Pekin Üniversitesi, Çin’in başkenti Pekin’de bulunan büyük bir araştırma üniversitesi olarak bilinmektedir. Üniversite kısaca; “PKU” adıyla da anılmaktadır. 1898 yılında Pekin İmparatorluk Üniversitesi olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri her dönemde Çin’in en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Günümüzde, Uzak Doğu’nun ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Times Higher Education, Pekin Üniversitesi’ni Uzak Doğu üniversiteleri arasında en iyi üniversite olarak sıralamıştır. Dünya genelinde ise 16. sırada yer almaktadır. QS sıralamasına göre Peking University dünyanın en iyi 18. Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. ARWU ise üniversiteye dünyanın en iyi 50 üniversitesi içerisinde yer vermektedir. Yine ARWU sıralamasına göre; Pekin Üniversitesi, en iyi Çin üniversiteleri arasında ikinci sırada bulunmaktadır.

Üniversite, tarihi boyunca Çin’deki entelektüel gelişmelerin merkezinde önemli bir role sahip olmuştur. Qing hanedanının yıkılmasının ardından üniversitenin kraliyet kurumu statüsü kaldırılmıştır. Üniversite, 1920’li yılların başından itibaren Çin’in yükselen, ilerici ve cumhuriyetçi hareketlerinin merkezi haline gelmiştir. Üniversite, yaklaşık 45 bin öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi boyunca, birçok devlet başkanı, politikacı, bilim insanı yetiştirmiştir. Çin’in en büyük kütüphanelerinden birini bünyesinde barındırmaktadır. Aynı zamanda profesyonel bir gösteri sanatları merkezi olan PKU Hall’un işletmesini üstlenmiştir. Buna ek olarak; M. Sackler Sanat ve Arkeoloji Müzesi’ni işletmektedir.

Peking University, 9 üniversiteden oluşan bir üniversite ağı olan “C9 Ligi” üyeleri arasında yer almaktadır. Buna ek olarak; Pekin Üniversitesi’nin kadrosunda, “Çin Bilimler Akademisi” üyeleri bulunmaktadır. Çin Mühendislik Akademisi’nin 19 üyesi ve Dünya Bilimler Akademisi’nin 25 üyesi akademik kadroda yer almaktadır.

Geçmişten Günümüze Pekin Üniversitesi

Çin-Japonya Savaşı’nın ardından ülke eğitim sisteminde reform kararı almıştır. Bu reform kararıyla birlikte; ülkenin başkenti Pekin’de bir üniversite kurma fikri ortaya çıkmıştır. Böylelikle 1896 yılında Pekin İmparatorluk Üniversitesi’nin kurulmasına karar verilmiştir. 1898 yılında ise üniversite eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluşundan iki yıl sonra ülkedeki iç karışıklıklar üniversite faaliyetlerinin askıya alınmasına yol açmıştır. Üniversite, 1912 yılında “Pekin Devlet Üniversitesi” ve 1919’da “Pekin Ulusal Üniversitesi” olarak yeniden adlandırılmıştır.

Bilim insanı Cai Yuanpei’nin, 4 Ocak 1917’de cumhurbaşkanlığına atanması üniversitenin önünün açılmasına neden olmuştur. Cai Yuanpei, Pekin Üniversitesi’nin ülkenin en büyük yükseköğrenim kurumu haline gelmesinde rol oynamıştır. Pekin Üniversitesi, o dönemde 14 bölüm ve 2 binin üzerinde öğrenci kaydıyla önemli bir büyüme süreci geçirmiştir. 1920 yılında üniversite, kız öğrenci kabul eden ilk Çin üniversitesi olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı Dönemi

İkinci dünya savaşı Çin üniversiteleri için zorlu bir dönem olmuştur. 1937’de İkinci Çin-Japonya Savaşı’nın patlak vermesiyle Pekin Üniversitesi’nin Çin’in güneybatısında bulunan Changsha kentine taşındıdığı bilinmektedir. Bu dönemde, Tsinghua Üniversitesi ve Nankai Üniversitesi ile birlikte Changsha Temporary University’yi kurmuşlardır. 1938’de, üç okul yeniden taşınmak zorunda kalmıştır. Bu kez üç üniversitenin girişimiyle Kunming kentinde National Southwestern Associated University kurulmuştur.

