Geleceğin endüstrileri dünyayı nasıl etkileyecek? Hangi endüstriler bu tanımlama içerisinde yer alıyor? Bu endüstriler öğrencilerin eğitim ve kariyer süreçleri üzerinde nasıl bir role sahip? Öğrencilerin yaşanan gelişmelere ayak uydurmak için neler yapması gerekiyor? Yurt dışında eğitim almayı düşünen öğrenciler bu durumdan nasıl etkileniyor? Üniversiteler öğrencilerden ne bekliyor? Dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul almak için öğrencilerin hangi becerilerini geliştirmeleri gerekiyor? Nasıl bir başvuru süreci izleniyor?

Teknoloji hızla gelişiyor. Yaşadığımız çağda dünyada pek çok alanda önemli değişimler söz konusu oluyor. Elbette birçok endüstri bu değişimlerden etkileniyor. Kimi alanlar geri planda kalırken kimi alanlar ön plana çıkıyor? Peki; gelecekte adından sıkça söz ettirecek endüstriler hangileri? Bu durum öğrencilerin eğitim ve kariyer planlama süreçlerini nasıl etkiliyor?

Hangi Alanlardan Geleceğin Endüstrileri Olarak Söz Ediliyor?

Peki; hangi endüstriler gelecekte ön plana çıkıyor? Bu endüstriler hangi özellikleriyle dikkat çekiyor? Dünyanın değişim sürecine nasıl bir katkı sunuyor?

Havacılık ve Savunma Endüstrisi

Havacılık ve Savunma Sanayii geleceğin en önemli endüstrilerinden biri olarak kabul ediliyor. Endüstri, askeri uçaklar, ticari uçaklar, tanklar, füzeler ve diğer silahlarla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına odaklanıyor. Aynı zamanda uzay araçları ve savunma sistemlerini geliştiren üreticiler de bu çatı altında yer alıyor. Sektör ayrıca araçların çalıştırılması ve bakımında yardımcı olan destek sistemlerine de odaklanıyor. Havacılık ve Savunma Endüstrisi de dijital dönüşümün etkilediği alanlardan biri olarak anılıyor. Şirketler, araştırma ve geliştirme süreçlerinde dijital teknolojilere başvuruyor. Bu süreçlerde, otonom robotlar, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, simülasyon gibi bir çok teknolojiye başvuruluyor. Elbette, yapay zeka uygulamaları da endüstrinin faydalandığı dijital teknolojilerin başında geliyor.

Otomotiv

Geleceğin endüstrileri arasında gösterilen bir diğer otomotiv endüstrisi oluyor. Otomotiv endüstrisi, motorlu taşıtların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, pazarlanması ve satışı ile ilgili süreçlere odaklanıyor. Gelir açısından bakıldığında dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji, geleceğin en önemli alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Biyoteknoloji; insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamayı, değiştirmeyi, geliştirmeyi sağlayan teknolojilerin tamamını içeriyor. Bu alanda yürütülen araştırmalar daha çok yaşam kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Alanın, mikrobiyoloji, fizyoloji, genetik gibi alanlarla sürekli iş birliği halinde olduğu biliniyor.

Kozmetik ve Sağlık

Kozmetik ve Sağlık alanı yakın gelecekte öne çıkacak bir diğer alan olarak görülüyor. Geleceğin endüstrileri arasında önemli alanlardan biri olarak kabul ediliyor. Elbette bu noktada; kozmetik denildiğinde akla yalnızca fiziksel görünümü iyileştirmek üzere kullanılan ürünlerin gelmemesi gerekiyor. Kozmetik ve Sağlık endüstrisi çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Hayat kalitesini arttırmak üzere tasarlanan birçok ürün bu kapsamda yer alıyor. Aynı şekilde yaşlılık nedeniyle oluşan deformasyonlara dair çalışmalar da bu kapsamda yürütülüyor. Kozmetik ve sağlık alanının bu kapsamda ele alınması gerekiyor.

