Yurtdışı üniversite başvuruları ve kabul süreci için nelere dikkat etmek gerekiyor? Yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrenci adayları için nasıl bir planlama yapılmalı? Bölüm ve üniversite seçimi neye göre yapılmalı?  Bu süreçte kariyer danışmanlığı almak neden önem taşıyor? Dünyanın önde gelen, köklü ve prestijli üniversiteleri hangileri? Eğitim söz konusu olduğunda hangi ülkeler daha fazla ön plana çıkıyor? Yurt dışındaki üniversiteler başvuru ve kabul sürecinde hangi sınav ve belgeleri talep ediyor? Ders dışı aktiviteler yurt dışı üniversite kabulleri için nasıl bir rol oynuyor? Hangi meslek alanlarının tercih edilmesi gerekiyor? Gelecekte hangi alanların ön plana çıkacağı düşünülüyor?

Yurtdışı Üniversite Başvuruları ve Akademik Yeterlilik

Yurt dışı eğitim söz konusu olduğunda akademik yeterlilik en önemli noktalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada; öğrenciler lise diploması ile yurt dışında eğitim alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Kimi ülkelerde bu resmi olarak mümkün gözüküyor. Ancak; iyi üniversiteler söz konusu olduğunda lise diploması tek başına yeterli olmuyor. Dünyanın en iyi üniversiteleri için yapılacak başvuruları uluslararası sınavlar ve diploma programları ile desteklemek gerekiyor. Bu noktada devreye AP ve IB gibi diploma programları giriyor. Bununla birlikte; SAT ve ACT gibi sınavların alınması gerekiyor. Lisansüstü yurtdışı eğitim başvuruları söz konusu olduğunda ise GRE ve GMAT sınavları ön plana çıkıyor.

Bu noktada; lisans eğitimi için SAT sınavı ve AP programının ön plana çıktığı görülüyor. Hatta içinde bulunduğumuz dönem AP dönemi olarak anılıyor. Amerika’da birçok öğrencinin evde eğitim aldığı ve üniversite sürecine AP sınavları ile hazırlandığı biliniyor. AP programı alan öğrenciler akademik hayata hazır olarak nitelendiriliyor. Bu anlamda; başvurulacak alana yönelik AP dersleri alınması kabul sürecini hızlandırıyor.

Bu anlamda IB programı ve ACT sınavlarının geri planda kaldığı rahatlıkla söylenebiliyor. Üniversiteler IB programı ve ACT sınavlarını eskiye oranla yetersiz buluyor. AP programı ise yurtdışı üniversite başvuruları ve özellikle Amerika’da eğitim konusunda birçok avantaj sağlıyor. Öğrenciler AP dersleri aracılığı ile elde ettikleri skorları lisans eğitimlerinin ilk yılında kredi olarak kullanabiliyorlar. Bu durum diploma puanlarını olumlu anlamda etkiliyor. Aynı zamanda; bu derslerden muaf olabildikleri için önemli bir zaman avantajı elde ediyorlar. Böylelikle; farklı ilgi alanlarına yönelebiliyor projelerde yer alabiliyorlar. Çift anadal ya da yandal yapma şansı bulabiliyorlar.

Bu nedenle; yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrencilerin mutlaka AP ve SAT sınavı almaları gerekiyor. Her iki sınav da kabul alma şansını önemli ölçüde artırıyor. AP programının bir avantajı da sınavların tüm öğrencilere açık olarak uygulanması oluyor. Sınavları alabilmek için programla anlaşmalı liselerden birinde okuyor olmak gerekmiyor. Bu diğer diploma programlarının aksine AP Programının sunduğu bir ayrıcalık olarak biliniyor.

Yurtdışı Üniversite Başvuruları ve Dil Yeterliliği

Yurt dışında okumak söz konusu olduğunda üniversitelerin en önemli taleplerinden birinin dil yeterliliği olduğu biliniyor. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden pek çoğu uluslararası öğrenciler için İngilizce programlar sunuyor. Birçok uluslararası öğrenci de yurt dışı eğitim söz konusu olduğunda öncelikle İngilizce programları tercih ediyor. Bu noktada; en çok kabul gören sınavlar IELTS ve TOEFL sınavları olarak biliniyor. Her iki sınav da dünyanın hemen her noktasında kabul görüyor. Ancak bazı üniversiteler bu sınavlardan yalnızca birinin alınmasını talep edebiliyor. Örneğin; Amerikan üniversiteleri TOEFL sınavını daha fazla tercih ediyor. İngiltere’de benzer bir durum IELTS sınavı için geçerli oluyor.

Kısacası, yurtdışı üniversite başvuruları için alınacak sınavlar üniversite ve ülkelere göre farklılık gösteriyor. Bu anlamda başvurulacak üniversitenin hangi sınavları talep ettiğini dikkatle incelemek gerekiyor. Üniversitelerin web sitesinde yer alan başvuru koşulları incelendikten sonra sınav tercihlerine karar vermek gerekiyor.

