukça çalkantılı bir döneminde başkent Pekin’de kuruldu. Kurulduğu dönemde Tsinghua Koleji adıyla bir hazırlık okulu olarak faaliyet yürütüyordu. 1925’te okul dört yıllık bir lisans derecesi vermeye başladı. Ardından okul bünyesinde Çin çalışmaları üzerine bir araştırma enstitüsü kuruldu. 1928’de kolejin adı National Tsing Hua University (NTHU) olarak değiştirildi.

Çin-Japonya Savaşı sırasında, birçok Çin Üniversitesi, Japonya’nın işgalinden kaçınmak için kampüslerini boşaltmak zorunda kaldı. Tsinghua, bu üniversiteler arasında yer alıyordu. 1937 yılında işgalden kaçan üniversiteler eğitime devam edebilmek için Changsha Geçici Üniversitesi’ni oluşturdular. Bu geçici üniversite, Tsinghua Üniversitesi, Pekin Üniversitesi ve Nankai Üniversitesi’nin girişimleriyle kuruldu. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından işgal sona erdi. Böylelikle üniversite, Pekin’deki faaliyetlerine yeniden başladı.

1952 yılında Çin Hükümeti, yeni bir yükseköğretim sisteminin temellerini attı. Her kurumun sosyal bilimler veya doğa bilimleri gibi belirli bir çalışma alanında uzmanlaşması söz konusuydu. Bu sistem çerçevesinde, Tsinghua, mühendislik ve doğa bilimlerine odaklanan bir politeknik enstitüsü haline getirildi.

Üniversite 1980’lerde, farklı kurumlarla işbirliğine dayanan çok disiplinli bir eğitim anlayışını benimsedi. Bu sistem altında, birçok yeni okulun açılmasına ve bazı okulların birleştirilmesine karar verildi. Böylelikle; Tsinghua, politeknik modelin ötesine geçti. Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler Okulu, Kamu Politikası ve Yönetimi Okulu bu okullardan bazılarıydı. Sanat ve Tasarım Akademisi, Ekonomi ve Yönetim Okulu birleştirilen okullar arasında yer alıyordu.

1996 yılında, Tsinghua Üniversitesi işbirliklerini genişletti. Ekonomi ve Yönetim Okulu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki Sloan Yönetim Okulu ile bir ortaklık kurdu. Bir yıl sonra, Tsinghua-MIT Global MBA adıyla anılan bir MBA programına başlandı. 1998 yılında bu ortaklıkların bir diğerine imza atıldı. Tsinghua, Temple Üniversitesi Beasley Hukuk Okulu ile ortak bir girişime başladı. Bu girişim ile Amerikan hukuku alanında, Hukuk Yüksek Lisansı (LLM) sunan ilk Çin üniversitesi oldu.

21. Yüzyıl

2014 yılında, üniversite bünyesinde, Xinya Koleji’ni kurulmuştur. Kolej, lisans eğitimini reforme etmek için yürütülen bir pilot projenin parçası olarak kurulmuştur. Bir liberal sanatlar koleji olarak faaliyet yürütmektedir. Çin ve Batı Edebiyatı ve Medeniyet Çalışmaları kolejin temel müfredatını oluşturmaktadır. Kolej, öğrencilere ana dallarını birinci yılın sonunda seçme şansı vermektedir. Böylece öğrencilerin birkaç farklı çalışma alanını keşfetmelerine olanak tanır.

Üniversite, 2016 yılında, Schwarzman Scholars Programı’nı yürütmeye başlamıştır. Program ile küresel ilişkilerde geleceğin liderlerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında her yıl dünya çapında 150’nin üzerinde öğrenciye burs sunulmaktadır. Schwarzman Scholars Programı lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır.

Tsinghua Üniversitesi Nasıl Bir Eğitim Veriyor?

Tsinghua University, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kapsamlı araştırmalara imza atan bir üniversite olarak bilinmektedir. Mühendislik, sanat, bilim, edebiyat, hukuk, tıp, sosyal bilimler gibi çeşitli alanlarda araştırma faaliyetlerine imza atmaktadır.

Üniversite, 50 Asya ve Amerikan üniversitesinden oluşan Association of Pacific Rim Universities üyeleri arasındadır. Doğu Asya Araştırma Üniversiteleri Birliği üyesidir. Üniversite aynı zamanda, Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research üyesidir. Tüm bunlara ek olarak; Low Carbon Energy University Alliance (LCEUA) üyeleri arasında yer almaktadır. LCEUA üyeleri arasında Cambridge Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü gibi kurumların da yer aldığı bilinmektedir.