1946 yılında, Japonya’nın Çin’den çekilmesinin ardından, Pekin Üniversitesi başkent Pekin’e geri dönmüştür. O dönemde, üniversitenin altı fakülte ve beşeri bilimler alanında faaliyet yürüten bir araştırma enstitüsünden oluştuğu bilinmektedir. Bu altı fakülte; Sanat, Bilim, Hukuk, Tıp, Mühendislik ve Ziraat Fakülteleri’dir. Bu dönemde üniversite 3 binin üzerinde öğrenci kabul etmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti Dönemi

1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra üniversite ulusal üniversite unvanını kaybetmiştir. Peking University olarak anılmaya başlamıştır. Bu dönemde; ülkede yükseköğretim kurumlarıyla ilgili bir dizi değişikliğe gidilmiştir. Bu durum; üniversitenin akademik birimleriyle ilgili bazı değişiklikler yaşanmasına da neden olmuştur. Tsinghua Üniversitesi ve Yenching Üniversitesi’nin bazı sanat ve bilim fakülteleri, Pekin Üniversitesi’nin fakülteleri ile birleştirilmiştir. Üniversite bünyesinde bulunan Hukuk, Tıp, Mühendislik ve Ziraat Fakülteleri kapatılmıştır. Bu fakülteler başka üniversitelerin fakülteleri ile birleştirilmiş veya bu alanlarda eğitim veren yeni kolejler kurulmuştur. Yine aynı dönemde Yenching Üniversitesi kapatılmıştır. Pekin Üniversitesi, Pekin şehir merkezindeki kampüsünden Yenching kampüsüne taşınmıştır.

21. Yüzyıl

2000 yılında Pekin Tıp Üniversitesi, Pekin Üniversitesi’yle birleştirilmiştir. Bu birleşme Sağlık Bilimleri Kampüsü’nün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Pekin Üniversitesi’nin şu anda sekiz hastaneyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Ek olarak; 12 eğitim hastanesi bulunmaktadır.

2001 yılında üniversite Yuanpei Programı’nı yürütmeye başlamıştır. 2007 yılında program Yuanpei Koleji’nin kurulmasına neden olmuştur. Kolej, öğrencilerin uzmanlık alanlarını seçmelerine izin veren bir liberal sanatlar programına ev sahipliği yapmaktadır. 2004 yılında Üniversitenin ikinci işletme okulu olan HSBC İşletme Okulu, Shenzhen Kampüsü’nde açılmıştır. 2017 yılında HSBC işletme okulunun Oxford Kampüsü’nü kurmak için girişimlerde bulunulmuştur. The Open University ile resmi bir sözleşme imzalandığı bilinmektedir.

2014 yılında üniversite bünyesinde, Yenching Akademisi kurulmuştur. Yenching Akademisi küresel bir burs programı olarak bilinmektedir. Küresel ilerlemeyi ve kültürel anlayışı savunacak liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

2015 yılında, üniversitenin mezunlarından Profesör Tu Youyou Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü kazanmıştır. Tu Youyou sıtmanın tedavisinde oynadığı rol ile ödüle layık görülmüştür. Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü alan ilk Çinli bilim kadını olarak tarihe geçmiştir.

Pekin Üniversitesi Kampüs Yaşamı

Pekin Üniversitesi’nin ana kampüsü Pekin’in kuzeybatısında, Haidian bölgesinde bulunmaktadır. Kampüs, eskiden Qing Hanedanlığı imparatorluk bahçelerinin bulunduğu bölgededir. Bu nedenle; geleneksel evler, tarihi binalar ve Çin tarzı çevre düzenlemelerini içermektedir. Weiming Gölü kampüsün kuzeyinde bulunmaktadır. Bu bölge, yürüyüş yolları ve bahçelerle çevrilidir. Kampüs birçok müzeye ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite Tarihi Müzesi ve Arthur M. Sackler Sanat ve Arkeoloji Müzesi bu müzelerden bazılarıdır.

