Türkiye’de hukuk okumak için neler yapılmalı? Türkiye’deki en iyi hukuk fakülteleri hangileri? Hukuk eğitimi almak için yurt dışı mı Türkiye mi tercih edilmeli? Hukuk Fakültesi kaç yıl sürüyor? Hukuk okumak için gereken özellikler neler?

Hukuk eğitimi için çoğu öğrenci yurt dışı seçenekleri değerlendirmeyi düşünüyor. Öğrenciler çoğu zaman hukuk okumak için Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkeleri tercih ediyorlar. Amerika ve Kanada’da hukuk eğitiminin son derece kaliteli olduğu biliniyor. Ancak; bununla birlikte eğitim maliyetlerinin hukuk fakülteleri söz konusu olduğunda son derece yüksek olduğu görülüyor. Hukuk eğitimi için bir başka dezavantaj ise bu alanın “professional studies” olarak değerlendirilmesi oluyor. “Professional studies” olarak nitelendirilen bölümlerde okuyabilmek için bölüme başvurmadan önce bir lisans derecesine sahip olmak gerekiyor. Yani öncelikle 4 yıllık bir bölümü bitirmek gerekiyor. Bu hem eğitimi sürecinin uzaması hem maddi olarak daha fazla yük anlamına geliyor.

Peki; Türkiye’de hukuk fakültesi kaç yıl sürüyor? Türkiye’de hukuk okumak 4 yıllık bir süreci kapsıyor. Kimi üniversitelerde eğitim dilinin İngilizce olması sebebiyle hazırlık sınıfı zorunlu olabiliyor. Bu durumda hazırlık sınıfını atlamayan öğrenciler için bu süre 5 yıla uzayabiliyor. Türkiye’deki hukuk fakülteleri gerek eğitim kaliteleri gerek akademik kadrolarıyla dikkat çekiyor. Bu anlamda yalnızca Türk öğrenciler değil uluslararası öğrenciler de Türkiye’de hukuk eğitimi almayı tercih ediyor. Her yıl dünyanın pek çok farklı noktasından binlerce öğrenci hukuk fakültelerine başvuruda bulunuyor. Elbette bu noktada bazı üniversiteler hukuk alanında verdikleri eğitimle daha fazla ön plana çıkıyor.

Peki; Türkiye’deki en iyi hukuk fakülteleri hangileri? Hukuk okumak için öğrenci adaylarının hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Hukuk okumanın avantaj ve dezavantajları neler? Türkiye’de hukuk eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler nasıl bir yol izlemeli? Birlikte inceleyelim….

Türkiye’de Hukuk Okumak İçin Gereken Özellikler Nelerdir?

Peki; hukuk okumak için gereken özellikler neler? Elbette; hukuk eğitimi almak isteyen öğrencilerin sahip olması gereken bazı özellikler ve beceriler bulunuyor. Hukuk eğitimi zorlu bir eğitim sürecini kapsıyor. Kariyer sürecinde başarıyı yakalamak için de belirli özelliklere sahip olmak gerekiyor. Peki; bu özellikler neler?

Öncelikle hukuk eğitimi için okuduğunu anlama ve yorumlama becerisine sahip olmak gerekiyor. Hukuk eğitiminin temeli aslında tam da bu noktaya dayanıyor. Hukuk öğrencilerinin eğitim sürecinin büyük bir bölümü uzun okumalar ve metinlerin yorumlanması ile geçiyor. Farklı metinleri, kanunları, davalar sonucunda alınan kararları doğru anlayabilmek ve yorumlayabilmek önem taşıyor.

İletişim becerisi hukuk öğrencileri için başka bir önemli özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte öğrencilerin analitik düşünme becerisine de sahip olmaları gerekiyor. Araştırmayı sevmek hukuk öğrencileri için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Çünkü hem eğitim hem kariyer süreçleri boyunca araştırmaya önemli bir zaman ayırmak gerekiyor.

Türkiye’de Hukuk Okumak Avantajlı Mı? Hukuk Okumanın Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Peki; hukuk okumak avantajlı mı? Türkiye’de hukuk okumanın avantajları nelerdir? Hukuk, her dönemde en prestijli meslek dalları arasında gösteriliyor. Hukukçular her zaman toplumda saygın bir konumda yer alıyor. Hukuk fakültesinde eğitim almak öğrencilere yeni ufuklar açıyor. Hukuk eğitimi dünyaya, topluma ve insanlara karşı farklı bir bakış açısı geliştirilmesine yardımcı oluyor.  Toplumun ve dünyanın ihtiyaçları anlamında bilinçlenme noktasında katkı sağlıyor. Hukuk alanı toplumsal kuralların uygulanması ve toplumsal düzenin korunmasını sağlıyor. Hukukçular da toplumsal sorunların çözümü noktasında önemli bir rol oynuyor.

