Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler tarafından hangi uluslararası sınavlar alınmalı? Üniversiteler hangi sınavları talep ediyor? Öğrencilere en çok avantaj sağlayan sınavlar hangileri? Yurt dışı eğitim söz konusu olduğunda uluslararası öğrencilerin bazı koşulları yerine getirmeleri bekleniyor. Elbette bu noktada; alınması gereken sınavlar da bulunuyor.

Üniversiteler için iki önemli nokta olduğu biliniyor. Bunlar; akademik yeterlilik ve dil yeterliliği olarak sıralanıyor.  Aynı zamanda öğrencilerin akademik donanımı dışında topluma ve dünyaya katkıları da göz önünde bulunduruluyor. Bu nedenle üniversiteler için, stajlar, sosyal sorumluluk projeleri ve araştırma projeleri de önem taşıyor. Öğrencilerin kariyer süreçlerinde değer üretmeleri ve fark yaratmaları bekleniyor. Peki; yurt dışı eğitim söz konusu olduğunda hangi sınavlar ön plana çıkıyor?

Dil Yeterliliği İçin Alınması Gereken Uluslararası Sınavlar

Dil yeterliliği söz konusu olduğunda devreye iki sınav giriyor. Bunlar; IELTS Sınavı ve TOEFL sınavı olarak biliniyor. Yurt dışında eğitim almak isteyenlerin bu sınavları mutlaka almaları gerekiyor. Öğrencilerin bir üniversiteye kabul almak ya da eğitimlerini sürdürebilmeleri için iyi derece İngilizce biliyor olmaları gerekiyor. Dil düzeyini belgelendirmek için en çok tercih edilen iki sınav IELTS ve TOEFL oluyor.

IELTS Sınavı

IELTS Sınavı, İngiltere merkezli bir dil sınavı olarak tanınıyor. IELTS’in açılımının “Internatioal English Language Testing System” olduğu biliniyor. IELTS dünyanın pek çok noktasında uygulanıyor. Hem lisans hem de yüksek lisans eğitimi söz konusu olduğunda IELTS skoruna bakılıyor. Amerika, İngiltere, Kanada, Hollanda gibi önde gelen eğitim ülkeleri IELTS sınavını kabul ediyor. Türkiye’de dahi bazı üniversitelere girişte IELTS skorları talep edilebiliyor.

IETLS sınavı yalnızca öğrenciler için önem taşıyan uluslararası sınavlar arasında yer almıyor. IELTS sınavının yalnızca akademik amaçla uygulanmadığı biliniyor. Herhangi bir amaçla yurt dışına göç edenlerin de IELTS sınavını almaları talep edilebiliyor. Bu noktada; iki farklı sınavdan söz etmek gerekiyor. Bu sınavlar; IELTS General ve IELTS Academic olarak adlandırılıyor. Adından anlaşılacağı gibi üniversitelere giriş sürecinde IELTS Academic adı verilen sınav uygulanıyor.

TOEFL Sınavı

Dil yeterliliği söz konusu olduğunda üniversitelerin bir diğer tercihi TOEFL Sınavı oluyor. TOEFL sınavının açılımı “Test of English as a Foreign Language” olarak biliniyor. TOEFL, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sınav olmasına karşın dünyanın birçok noktasında uygulanıyor. Amerika’ya herhangi bir amaçla göç etmek isteyen herkesin TOEFL sınavını alması ve dil yeterliliğini belgelendirmesi bekleniyor. TOEFL sınavı, dört farklı bölümden oluşuyor. Bunlar; reading, listening, writing ve speaking şeklinde sıralanıyor. Sınavın toplam süresi, 4 saat 20 dakika olarak biliniyor.

Akademik Yeterlilik İçin Alınması Gereken Uluslararası Sınavlar

Dil yeterliliği kadar önem taşıyan bir başka nokta akademik yeterlilik oluyor. Bu noktada; öğrencilerin birden fazla sınava girmesi beklenebiliyor. Öğrencilerin lise diplomaları ve not ortalamaları kabul süreçleri için tek başına yeterli olmuyor. Üniversiteler uluslararası standartlara sahip sınavlarla değerlendirme yapmayı tercih ediyorlar. Peki; akademik yeterlilik söz konusu olduğunda hangi sınavlar ön plana çıkıyor?

SAT Sınavı (Scholastic Aptitude Test)

Akademik yeterlilik söz konusu olduğunda en çok tercih edilen sınavlardan biri Scholastic Aptitude Test oluyor. Bu sınav kısaca; SAT Sınavı olarak adlandırılıyor. SAT, College Board tarafından uygulanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sınav olarak tanınıyor. Sınav Türkiye’nin içlerinde olduğu pek çok ülkede uygulanıyor ve üniversitelere kabul süreci için geçerli oluyor. Türkiye’de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin de bu sınavı almaları bekleniyor. Sınav Türkiye’de  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi kurumlarda uygulanıyor.