Ana kampüsün dışında, Sağlık Bilimleri Kampüsü (PKUHSC), ülkenin seçkin kolejlerinin bulunduğu Xueyuan Yolu üzerinde bulunmaktadır. Üniversitenin bir diğer kampüsü olan Shenzhen Kampüsü ise 2001 yılında kurulmuştur. Shenzhen şehrinin kuzeybatı kesiminde yer almaktadır.

Peking University Nasıl Bir Eğitim Veriyor?

Pekin Üniversitesi, hemen her alanda; hem lisans hem de lisansüstü dereceler sunmaktadır. Lisans öğrencileri için 125 anadal, yüksek lisans öğrencileri için 280’in üzerinde program yürütülmektedir. Buna ek olarak;  doktora öğrencileri için 250’den fazla program bulunmaktadır. Üniversite, temel araştırma alanlarına ek olarak; uygulamalı araştırmalar da yürütmektedir. Şu anda üniversite bünyesinde; 216 enstitü ve araştırma merkezi bulunmaktadır. 2 ulusal mühendislik araştırma merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite kütüphanesi Asya sınırları içerisinde türünün en büyüğüdür. Üniversite, Çin üniversite eğitim sistemini yansıtması bakımından mükemmel bir örnek olarak kabul edilmektedir.

Üniversite, aynı zamanda; Georgia Teknoloji Enstitüsü’nün işletmesinde rol oynamaktadır. Emory Üniversitesi, Wallace H. Coulter Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nün işletmesinde de pay sahibi olduğu bilinmektedir. Üniversite, çeşitli öğrenme dallarından oluşan bir öğretim ve araştırma merkezi haline gelmiştir. Saf ve uygulamalı bilimler, sosyal bilimler, beşeri bilimler, yönetim ve eğitim bilimleri bu kapsamda sıralanabilmektedir.

Fakülte ve Bölümler

Pekin Üniversitesi bölümleri; birçok farklı disiplini kapsayacak çeşitliliktedir. Üniversite bünyesinde beş fakülte; bu fakültelere bağlı okul ve kolejler yer almaktadır. Bu fakülteler ve fakültelere bağlı okul ve kolejler şöyle sıralanabilir;

 1. Fen Fakültesi
 • Matematik Bilimleri Okulu
 • Fizik Okulu
 • Kimya ve Moleküler Mühendisliği Koleji
 • Yaşam Bilimleri Okulu
 • Kent ve Çevre Bilimleri Koleji
 • Yer ve Uzay Bilimleri Okulu
 • Psikolojik ve Bilişsel Bilimler Okulu
 • Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Koleji
 1. Bilgi ve Mühendislik Fakültesi
 • Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Okulu
 • Mühendislik Koleji
 • Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
 • Yazılım ve Mikroelektronik Okul
 • Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Koleji
 • Yazılım Mühendisliği Ulusal Mühendislik Araştırma Merkezi
 1. Beşeri Bilimler Fakültesi
 • Çin Dili ve Edebiyatı Departmanı
 • Tarih Departmanı
 • Arkeoloji ve Müzecilik Okulu
 • Felsefe ve Din Bilimleri Okulu
 • Yabancı Diller Okulu
 • Sanat Okulu
 • İkinci Dil Olarak Çince Okulu
 • Opera Akademisi
 1. Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Uluslararası Çalışmalar Okulu
 • Hukuk Okulu
 • Bilgi Yönetimi Departmanı
 • Sosyoloji Departmanı
 • Yönetim Okulu
 • Marksizm Okulu
 • Eğitim Enstitüsü
 • Gazetecilik ve İletişim Okulu
 • Beden Eğitimi Departmanı
 • Yeni Medya Okulu
 1. İktisat ve Yönetim Fakültesi
 • Ekonomi Okulu
 • Guanghua Yönetim Okulu
 • Nüfus Araştırmaları Enstitüsü
 • Ulusal Kalkınma Okulu

Sağlık Bilimleri Kampüsü

Pekin Üniversitesi bölümleri arasında tıp önemli bir konumda bulunmaktadır. Tıp bölümleri ve hastaneler üniversitenin Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde toplanmıştır. Bu kampüste bulunan bölümler ve eğitim hastaneleri ise şöyle sıralanmaktadır;

