Gelecekte en çok para kazandıran meslekler hangileri olacak? Hangi meslekler geleceğin meslekleri olarak adlandırılıyor? Mesleklerin geleceği nasıl şekilleniyor ve nelerden etkileniyor? Hangi meslek alanları gelecekte etkinliğini kaybedecek? Teknolojinin bugün geldiği nokta ve dijitalleşme dünyayı nasıl değiştiriyor ve dönüştürüyor? Öğrenciler meslek seçimi yaparken nelere odaklanmalı? Başarılı bir kariyer hedefleyen öğrenciler hangi becerilerini yapılandırmalı?

Yaşadığımız yüzyıl her şeyin hızla değiştiği ve yeniden yapılandığı bir çağ olarak ilerliyor. Dijital dönüşüm tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Üniversiteler, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin etkisiyle yeniden yapılanıyor. Müfredatlar yeniden şekillendiriliyor. Mesleklerin geleceği konusunda yakın gelecekte büyük değişimler bekleniyor. Gelecekte en çok para kazandıran meslekler konusunda farklı öngörüler ortaya atılıyor. Elbette; bu durum öğrencilerin hedeflerini ve kariyer planlama süreçlerini de etkiliyor.

Öğrenci kabulleri dahi yaşanan gelişmelerden etkileniyor. Kabul süreçlerinde akademik birikimin yanı sıra; öğrencilerin beceri ve yatkınlıklarına odaklanılıyor. Üniversiteler değişime ayak uydurmayı başaracak ve gelecekte fark yaratacak öğrenci adaylarına öncelik veriyor. Fark yaratmak ve değer üretmek 21. yüzyılın en önemli unsurları olarak görülüyor. Geleceği kurgulayacak ve geleceğin şekillenmesine katkı sunacak bireyler bir adım öne geçiyor. Peki; değişime ayak uydurabilmek için neler yapmak gerekiyor? Başarılı bir kariyere imza atmak ve değer üretebilmek için hangi noktada konumlanmak gerekiyor?

En Çok Para Kazandıran Meslekler ve Mesleklerin Geleceği

Mesleklerin geleceği konusunda pek çok farklı görüş ortaya atılıyor. Ancak; bilim, teknoloji ve tasarım alanlarının gelecekte ön planda yer alacağı herkes tarafından kabul ediliyor. Bazı alanların bugünkü konumunu koruyacağı düşünülüyor. Bazı alanların bir meslek çatısı altında birleşeceği öngörülüyor. Bazılarının ise değer kaybetmekte olduğu ve gelecekte bugünkü etkinliğini sürdüremeyeceği kabul ediliyor. Elbette; yaşanan bu değişimlere yönelik olarak öğrencilerin beceri ve yeteneklerini yapılandırmaları gerekiyor. Aksi halde değişime ayak uydurmak ve başarıyı yakalamak pek de mümkün olmuyor.

Bu noktada; mesleklerin geleceğini değerlendirirken gelecekte yaşanabilecek bazı gelişmelere odaklanmak gerekiyor. Hangi mesleklerin geleceğin meslekleri arasında yer alacağına bu gelişmelere bakarak karar vermek gerekiyor. Elbette para kazandıran meslekler de benzer unsurlar çerçevesinde şekilleniyor. Sosyo – ekonomik gelişmeler, politik gelişmeler, çevresel değişiklikler gibi pek çok unsur meslekleri değişime zorluyor. Başlangıçta da sözünü ettiğimiz gibi teknolojinin gelecekteki konumu bu unsurların başında geliyor. Elbette bu değişimlere dair öngörüler ortaya koyabilmek için belirli bir uzmanlığa sahip olmaya ihtiyaç duyuluyor. Bir öğrencinin tek başına bu tip öngörülerde bulunabilmesi pek mümkün olmuyor. Bu nedenle; kariyer ve meslek seçimi yaparken kariyer danışmanlığı almak doğru atımlar atmaya yardımcı oluyor.

Tarih boyunca var olan ve şekil değiştirse de gelecekte aynı öneme sahip olacak bazı alanlar bulunuyor. Bu alanların birçoğu aynı zamanda en çok para kazandıran meslekler arasında da sıralanıyor. Elbette bu alanların insana dair alanlar olduğunu tahmin etmek pek de zor olmuyor. Antropolojik olarak bakıldığında, tarihsel olarak incelendiğinde mesleklerin her dönemde insan ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladığı görülüyor. İnsanın ihtiyaçlarına cevap veren, problemlerine çözüm üreten alanlar her daim önemini koruyor.

Bu alanlardan bazıları; tıp, eğitim, mühendislik, psikoloji, mimarlık, sosyal bilimler, sanat olarak sıralanabiliyor. Elbette bu alanların birçoğu teknolojik gelişmelerden etkileniyor. Her alan kendi içinde büyük değişimler yaşıyor. İnsana dair ihtiyaçlar farklılaştıkça tüm bu alanlar yeniden yapılanıyor. Dünyanın ihtiyaçları ve problemleri değiştikçe tüm bu alanlar yeniden şekilleniyor.

Gelecekte En Çok Para Kazandıran Meslekler ve Meslek Seçimi

Peki; geleceğin meslekleri neler olacak? Meslekler nasıl bir yapılanma sürecinden geçecek? İnsanın ve dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veren meslekler nasıl değişecek ve dönüşecek? Meslek seçimi yaparken nelere dikkat edilmeli? Kariyer planlama süreci için kariyer danışmanlığı almak neden önemli?