Başvuru ve Kabul Süreci

Tsinghua Üniversitesi yüksek lisans ve okulları için son derece seçici bir tutum izlemektedir. Üniversiteye giriş sürecinde rekabetin yoğun olduğu bilinmektedir. Ulusal öğrenciler için üniversiteye kabul sürecinde Gaokao sınavı uygulanmaktadır. Bu sınav, Çin’in merkezi olarak uygulanan yükseköğretime geçiş sınavı olarak bilinmektedir. Uluslararası öğrenciler bu sınava tabi tutulmaz. Ancak uluslararası öğrenciler için akademik yeterlilik, dil yeterliliği gibi önkoşullar bulunmaktadır. Bu noktada; SAT, IELTS, TOEFL gibi sınavlar devreye girmektedir. Niyet mektubu, referans mektupları ve özgeçmiş uluslararası öğrencilerin kabul sürecinde önemli bir role sahiptir.

Üniversite her yıl hem ulusal hem de uluslararası öğrencilerden çok yüksek oranda başvuru almaktadır. Tsinghua Üniversitesi yüksek lisans okullarına kabul de oldukça rekabetçidir. Her yıl MBA alanına yönelik yapılan başvuruların %16’sı kabul ile sonuçlanmaktadır.

Araştırma Faaliyetleri

Tsinghua Üniversitesi’ndeki araştırmalar, devlet fonlarıyla desteklenmektedir. Bilim ve teknoloji alanları için sağlanan fon, 20 milyar Yuan’ın üzerindedir. Bu fon ile her yıl üniversite tarafından yürütülen 1.500’e yakın proje finanse edilmektedir.

Üniversite araştırma faaliyetleri kapsamında farklı kurumlarla işbirlikleri yürütmektedir. New Hampshire’da bulunan Franklin Pierce Hukuk Merkezi işbirliği yürütülen kurumlar arasındadır. Üniversite ve merkez her yıl, Fikri Mülkiyet Yaz Enstitüsü’nü birlikte yürütmektedir.

Fakülte, Departman ve Enstitüler

Üniversite 10 fakülteden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra; akademik departmanlara ve enstitülere bölünmüştür. Tsinghua Üniversitesi bölümleri, birçok farklı disiplini kapsamaktadır. Üniversite bünyesinde yer alan fakülteler şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Sanat Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Bilim Fakültesi
 • İşletme ve Ekonomi Fakültesi

Üniversite aynı zamanda, “Electrical Engineering” ve “Mathematical Sciences” Departmanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Department of Electrical Engineering, Çin’in elektrik üretimi ve dağıtımı noktasında önemli bir rol üstlenmektedir. Departman, birçok araştırma alanını odaklanmaktadır. Bu araştırma alanları şöyle sıralanabilir;

 • Güç Sistemi ve Otomasyonu
 • Yüksek Gerilim ve İzolasyon Tekniği
 • Elektrik Makinaları ve Elektrik Aparatları
 • Güç Elektroniği ve Elektrikli Tahrik
 • Elektrik Mühendisliği Teorisi ve Yeni Teknoloji

Tsinghua Üniversitesi bölümleri arasında bulunan Department of Mathematical Sciences bünyesinde ise üç enstitü bulunmaktadır. Bu enstitüler şöyle sıralanmaktadır;

 1. Saf Matematik Enstitüsü
 2. Uygulamalı Matematik ve Olasılık ve İstatistik Enstitüsü
 3. Matematik ve Yöneylem Araştırması Enstitüsü

Üniversite için önemli konumda bulunan bir diğer akademik birim; Department of Precision Instrument olarak bilinmektedir. Department of Precision Instrument’ın misyonu, ulusal kalkınmayı desteklemek ve refah seviyesini yükseltmek şeklinde ifade edilmektedir. Departman, dört araştırma enstitüsü tarafından yönetilen dört ana bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler şöyle sıralanmaktadır;

 • Opto-elektronik Mühendisliği Enstitüsü
 • Enstrüman Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü
 • Navigasyon Teknolojisi Mühendislik Araştırma Merkezi
 • Fotonik Merkezi ve Elektronik

Departman iki ulusal mühendislik araştırma merkezine sahiptir. Bu merkezler; Optik Disk Ulusal Mühendislik Araştırma Merkezi ve CIMS Ulusal Mühendislik Araştırma Merkezi’dir. Department of Precision Instrument’ın lisans ve lisansüstü eğitimde önemli görevler üstlenen altı öğretim laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar şöyle sıralanmaktadır;