Gıda Endüstrisi

Geleceğin en önemli endüstrileri arasında yer alan bir diğer alan Gıda Endüstrisi oluyor. Gıda Endüstrisi, dünya nüfusu tarafından tüketilen gıdanın çoğunu sağlayan ve çeşitli işletmelerden oluşan küresel bir ağ olarak tanımlanıyor. Gıda maddelerinin üretimi, dağıtımı, işlenmesi, dönüştürülmesi, nakliyesi ve paketlenmesine yönelik tüm faaliyetler bu kapsamda yer alıyor. Bu alan, günümüzde küçük geleneksel faaliyetlerden mekanize endüstriyel süreçlere kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor.

Ev Aletleri

Geleceğin endüstrileri arasında gösterilen bir diğer alan ev aletleri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle dijital dönüşümün etkisiyle ortaya çıkan akıllı ev teknolojilerini bu kapsamda değerlendirmek mümkün olabiliyor. Endüstri, pişirme, temizlik ve gıda muhafazası gibi süreçlere yardımcı olan elektronik aletlerle ilgili süreçlere odaklanıyor. Bu aletlerin geliştirilmesi, üretilmesi gibi süreçler bu endüstrinin çalışma alanı içerisinde yer alıyor.

Bilgi Teknolojileri

Geleceğin en önemli ve ses getirecek alanlarından biri de hiç şüphesiz Bilgi Teknolojileri oluyor. Bu alan; her türlü elektronik veriyi ve bilgiyi oluşturmak, işlemek, depolamak, değiştirmek için bilgisayarlardan yararlanıyor. Bilgi Teknolojileri; kişisel veya eğlence teknolojilerinin aksine, tipik olarak iş operasyonları bağlamında kullanılıyor.

Tıbbi Cihazlar

Geleceğin endüstrileri arasında gösterilen bir diğer önemli endüstri Tıbbi Cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.  Tıbbi cihaz endüstrisi, ilaç endüstrisi ile birlikte sağlık alanında en önemli endüstriler olarak kabul ediliyor. Elbette tıbbi cihazlar ve sağlık alanı dijital dönüşümün en çok etkilediği alanlar arasında yer alıyor. Yapay zeka uygulamalarına, akıllı teknolojilere ve robotlara hemen her yerde ve süreçte rastlamak mümkün oluyor. Bu anlamda tıbbi cihaz sektörünün ciddi bir yapılanma içerisinde olduğunu söylemek de mümkün oluyor.

İlaç Endüstrisi

İlaç endüstrisi, hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynuyor. İyileştirmek, aşılamak veya semptomları hafifletmek amacıyla kullanılacak ilaçların keşfedilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlamasıyla ilgileniyor. İlaç endüstrisinin geleceğin endüstrileri arasında önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. İlaç endüstrisi aynı zamanda tıbbi cihazların geliştirilmesi sürecinde de rol alabiliyor. Bu anlamda tıbbi cihaz sektörüyle dirsek teması halinde ilerliyor. Küresel ilaç pazarının her geçen yılda önemli bir büyüme gösterdiği biliniyor.

Petrol Endüstrisi

Petrol endüstrisi hem bugünün hem de geleceğin en önemli endüstrileri arasında yer alıyor. Petrol ürünlerinin araştırılması, çıkarılması, rafine edilmesi, taşınması, pazarlanması gibi küresel süreçler bu kapsamda yer alıyor. Sektörün en büyük hacimli ürünleri akaryakıt ve benzin olarak biliniyor. Petrol ayrıca; farmasötikler, gübreler, böcek ilaçları, sentetik kokular, plastikler gibi kimyasal ürünün ham maddesini oluşturuyor. Petrol, birçok endüstri için hayati önem taşıyor. Petrolün üretimi, dağıtımı, rafine edilmesi ve satışı bütün olarak dünyanın en büyük endüstrisini temsil ediyor. Bu anlamda petrol endüstrisi geleceğin en önemli alanları arasında yer alıyor.