Kariyer planlaması elbette titizlikle yürütülmesi gereken bir süreç… Bireyin doğru alanda konumlanması oldukça önem taşıyor. Kendine en uygun alanda konumlanan bireyin değer üretmesi ve alanında fark yaratması mümkün olabiliyor. Doğru alanı belirlerken yetenek ve kariyer testlerinden faydalanmak gerekiyor. Bu doğrultuda yapılan bir planlama ile doğru meslek ve alan seçimi yapılabiliyor. Para kazandıran meslekler ve geleceğin mesleklerini bu veriler doğrultusunda değerlendirmek gerekiyor. Bu aynı zamanda, başarılı ve mutlu bir kariyerin anahtarı anlamına geliyor.

Mesleklerin Geleceği Nasıl Şekilleniyor?

İnsanlık var oldukça değerini yitirmeyecek olan meslek alanları olduğu kabul ediliyor. Ancak elbette bu meslek alanları da dünyadaki gelişmelere bağlı olarak yapılanıyor ve şekil değiştiriyor. Bu noktada; özellikle tıp ve biyoteknoloji gibi alanlarda gelecekte büyük değişimler olacağı düşünülüyor. Hatta yapay zeka uygulamalarının etkisiyle bu alanlarda değişimin başladığı görülebiliyor. Yapay zeka uygulamaları tıp alanında önemli bir noktada bulunuyor. Artık ameliyathanelerde robotlara rastlamak mümkün olabiliyor. Üstelik bu durum teşhis ve tedavi süreçlerinin hızlı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor. Tıp alanının gelecekte para kazandıran meslekler arasında da önemli bir yere sahip olduğu görülüyor.

Günümüzde sanat alanında bile yapay zekanın etkinliğini görmek mümkün oluyor. Sanatçılar artık klasik yöntemlere bağlı kalmayı tercih etmiyor. Eserlerini ortaya çıkarırken teknoloji ve yapay zekanın sunduğu fırsatlardan yararlanmayı tercih ediyorlar. Bu anlamda sanat alanında bir kariyer hedefleyenlerin becerilerini yapılandırmaları gerekiyor. Gelecekte sanatın bambaşka bir noktada olacağı düşünülüyor.

Bir başka değişim süreci mühendislik alanı için geçerli oluyor. Geçtiğimiz yüzyıllarda ilkel taşıtlar için çözüm üretmeye odaklanan mühendislik alanı bugün bambaşka bir noktaya evriliyor. Elektrikli araçlar, siber güvenlik, uzay, yapay zeka, bilişim teknolojileri gibi alanlarda mühendisliğin etkileri görülüyor.

Elbette mimarlık alanının da gelecekte en çok para kazandıran meslekler arasında yerini alacağı öngörülüyor. Mimarlık alanına bakıldığında teknolojik gelişmelerin yanı sıra; iklim değişikliği gibi çeşitli konuların izlerini görmek mümkün oluyor. Mimarlık geçmişte temel olarak; insanların barınma sorununa çözüm olmayı amaçlayan bir alan olarak biliniyor. Bugün ise mimarlık alanı sürdürebilir çözümleri odak noktasına alıyor. Mimarlar, insana ve dünyaya yönelik çözümler üretirken, tükenen kaynakları ve doğayı da göz önünde bulunduruyor. Akıllı teknolojilerin mimarlık alanının merkezine yerleşmekte olduğunu söylemek de mümkün olabiliyor.

Benzer bir durum eğitim için de geçerli oluyor. Klasik öğretim yöntemlerinin değişmeye başladığı görülüyor. Dijital dönüşüm eğitim alanını da etkisi altına alıyor. Birçok öğrenci yeni bilgilere ulaşmak için dijital platformları tercih ediyor. Eğitimde akıllı teknolojilerin çağı başladı ve gelecekte de devam edecek gibi görünüyor.

Her Dönemi Kendi Dinamikleri Çerçevesinde Değerlendirmek Gerekiyor

Yaşanılan her dönemin kendi dinamikleri ile değerlendirilmesi gerekiyor. En çok para kazandıran meslekler ve geleceğin mesleklerini de bu çerçevede ele almak gerekiyor. Her dönemin bir rönesansı olduğunu unutmamak gerekiyor. Her dönemin rönesansı bir kırılma noktası ile başlıyor. Mesleklerin kırılma noktasını da yaşanan olaylar ve dönemin koşulları oluşturuyor. İnsanın ihtiyaçlarının cevap bulduğu noktada dönüşüm başlıyor. Gelecek bu dönüşümle birlikte şekilleniyor.

Yaşadığımız yüzyıl için bu dönüşüm noktasını yapay zekanın yanı sıra; data science gibi alanlar oluşturuyor. Makine öğrenmesi, dijital pazarlama, sanal gerçeklik, oyun teknolojileri, yazılım gibi alanlar yüzyılı şekillendirecek alanlar olarak görülüyor. Tasarım alanının en çok para kazandıran meslekler arasında da önemli bir yere sahip olacağı düşünülüyor. Tasarım alanının gelecekteki yerinin ne kadar önemli olacağını unutmamak gerekiyor. Bu anlamda tasarım yeteneğine sahip öğrencileri doğru alanlara yönlendirmek kritik önem taşıyor.

Medya hızla dönüşen ve köklü değişimlere sahne olan alanlar arasında yer alıyor. Dijital dönüşüm belki de en çok medya alanını etkiliyor. Bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin dijital dünyaya hakim olmaları önem taşıyor. Becerilerini bu doğrultuda yapılandırmaları gerekiyor. Benzer bir durum ticaret için de geçerli oluyor. Ticaretin büyük oranda dijital dünyaya yöneldiği biliniyor. Gelecekte ticari faaliyetlerin büyük oranda dijital platformlar aracılığıyla yürütüleceği düşünülüyor.

Para kazandıran meslekler ve geleceğin mesleklerine dair bilgi için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve üniversitelere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.