 • İmalat Mühendisliği Öğretim Laboratuvarı
 • CAD Eğitim Merkezi
 • Mühendislik Grafikleri Öğretim Laboratuvarı
 • Yaratıcı Makine Tasarımı Eğitim Laboratuvarı
 • Ölçme ve Kontrol Teknolojisi için Deneysel Öğretim Merkezi
 • Optik ve Uzunluk Ölçümü Öğretim Laboratuvarı

Shenzhen Lisansüstü Okulu

Tsinghua Üniversitesi Shenzhen Lisansüstü Okulu,  Üniversitesi ve Shenzhen Belediye Hükümeti’nin ortak girişimi ile kurulmuştur. Okul doğrudan üniversiteye bağlıdır. Shenzhen Lisansüstü Okulu, Shenzhen kentinin üniversite kasabasında bulunmaktadır. Okulun amacı üst düzey profesyoneller yetiştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikler gerçekleştirmektir. Shenzhen Lisansüstü Okulu 7 farklı akademik bölüm etrafında düzenlenmiştir. Bu bölümler şöyle sıralanabilmektedir;

 1. Yaşam Bilimleri ve Sağlık Anabilim Dalı
 2. Enerji ve Çevre Bölümü
 3. Bilgi Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı
 4. Lojistik ve Taşımacılık Anabilim Dalı
 5. Gelişmiş İmalat Bölümü
 6. Sosyal Bilimler ve Yönetim Anabilim Dalı
 7. Okyanus Bilimi ve Teknolojisi Bölümü

Gazetecilik ve İletişim Okulu

Tsinghua Üniversitesi, Gazetecilik ve İletişim Okulu, 2002 yılından beri eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Okulun araştırma alanları arasında, Uluslararası İletişim, Film ve Televizyon Çalışmaları, Yeni Medya Çalışmaları yer almaktadır. Ek olarak; Medya Operasyonu ve Yönetimi ve İş Gazeteciliği alanları bulunmaktadır. Okulun amacı gazetecilik ve iletişim çalışmalarında birinci sınıf bir disiplin oluşturmak, bu alanda profesyoneller yetiştirmektir. Okul ayrıca iki yıllık bir yüksek lisans programı sunmaktadır. Program, Bloomberg L.P. ve Uluslararası Gazeteciler Merkezi (ICFJ) tarafından desteklenmektedir. Program, uluslararası iş gazeteciliği alanında yürütülmektedir. Okulun akademik araştırma faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek için beş araştırma merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler şöyle sıralanmaktadır;

 • Uluslararası İletişim Araştırmaları Merkezi
 • Yeni Medya Araştırmaları Merkezi
 • Film ve Televizyon Araştırmaları Merkezi
 • Medya Yönetimi Araştırmaları Merkezi
 • Kültür Endüstrisi Araştırmaları Merkezi

Kampüs ve Öğrenci Yaşamı

Tsinghua Üniversitesi kampüsü, kuzeybatı Pekin’de, Haidian bölgesinde yer almaktadır. Üniversite, Çin’in en güzel kampüslerinden birine sahiptir. Kampüs alanları, T. Chuang tarafından Neoklasik ve Palladyan mimari stillerle tasarlanmıştır. Üniversite, aynı zamanda geleneksel binaları ve Çin tarzı çevre düzenlemelerini korumaktadır. Kampüs aynı zamanda Tsinghua Tarih Müzesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Müze, belgeler, resimler, sanat eserleri, haritalar, grafikler, videolar ve müziklerden oluşan bir koleksiyonu içermektedir.

Üniversite, 110’dan fazla öğrenci derneğine sahiptir. Küresel İlişkiler Öğrenci Derneği, Gösteri Sanatları Kulübü, Bilim ve Teknoloji Derneği bu derneklerden bazılarıdır. Ek olarak; Fotoğraf Derneği, Yabancı Diller Derneği, Uluslararası Öğrenci İletişimi Derneği gibi dernekler bulunmaktadır. Üniversite, uluslararası öğrenciler için ders dışı etkinlikler düzenlemektedir. Uluslararası öğrenciler için karşılama partileri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Çin’in kültürel ve tarihi yerlerine ziyaretler ve spor yarışmaları düzenlenmektedir.

Tsinghua Üniversitesi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz.  Eğitim ve üniversitelere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.