Çankaya University, Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunan özel bir üniversite olarak tanınmaktadır. Üniversite 1997 yılından beri varlığını sürdürmektedir. Sıtkı Alp Eğitim Vakfı (SAEV) tarafından kurulduğu bilinmektedir. Üniversitenin iki kampüsü bulunmaktadır. Merkez kampüs Etimesgut’ta yer almaktadır. Merkez kampüsün yanı sıra; Balgat’ta bir kampüs daha bulunmaktadır. Üniversite, Times Higher Education’a göre Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Üniversite 8 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.

Üniversite ismini, Cumhuriyetin kuruluş sürecinde önemli bir rol oynayan Çankaya İlçesinden almıştır. Tarihi boyunca bilimin evrensel ilkelerini benimsemiş, çalışmalarını çağın gerektirdikleri doğrultusunda temellendirmiştir. Çankaya Üniversitesi bölümleri ve sunduğu programlarla Türkiye’deki üniversiteler arasında önemli bir konumda bulunmaktadır. Özellikle hukuk ve mühendislik bölümleri ile dikkat çekmektedir. Üniversitenin öğretim dilinin İngilizce olduğu bilinmektedir. Üniversite bünyesinde yalnızca 3 bölüm Türkçe eğitim vermektedir. Bu bölümler; Hukuk, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Adalet bölümleridir. Üniversite, bu anlamda uluslararası öğrenciler açısından önemli bir avantaj sunmaktadır. Ayrıca; dil düzeyi yeterli olmayan öğrenciler için bir yıllık İngilizce Hazırlık Programları sunulmaktadır.

Çankaya University Başvuru Süreci

Çankaya Üniversitesi’ne başvuru süreci ulusal düzeyde merkezi sınavlar ile yapılmaktadır. Türkiye’den başvuru yapan öğrenciler ÖSYM’nin düzenlediği TYT ve AYT sınavlarına girerek üniversiteye yerleşebilmektedir. Uluslararası öğrenciler için ise süreç farklı biçimde işlemektedir. Üniversiteye başvuru süreci Ağustos ayının ilk haftasında gerçekleşmektedir. Öğrencilerin akademik yeterliliklerini ve dil düzeylerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Ayrıca; not ortalamaları da önem taşımaktadır. Bu noktada devreye uluslararası alanda geçerliliği olan sınavlar girmektedir.

Üniversite akademik başarının belgelendirilmesi için SAT sınavını kabul etmektedir. Aynı zamanda YÖS sınavı da Çankaya Üniversitesi’ne kabul sürecinde geçerli olan sınavlar arasında yer almaktadır. Amerika’dan başvuran adaylar için ACT sınavı da kabul görmektedir. IB programı Çankaya University başvuru sürecinde uluslararası öğrenci adayları için avantaj sağlamaktadır. Program Türkiye’den başvuracak adaylar için de önem taşımaktadır. Dil yeterliliğini belgelendirmek için IELTS, TOEFL gibi sınavlar devreye girmektedir. Bunun yanı sıra üniversite yeterli skoru elde edemeyen öğrenciler için hazırlık programı sunmaktadır.

Çankaya Üniversitesi’nde akademik yıl güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyılı kapsamaktadır. Ayrıca; üniversitede yaz öğretimi de sürdürülmektedir. Akademik yıl 14 hafta sürmektedir. Final haftaları bu 14 hafta içerisinde yer almamaktadır. Yaz öğretimi sürecinde ise yoğunlaştırılmış bir program izlenmektedir. Bu program 7 haftalık bir süreyi kapsamaktadır.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ise farklı bir akademik programı takip etmektedir. Fakültede yıllık sistem uygulanmaktadır. Bu nedenle eğitim güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıla ayrılmamaktadır. Dolayısıyla her dönemin sonunda vize ve final sınavları uygulanmamaktadır. Öğrenciler yılık ilk yarısında vize sınavlarından sorumlu olmaktadır. İkinci yarısında final sınavlarını almaktadır. Başarısız oldukları dersler için ise bütünleme sınavlarına girme hakkına sahip oldukları bilinmektedir.