Almanca eğitim söz konusu olduğunda TestDaF sınavı ön plana çıkıyor. Fransızca eğitim için DELF ve DALF sınavlarının alınması gerekiyor. İtalyanca eğitim söz konusu olduğunda ise CILS sınavı tercih ediliyor. Kim ülkeler, öğrencilerin ülkenin ana dilinde eğitim almaları halinde ücretsiz eğitim seçenekleri sunabiliyor. Finlandiya, İsveç, Norveç bu ülkelerden bazıları olarak tanınıyor.

Dil yeterliliği yurt dışı eğitim süreci için kritik bir rol oynuyor. Bu anlamda; yurtdışı üniversite başvuruları için iyi bir dil seviyesine sahip olmak önem taşıyor. Bazı üniversiteler istenen dil düzeyinde olmayan öğrenciler için “Foundation” adı verilen hazırlık programları sunuyor. Bu programları başarıyla tamamlayan ve gerekli dil seviyesine ulaşan öğrenciler lisans eğitimine başlayabiliyor.

Niyet Mektubu, Referans Mektubu, Özgeçmiş ve Portfolyo

Yurt dışında eğitim almak isteyenlerin üniversitelere sunması gereken bazı belgeler olduğu biliniyor.  Bunlardan en önemlileri; niyet mektubu, referans mektubu, özgeçmiş ve portfolyo olarak karşımıza çıkıyor. Peki; bu belgeler söz konusu olduğunda nelere dikkat etmek gerekiyor?

Niyet Mektubu

Niyet mektupları, öğrencilerin kendilerini ve hedeflerini anlatmaları için önemli bir araç olarak görülüyor. Niyet mektubunda öğrencinin, öncelikle kendiyle ilgili bilgiler vermesi gerekiyor. Bununla birlikte; tercih ettiği üniversiteyi ve bölümü neden seçtiğini açıklaması bekleniyor. Bölümle ilgili deneyimleri, hedefleri niyet mektubunda yer alması gereken bilgiler arasında bulunuyor. Bölümle ilgili gelecek planlarını niyet mektubu aracılığıyla anlatması gerekiyor. İyi yazılmış niyet mektupları yurtdışı üniversite başvuruları ve kabul sürecinin seyrini değiştirebiliyor. Niyet mektubunun açıklayıcı sade ve okunabilir olması gerekiyor. Niyet mektubunda özgünlük önem taşıyan bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Üniversiteler, kopya içeriklere kesinlikle hoşgörü göstermiyor.

Referans Mektupları

Yurt dışında eğitim için istenen bir diğer önemli belge referans mektupları…  Referans mektupları çoğunlukla öğretmenler ya da danışmanlardan alınıyor.  Ancak; son dönemlerde profesyonellerden alınacak referans mektupları da önem taşıyor. Bu noktada; referans mektubunun kimden alındığı oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak burada esas önemli olan referans mektubunun alınacağı kişinin statüsü olmuyor. Referans mektubunu yazan kişinin öğrenci adayını kadar iyi tanıdığı en kritik noktayı oluşturuyor. Çünkü referans mektubunun öğrenciyi doğru ve eksiksiz tanıtması gerekiyor.

Aynı zamanda; referans mektubu bir anlamda; niyet mektubunun sağlaması oluyor. Yani yurtdışı üniversite başvuruları için referans mektubunda tutarlılık önem taşıyor. Bu nedenle referans mektubunun kimden alınacağına dair kararın dikkatli verilmesi gerekiyor. Aksi halde başvuru süreci tehlikeye girebiliyor.

Özgeçmiş

Özgeçmiş bir başka önemli belge olarak karşımıza çıkıyor. Özgeçmişte öğrencinin temel bilgilerinin yer alması gerekiyor. Bununla birlikte; eğitim bilgileri, iş deneyimleri özgeçmişte yer alması gereken diğer bilgiler arasında bulunuyor. Bu bilgilerin kronolojik olarak sıralanması okunabilirliği kolaylaştırıyor. Özgeçmişte gereksiz bilgilere yer vermekten kaçınmak gerekiyor. Mümkünse bilgilerin tek sayfada sunulması öneriliyor. Tek sayfa yeterli olmuyorsa iki sayfayı aşmamak gerekiyor.

Portfolyo

Portfolyo ise sanat ve tasarım bölümlerine başvuru söz konusu olduğunda gereken belgeler arasında yer alıyor. Portfolyoda öğrenci adayının o güne kadar yaptığı ve başvuracağı alana yönelik çalışmalarının yer alması bekleniyor. Yurtdışı üniversite başvuruları söz konusu olduğunda, portfolyonun tasarımı da en az içeriği kadar önem taşıyor. Göz yormayan sade bir tasarım kullanılması tavsiye ediliyor. Portfolyoda bütün çalışmalara yer vermek gerekmiyor. En iyi örneklerin yer alması yeterli oluyor. Portfolyo öğrencilere sanat ve tasarım bölümlerinin kapısını açabiliyor. Bu anlamda; titizlikle hazırlanması gerekiyor.