Yarı İletkenler

Yarı iletken endüstrisi, yarı iletkenlerin ve yarı iletken cihazların tasarımı ve üretimiyle ilgileniyor. Transistörler ve entegre devreler bu kapsamda yer alıyor. Bu alan geleceğin endüstrileri arasında önemli alanlardan biri olarak gösteriliyor. Yarı iletkenler güneş ışığından elektrik üretimi gibi önemli alanlarda kullanılıyor. Bu noktadan bakıldığında sürdürebilirlik ve kaynakların verimli kullanılması açısından önemli bir yere sahip oldukları görülüyor. Küresel yarı iletken endüstrisinde Amerika, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Hollanda’nın etkin olduğu biliniyor.

Telekomünikasyon

Telekomünikasyon endüstrisi, tüm iletişim operatörlreri ve internet servis sağlayıcılarından oluşuyor. Mobil iletişimin ve bilgi toplumunun evriminde çok önemli bir role sahip olduğu biliniyor. Yakın geleceğin en önemli endüstrilerinden bir olarak görülüyor. Karmaşık ağlar, telefonlar, ve internet bağlantılı bilgisayarlar tarafından birbirine bağlanan küresel sistem her alanı etkiliyor. Telekomünikasyon endüstrisi, neredeyse her sektör için büyüme, yenilik ve yapılanmanın merkez üssü olmaya devam ediyor.

Geleceğin Endüstrileri Eğitim ve Kariyer Planlama Sürecini Nasıl Etkiliyor?

Tüm bu endüstriler dünyanın bugün ve gelecekteki yapılanması üzerinde önemli bir rol oynuyor. Bu süreç eğitimi ve meslek alanlarını da değişime zorluyor. Bu durum; geleceğin meslekleri üzerinde de belirleyici bir etki yaratıyor. Elbette öğrencilerin bu değişime ayak uydurabilmeleri kariyerlerinde başarıyı yakalayabilmeleri noktasında önem taşıyor. Peki; bu durumda öğrencilerin nasıl bir yol izlemeleri ve nasıl bir hazırlık sürecinden geçmeleri gerekiyor?

Öğrenciler Değişime Nasıl Ayak Uydurmalı?

Dünya hızla değişiyor. Teknoloji artık hayatımızın merkezinde yer alıyor. Bu noktada elbette birçok alan şekil değiştiriyor. Bazı alanlar, geleceğin meslekleri ve geleceğin endüstrileri olarak adlandırılıyor. Üniversiteler bu değişime kayıtsız kalmıyor. Başvuru ve kabul süreçlerinde değişime ayak uydurabilecek ve değer üretebilecek öğrencilere öncelik veriyorlar. Bu noktada; öğrencilerin mutlaka atacakları adımları kısa ve uzun vadeli planlarla belirlemeleri gerekiyor. Bugün üniversite eğitimi alan bir öğrencinin mezuniyetinin ardından 40 – 60 yıl değer üretebileceği düşünülüyor. Bu noktada; bu 60 yılı planlamak ve kariyer sürecini bu plan üzerinden şekillendirmek gerekiyor. Dünyanın en üniversitelerine başvururken; öğrencilerin bazı gereklilikleri yerine getirmeleri gerekiyor? Peki, üniversitelerden öğrencilerden ne bekliyor?

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Öğrencilerden Ne Bekliyor?

Akademik yeterlilik üniversiteler için oldukça önemli bir noktayı oluşturuyor. Bu anlamda öğrencilerin almaları gereken bazı sınavlar ve diploma programları bulunuyor. Özellikle prestijli üniversitelerde rekabetin son derece yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor. Üniversiteler geleceğin endüstrileri için fark yaratabilecek öğrencileri tercih ediyor. Bu noktada; AP programı ve IB programı gibi diploma programları devreye giriyor. IB programı anlaşmalı liseler tarafından uygulanıyor. Programa katılabilmek için bu liselerden birinde eğitim görüyor olmak gerekiyor. Ancak AP programı tüm öğrencilerin katılımına açık olarak uygulanıyor.