Uluslararası sınavlar arasında bulunan SAT’nin, yılda birkaç kez düzenlenmesi öğrenciler için avantaj sağlıyor. Sınav başvuruları College Board üzerinden online olarak yapılabiliyor. Sınavda başarılı olabilmek için belirli bir İngilizce seviyesinin üzerinde olmak gerekiyor. Özetle; Scholastic Aptitude Test veya kısaca SAT sınavı oldukça önemli bir sınav olarak kabul ediliyor.

AP Programı (Advanced Placement)

Günümüzde, akademik yeterlilik denildiğinde devreye diploma programları da giriyor. Diploma programları arasında AP programı ve IB programının ön plana çıktığı biliniyor. Ancak son dönemlerde IB programının etkinliğini kaybettiği düşünülüyor. Bununla birlikte; içinde bulunduğumuz dönem ve yakın gelecek AP çağı olarak nitelendiriliyor. AP’nin uluslararası sınavlar arasında oldukça önemli bir yere sahip olduğu ve konumunun gün geçtikçe güçlendiği biliniyor. Advanced Placement ya da kısaca AP programı, lise öğrencilerini kapsayan bir diploma programı olarak biliniyor. Program öğrencilerin üniversite müfredatına yönelik dersler almasına olanak veriyor.

Programı başarıyla tamamlayabilmek için öğrenciler her dersten ayrı bir sınava tabi tutuluyor. Bu sınavlar neticesinde öğrencilere sertifika veriliyor. Advanced Placement yurt dışı eğitim için bir anahtar görevi görüyor. AP sınavı alan ve programı başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik hayata hazır olarak kabul ediliyor. Bu noktada kabul süreçlerinde rakiplerinin birkaç adım önüne geçmiş oluyorlar.

Uluslararası sınavlar arasında bulunan AP sınavı öğrencilere kabul aşamasının ardından da çeşitli avantajlar sağlıyor. Öğrenciler AP kapsamında aldıkları derslerden lisans eğitiminin ilk yılında muaf olma hakkı kazanabiliyorlar. Bu durum not ortalamalarını ve dolayısıyla diploma puanlarını da olumlu etkiliyor. Aynı zamanda bir zaman avantajı yaratıyor. Böylelikle; öğrenciler çift anadal ya da yandal yapma şansı bulabiliyorlar. Farklı ilgi alanlarına yönelebiliyor ya da projelerini hayata geçirebiliyorlar.

GRE ve GMAT

Yurt dışında yüksek lisans eğitimi almak isteyenlerin de akademik yeterliliklerini kanıtlamaları bekleniyor. Bu noktada farklı sınavlar devreye giriyor. Bu sınavlar GRE Sınavı ve GMAT sınavı olarak biliniyor. Lisansüstü eğitimde en çok tercih edilen iki sınav olarak karşımıza çıkıyorlar. Her iki sınav da uluslararası sınavlar arasında önemli bir noktada bulunuyor. Her iki sınav da neredeyse tüm üniversiteler tarafından kabul görüyor. Hangi sınavın tercih edileceğine öğrencilerin başvuracakları alana göre karar vermeleri gerekiyor.

GRE Sınavı

GRE sınavı, daha geniş bir alana hitap ediyor. Sosyal Bilimler gibi alanlarda yüksek lisans yapmak isteyenlerin GRE sınavını tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Sınav ETS tarafından uygulanıyor. Sınav başvuruları ETS’nin resmi sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor. GRE, GRE Subject ve GRE General olarak ikiye ayrılıyor. Lisansüstü eğitim için kabul süreçlerinde öğrencilere önemli avantajlar sağlayan bir sınav olarak biliniyor.

GMAT Sınavı

GMAT sınavı lisansüstü eğitim söz konusu olduğunda ön plana çıkan uluslararası sınavlar arasında bulunuyor.  Tıpkı GRE gibi son derece önemli bir noktada bulunuyor. Birçok üniversite lisansüstü eğitim başvurularında GRE ve GMAT skorlarını talep ediyor. Sınav akademik yeterliliği ölçmeye odaklanıyor. Aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme gibi becerilerini tespit etmeyi de amaçlıyor. Sınav üç bölümden oluşuyor. Bunlar; Analytical Writing, Quantitative Reasoning, Verbal ve İntegrated Reasoning olarak sıralanıyor. GMAT de tıpkı GRE gibi dünyanın hemen her noktasında kabul görüyor. Ancak GMAT, GRE sınavına oranla daha dar bir alanı kapsıyor. MBA gibi bölümler söz konusu olduğunda devreye giriyor.

Uluslararası sınavlar hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim, kariyer ve üniversitelere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.