Çankaya University Fakülte ve Bölümler

Çankaya Üniversitesi 5 fakülteden oluşmaktadır. Aynı zamanda üniversite bünyesinde lisansüstü programların yürütüldüğü iki enstitü bulunmaktadır. Ayrıca; 2 Meslek Yüksekokulu, Ortak Dersler Bölümü ve Yabancı Diller Bölümü yer almaktadır. Üniversite bünyesinde yer alan fakülteler ve Çankaya Üniversitesi bölümleri şöyle sıralanmaktadır;

Fen Edebiyat Fakültesi

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Matematik Bölümü
 • İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
 • Psikoloji Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Bankacılık ve Finans Bölümü
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • İşletme Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

 • Mimarlık Bölümü
 • İç Mimarlık Bölümü
 • Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Mühendislik Fakültesi

 • Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik – Elektronik Mühendisligi
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği

Çankaya University, bu fakülte ve bölümlere ek olarak Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde Adalet Önlisans programını yürütmektedir. Çankaya Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilere üç farklı program sunulmaktadır. Bu programlar; Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı ve Dış Ticaret olarak sıralanmaktadır. Yabancı Diller Bölümü ise iki ana birime ayrılmaktadır. Bu iki birim; Hazırlık Eğitim Birimi ve Modern Diller Birimi olarak bilinmektedir. Ortak Dersler Bölümü ise bazı anabilim dallarını içermektedir. Bunlar; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilgisayar, Seçmeli Dersler, Temel Mühendislik, Türk Dili olarak bilinmektedir. Ortak Dersler bölümü aynı zamanda; eğitim teknolojileri, enformatik, resim gibi bazı bilim dallarını da içermektedir.

Enstitüler

Çankaya University bünyesinde yer alan ve lisansüstü programlar iki enstitü tarafından yürütülmektedir. Bu enstitülerden ilki Fen Bilimleri Enstitüsü olarak bilinmektedir. Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ise şöyle sıralanmaktadır;

 1. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • Elektronik Haberleşme ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • İç Mimarlık İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı
 • Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Yüksek Lisans Programı
 • Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • Matematik Yüksek Lisans Programı
 • Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • Mikro ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı
 • Mimarlık Yüksek Lisans Programı
 • Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı
 • Yapım Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
 • Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Doktora Programı
 • Mimarlık Doktora Programı
 • Elektronik Haberleşme ve Mühendisliği Doktora Programı
 • Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı
 • Makine Mühendisliği Doktora Programı
 • Tasarım Doktora Programı

Çankaya University bünyesinde bulunan bir diğer enstitü ise Sosyal Bilimler Enstitüsü’dür. Enstitü bünyesinde yer alan yüksek lisans ve doktora programları ise şöyle sıralanmaktadır;

 1. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
 • Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
 • Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Yüksek Lisans Programı
 • Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı
 • Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistiği Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Doktora Programı
 • İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Doktora Programı
 • Özel Hukuk Doktora Programı
 • Kamu Hukuku Doktora Programı

Araştırma Merkezleri

Çankaya University bünyesinde 10 farklı araştırma merkezi bulunmaktadır. Bu araştırma merkezleri ise şöyle sıralanmaktadır;

 1. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 2. Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (AAUM)
 3. Hukuk Araştırma Danışma ve Uygulama Merkezi(HADUM)
 4. Yüksek Performanslı Binalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
 5. Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi(KADUM)
 6. Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
 7. Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SEDAM)
 8. Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 9. Çankaya Üniversitesi KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)
 10. Çankaya Üniversitesi Kuluçka Merkezi

Çift Ana Dal Ve Yan Dal Programları

Çankaya University öğrencilere çift ana dal ve yan dal programlarına başvurma fırsatı sunmaktadır. Gerekli şartları sağlayan öğrenciler ilgi duydukları bölümlerde çift ana dal programlarına katılabilmektedirler. Böylelikle öğrenciler ilgi duydukları farklı bir dalda öğrenim görme ve lisans diploması alma hakkı kazanmaktadırlar. Ayrıca yan dal programları ile ilgi duydukları farklı bir bölüm ve alanda sertifika alma şansı bulabilmektedirler.