Ders Dışı Aktiviteler

Yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyenler için başvuruların bir diğer önemli ayağı ders dışı aktiviteler oluyor. Ders dışı aktiviteler özellikle son dönemlerde üniversitelerin odaklandığı en önemli noktalardan biri olarak biliniyor. Çünkü üniversiteler öğrencilerin akademik yeterliliğinin yanı sıra; değer üretebilme potansiyellerine bakıyor. Yurtdışı üniversite başvuruları sürecinde öğrenci adayının yaşadığı toplum ve dünyaya nasıl bir katkı sunabileceği inceleniyor. Bu noktada; devreye ders dışı aktiviteler giriyor.

Sosyal sorumluluk projeleri ve araştırma projeleri bu kapsamda yer alıyor.  Öğrenciler sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla dünya ile kurdukları ilişkiyi gözler önüne serebiliyor. Araştırma projeleri ise öğrencilerin alana yönelik deneyimleri konusunda ipuçları barındırıyor. Bu nedenle ders dışı aktiviteler başvuru süreçlerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Ek olarak; spor ve sanat aktiviteleri de ders dışı aktiviteler kapsamında yer alıyor. Spor ve sanat alanlarında başarı göstermiş öğrenciler başvuru süreçlerinde avantajlı konumda oluyor.  Aynı zamanda burs olanakları anlamında da öncelikli olarak değerlendiriliyorlar. Bu sebeple; ders dışı aktivitelere önem vermek gerekiyor.

Üniversite Seçimi

Yurtdışı üniversite başvuruları denildiğinde akla birçok üniversite geliyor. Harvard Üniversitesi,  Oxford Üniversitesi, Stanford Üniversitesi genellikle ilk akla gelenler oluyor. Elbette; dünyanın en iyi üniversiteleri arasında birçok üniversiteyi sıralamak mümkün olabiliyor.  Amerika, İngiltere, Hollanda, Kanada gibi ülkeler önde gelen eğitim ülkeleri arasında sıralanıyor. Bu ülkelerde bulunan pek çok üniversite sıralama tablolarına göre dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.

Birçok öğrenci üniversite seçimi yaparken yalnızca üniversitelerin isimlerini odaklanıyor.  Ancak; bu şekilde seçim yapmak çoğu zaman doğru sonuçlar vermiyor. Öğrenciler yanlış üniversite ve alanlarda konumlanabiliyor. Bunun neticesinde alanlarında değer üretmeleri imkansız hale geliyor. Bu noktada;  üniversitelerin uzmanlaştığı alanları dikkate almak gerekiyor. Yurtdışı üniversite başvuruları için bunları dikkate alarak ilerlemek gerekiyor. Bununla birlikte; üniversitenin öğrencinin beklenti ve ihtiyaçlarına ne derece cevap verebildiği önem taşıyor. Ek olarak; öğrencinin üniversitenin taleplerini ne kadar karşılayabildiğine de dikkat etmek gerekiyor.

Bu aşamada kariyer danışmanlığı almak birçok açıdan faydalı olabiliyor.  Böylelikle; öğrencinin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin doğru tespit edilebilmesi mümkün oluyor. Aynı zamanda; üniversitenin öğrenciye uygunluğu noktasında da doğru tespitler yapılabiliyor.

Bölüm Seçimi ve Geleceğin Meslekleri

Bölüm seçimi söz konusu olduğunda ise geleceğin meslekleri ve mesleklerin geleceğini odaklanmak gerekiyor. Hangi alanların yükselişte olduğu bu noktada önem taşıyor. Geleceğin meslekleri incelendiğinde bilim, teknoloji ve tasarım ağırlıklı mesleklerin ön plana çıktığı görülüyor. Yurtdışı üniversite başvuruları için bu alanlara odaklanmak önem taşıyor. Yapay zekanın pek çok meslek alanını etkilemeye başladığı biliniyor ve etkilemeye devam edeceği öngörülüyor. Dijital dönüşüm dünyayı etkisi altına alıyor. Bu anlamda; öğrencilerin becerilerini bu doğrultuda yapılandırmaları gerekiyor. Başarılı bir kariyer için dünyanın yapılanmasına ayak uydurabilmek önem taşıyor.

Yazılım alanının son dönemlerde oldukça ön planda yer aldığı görülüyor. Bu anlamda öğrencilerin yazılım alanına yönelik becerilerini geliştirmesi tavsiye ediliyor. Ticaretin gün geçtikçe daha fazla dijital alana yöneldiği görülüyor. Bunun neticesinde; dijital pazarlama alanı yükselişe geçiyor. Aynı şekilde medyanın gün geçtikçe daha fazla dijitalleştiği görülüyor. Dijital medya da geleceğin önemli alanları arasında yer alıyor.

Bölüm seçimi yaparken kariyer danışmanlığı almak öğrencilerin yararına oluyor.  Çünkü mesleklerin geleceği ve dünyanın gelecekteki yapılanması konusunda uzman görüşüne başvurmak gerekiyor. Böylelikle; doğru alanda konumlanmak değer üretebilmek ve fark yaratabilmek mümkün hale geliyor.

Yurtdışı üniversite başvuruları hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitim hakkında sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Üniversiteler ve başvuru süreçlerine dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.