 • Temel Tıp Bilimleri Okulu
 • Eczacılık Bilimleri Okulu
 • Halk Sağlığı Okulu
 • Hemşirelik Okulu
 • Beşeri Tıp Enstitüsü/Temel Eğitim Fakültesi Sağlık Bilimleri Merkezi
 • Sürekli Tıp Eğitimi Okulu
 • Halk Hastanesi
 • Stomatoloji Hastanesi
 • Kanser Hastanesi
 • Shenzhen Hastanesi
 • Shougang Hastanesi

Disiplinlerarası Eğitim

Peking University, disiplinlerarası bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Disiplinlerarası eğitim Çin üniversite sisteminin önemli bir parçasıdır. Pekin Üniversitesi’nin eğitim sistemi için de önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Üniversite bünyesinde bulunan disiplinlerarası merkez ve enstitüler şöyle sıralanabilir;

 • Yuanpei Koleji
 • Yenching Akademisi
 • İleri Teknoloji Enstitüsü
 • İleri Disiplinlerarası Çalışmalar Akademisi
 • Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü
 • Moleküler Tıp Enstitüsü
 • Kavli Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü
 • Nükleer Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü
 • Pekin Uluslararası Matematiksel Araştırma Merkezi
 • Okyanus Araştırmaları Enstitüsü
 • İleri Tarım Bilimleri Okulu
 • Beşeri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Shenzhen Yüksek Lisans Okulu

Pekin Üniversitesi aynı zamanda Shenzhen Yüksek Lisans Okulu’na ev sahipliği yapmaktadır. Shenzhen Yüksek Lisans Okulu; Shenzhen, Guangdong’da bulunmaktadır. Pekin Üniversitesi’nin uydu kampüsü olarak bilinmektedir. 2001 yılında Shenzhen Belediye Hükümeti ile işbirliği neticesinde kurulmuştur. Tsinghua Üniversitesi ve Harbin Teknoloji Enstitüsü’nün uydu kampüsleri ile birlikte Shenzhen Üniversite Kasabasında yer almaktadır. Altı araştırma okulunun yanı sıra; HSBC İşletme Okulu ve Ulusötesi Hukuk Okulu’na ev sahipliği yapmaktadır. Shenzhen Yüksek Lisans Okulu bünyesinde bulunan bölümler şöyle sıralanmaktadır;

 1. Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Okulu
 2. Kimyasal Biyoloji ve Biyoteknoloji Okulu
 3. Çevre ve Enerji Okulu
 4. Şehir Planlama ve Tasarım Okulu
 5. İleri Materyaller Okulu
 6. Beşeri ve Sosyal Bilimler Okulu

Uluslararası Öğrenciler Neden Pekin Üniversitesi’ni Tercih Etmeli?

Pekin Üniversitesi her yıl yaklaşık 7 bin uluslararası öğrenciyi ağırlamaktadır. Uluslararası öğrenciler için ana kampüste yurtlar yer almaktadır. Uluslararası öğrenci yurtları, Shaoyuan Bahçesi ve Zhongguanyuan Küresel Köyü’nde bulunmaktadır. Uluslararası öğrenci nüfusu, Avrupa, Amerika, Asya, Avustralya ve Afrika gibi her kıtadan gelen öğrencilerden oluşmaktadır.

Üniversitenin kuzeydoğu bölgesinde yer alan Langrun Bahçesi, Pekin Uluslararası MBA derecesinin evi olarak bilinmektedir. Üniversite aynı zamanda birçok uluslararası işbirliği yürütmektedir. Cornell Üniversitesi ile yürütülen Çin ve Asya-Pasifik Çalışmaları programı bu işbirliklerinden biridir. Üniversite 2006 yılında Yale Üniversitesi ile ortak bir lisans programı başlatmıştır. Üniversitenin, London School of Economics ile işbirlikleri yürüttüğü de bilinmektedir. Waseda Üniversitesi, Seul Ulusal Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi ile ortak lisans programları bulunmaktadır. Stanford Üniversitesi ile uzun süredir devam eden bir ortaklığı bulunmaktadır. Pekin Üniversitesi’ndeki Stanford Merkezi’nde Stanford öğrencileri ve akademisyenleri için ortak bir araştırma merkezi bulunmaktadır.

Pekin Üniversitesi ve Uzak Doğu üniversiteleri hakkında bilgi için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz.  Eğitim ve üniversiteler hakkında daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.