Bununla birlikte birçok üniversite öğrencilerin SAT sınavını almalarını da bekliyor. Ancak bu noktada; AP programının ön plana çıktığını söylemek gerekiyor. Lisansüstü eğitimde ise GRE ve GMAT sınavları devreye giriyor. Hangi sınavın alınması gerektiği başvurulacak alanla ilgili olarak belirlenebiliyor. GRE daha geniş bir alanı kapsarken; GMAT daha çok MBA gibi alanlar için uygulanıyor.

Bununla birlikte; özgeçmiş, niyet mektubu ve referans mektupları önemli diğer belgeler arasında yer alıyor. Üniversiteler akademik referansların yanı sıra; profesyonellerin referanslarına da önem veriyor. Bu anlamda stajlar, yaz okulları, araştırma projeleri gibi unsurlar önem kazanıyor. Özellikle geleceğin endüstrileri ve meslekleri söz konusu olduğunda bu süreçlerin titizlikle yürütülmesi gerekiyor. Çünkü değişime ayak uydurmak uzun, zorlu ve stratejik bir süreci doğru yürütebilmek anlamına geliyor.

Online Platformlar ve Online Eğitim Olanakları

Son zamanlarda pandemi nedeniyle yaz okullarına katılmak mümkün olmuyor. Ancak öğrencilerin kişisel gelişim süreçlerini aksatmamaları önem taşıyor. Bu anlamda öğrencilerin online eğitimlere katılmaları tavsiye ediliyor. Bu noktada; Coursera, edX, IBM gibi platformlar ön plana çıkıyor. Bu noktada; sertifikalı ve kredili kursları tercih etmek öğrencilere avantaj sağlıyor. Online eğitimler kapsamında değerlendirilebilecek alanlardan bazıları diğerlerine oranla daha fazla ön plana çıkıyor. Bu alanları geleceğin endüstrileri ile ilişkilendirmek elbette mümkün oluyor. Bu alanlar şöyle sıralanıyor;

 1. Bilgisayar Bilimleri
 2. Veri Bilimi
 3. İşletme ve Yönetim
 4. Dil
 5. Mühendislik
 6. Beşeri Bilimler

Bununla birlikte; öğrencilerin ortaya koyduğu sosyal inovasyon projeleri öğrenciler için oldukça önemli bir avantaj sağlıyor. Üniversitelerin bu sosyal İnovasyon projelerine önem verdiğinin bilinmesi gerekiyor.

Beceri ve Yatkınlıklar

Tüm bunlara ek olarak; üniversiteler öğrencilerin belirli becerilerini geliştirmelerini bekliyor. Bu beceriler yaşanan teknolojik gelişmelere ve dünyanın değişimine ayak uydurabilmek için önem taşıyor. Peki; bu beceriler nasıl sıralanıyor?

 1. Analitik Düşünme Ve İnovasyon
 2. Aktif Öğrenme Ve Öğrenme Stratejileri
 3. Karmaşık Problem Çözme
 4. Eleştirel Düşünme Ve Analiz
 5. Yaratıcılık, Özgünlük Ve İnisiyatif
 6. Liderlik Ve Sosyal Etki
 7. Teknoloji Kullanımı İzleme Ve Kontrol
 8. Teknoloji Tasarımı Ve Programlama
 9. Esneklik, Stres Toleransı Ve Uyumluluk
 10. Muhakeme, Problem Çözme Ve Fikir Üretme

Bu beceriler hem eğitim hem de istihdam süreçleri için önemli bir rol oynuyor.

Hazırlık Sürecine Ne Zaman Başlanmalı?

Öğrenciler için hazırlık sürecinin 10. sınıfta başlaması tavsiye ediliyor. 11 ve 12. sınıfta hazırlanmaya başlayan öğrenciler için süreç karmaşık ve zorlayıcı olabiliyor. Öğrencilerin tüm bu hazırlık ve planlama sürecini tek başlarına yürütmeleri mümkün olmuyor. Bu anlamda mutlaka kariyer danışmanlığı alınması tavsiye ediliyor. Bu noktada doğru uzmanlarla çalışmak öğrencinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Geleceğin endüstrileri ve kariyer planlama hakkında bilgiye ulaşmak için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve üniversitelere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.