Çankaya Üniversitesi Ücretleri

Çankaya Üniversitesi ücretleri öğrencilerin eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. Lisans öğrencileri için yıllık ücret 60 bin TL olarak bilinmektedir. Ücretler üniversiteye dönemlik olarak ödenmektedir. Her dönem için öğrencilerden 30 bin TL tahsil edilmektedir. %50 burslu eğitim gören öğrenciler ise dönemlik 15 bin TL ödemekle yükümlüdür. Çankaya Üniversitesi ücretleri yüksek lisans düzeyinde alınacak ders sayısına göre farklılık göstermektedir. Konu hakkında detaylı bilgiye üniversitenin web sitesi aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte uluslararası öğrenci adayları için başvuru ve kayıt ücretleri farklılık gösterebilmektedir.

Kariyer ve Burs Olanakları

Çankaya University öğrencileri farklı miktarlarda sunulan burs olanaklarından yararlanabilmektedir. Üniversitede burslu eğitim almaya hak kazanan öğrencilere sağlanan burslar sadece eğitim ücretlerini kapsamaktadır. Öğrencilere üniversite tarafından yaşam masraflarına yönelik burs sunulmamaktadır. Ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler; mali ve sosyal yardım başvurusunda bulunabilmektedir. Mali ve sosyal yardım öğrencilere karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilmektedir. Öğrencilere sağlanacak yardımın türü, miktarı her öğretim yılı başında belirlenmektedir. Başvurular akademik yıla başlarken yapılabilmektedir.

Üniversite öğrencilere part time iş olanakları da sunmaktadır. Öğrenciler fakülte, enstitü, daire başkanlıkları ve rektörlüğe bağlı birimlerde çalışma fırsatı yakalayabilmektedir. Bu sayede öğrenciler ilgi alanları ve yatkınlıkları doğrultusunda tecrübe kazanabilmektedir. Bununla birlikte üniversite öğrencileri staj olanakları ve kariyer fırsatları anlamında da desteklemektedir.

Erasmus ve Mevlana Değişim Programı

Üniversite bünyesinde Erasmus ve Mevlana Değişim Programları yürütülmektedir. Erasmus Programı kapsamında öğrenciler yurt dışında anlaşmalı üniversitelerde bir dönem veya  akademik yıl boyunca eğitim görebilmektedir. Program hakkında detaylara ve anlaşmalı üniversitelere Çankaya University web sitesi aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Üniversite aynı zamanda Mevlana Değişim Programını da yürütmektedir. Program yurt içi ve yurt dışı anlaşmalı kurumlarda öğrenci ve akademisyen değişimini mümkün hale getirmektedir. Öğrenciler en bir dönem veya bir akademik yıl süresince farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitim görebilmektedir. Değişim programı akademisyenler için ise en az 1 hafta ve en fazla 3 aylık bir süreyi kapsamaktadır.

Çankaya Üniversitesi Kütüphanesi

Çankaya Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitenin eğitim faaliyetlerine başladığı yıl Balgat Kampüsü’nde açılmıştır. Yani 1997 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. 2010 yılında ise Merkez Kampüs’te kampüsle aynı adı taşıyan Merkez Kütüphane faaliyete geçmiştir. Merkez Kütüphane, Mühendislik, Fen-Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında içeriklere yer vermektedir. Balgat Kampüsünde bulunan kütüphane ise Mimarlık ve Hukuk alanlarıyla ilgili koleksiyonları içermektedir. Çankaya University kütüphaneleri, yalnızca basılı yayınlara yer vermemektedir. Bunun yanı sıra; e-dergi, e-kitap, e-tez gibi çok sayıda dijital yayını da bünyesinde barındırmaktadır. Kütüphane bünyesinde dijital yayınlara kampüs içinden ve kampüs dışından erişim mümkündür.

Üniversitenin kütüphane sistemi, eğitim ve araştırma faaliyetleri için ihtiyaç duyulabilecek her türlü kaynağı sunmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrenci, araştırmacı ve akademisyenlere güvenilir ve konforlu bir çalışma alanı sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma salonları, seminer odaları, grup çalışma odaları bulunmaktadır. Çalışma odalarının bir bölümü 7 gün 24 saat kullanıma açıktır. Tüm çalışma ve seminer odaları bilgi teknolojileri ile donatılmıştır.

Çankaya University hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve üniversiteler hakkında daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.