Bununla birlikte; öğrencilerin eğitim hayatları boyunca araştırma, yazma, okuma, yorumlama becerilerinin gelişmesi söz konusu oluyor. Bu durum; hem mesleki anlamda hem de kişisel yaşantılarında önemli bir katkı sağlıyor.

Türkiye’de hukuk okumak ise dünyada pek çok ülkeye göre daha avantajlı olarak görülüyor. Az önce de sözünü ettiğimiz gibi hukuk alanı dünyada “Professional Studies” olarak nitelendiriliyor. Ancak Türkiye’de doğrudan hukuk eğitimi almak mümkün olabiliyor. Hukuk eğitimi Türkiye’de maliyetli bir süreci kapsamıyor. Bu anlamda öğrenciler maddi açıdan da zorluk çekmiyor. Türkiye’deki hukuk fakülteleri eğitim kaliteleriyle uluslararası standartları yakalayabiliyor. Öğrenciler kaliteli bir eğitimin ardından meslek hayatına atılabiliyor.

Elbette; hukuk alanında eğitim almanın bazı dezavantajları da bulunuyor. Hukuk kuralları, kanunlar, yönetmelikler sürekli olarak güncelleniyor. Bu da değişen bilgilerin sürekli takipçisi olmak anlamına geliyor. Hukuk kimileri için yorucu bir alan olarak görülebiliyor. Bununla birlikte hukuk rekabetin yoğun olduğu bir alan olarak görülebiliyor. Bu da kariyer süreçlerini zaman zaman olumsuz etkileyebiliyor.

Türkiye’de Hukuk Okumak İsteyen Uluslararası Öğrenciler Nasıl Bir Yol İzlemeli?

Peki; Türkiye’de hukuk eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Hukuk eğitimi için akademik yeterlilik en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Elbette uluslararası öğrencilerin yerine getirmesi gereken bir başka koşul da dil yeterliliği olarak biliniyor. Bu noktada; öğrencilerin alması gereken bazı sınavlar bulunuyor.

Akademik yeterlilik denildiğinde yabancı öğrenciler için SAT sınavı ön plana çıkıyor. Türkiye’nin en iyi üniversitelerine kabul almak isteyen uluslararası öğrencilerin SAT sınavını almış olmaları gerekiyor. Kimi üniversiteler Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile de öğrenci kabul ediyor. Ancak; SAT sınavı bu süreç için daha avantajlı olarak görülüyor. SAT sınavından elde edilmesi gereken minimum skor ise her üniversiteye göre farklılık gösteriyor. Bu anlamda üniversitelerin web sitelerinin incelenmesi ve gerekli koşullara dair detaylı bilgi edinilmesi gerekiyor. Türkiye’de hukuk okumak isteyen öğrenciler için not ortalaması da önemli taşıyor. İstenen minimum not ortalamaları üniversitelere göre değişiklik gösteriyor. Ancak; not ortalaması ne kadar yüksekse öğrenci o kadar avantajlı konumda oluyor.

Uluslararası öğrenci adayları için bir diğer önemli unsur ise dil yeterliliği… Öğrencilerin dil yeterliliklerini uluslararası alanda geçerli sınavlar aracılığıyla belgelendirmeleri gerekiyor. Bu noktada elbette devreye IELTS ve TOEFL sınavları giriyor. Türkiye’deki birçok üniversite her iki sınavı da kabul ediyor. Ancak yine de başvurulacak üniversitelerin koşullarını dikkatle incelemek gerekiyor. Üniversitelerin sınav tercihlerini dikkate alarak hareket etmek gerekiyor. Genellikle üniversitelerin IELTS için talep ettiği minimum skor 6,5 olarak biliniyor. TOEFL söz konusu olduğunda ise minimum 80 puan elde etmek gerekiyor.

Türkiye’deki En İyi Hukuk Fakülteleri

Peki; Türkiye’deki en iyi hukuk fakülteleri hangileri? Türkiye’de hukuk okumak isteyen uluslararası öğrenciler hangi üniversiteleri tercih etmeli? Üniversiteler öğrencilere hangi avantajları sunuyor ve hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor?

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Türkiye’de hukuk eğitimi söz konusu olduğunda en iyi üniversite olarak anılıyor. Üniversitenin hukuk fakültesi, uluslararası alanda üstün nitelikte hukuk eğitimi sunmayı amaçlıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin hukuk kurumları ve hukuk sisteminin gelişiminde merkezi bir rol üstlenmeyi hedefliyor. İstanbul Üniversitesi tarihi boyunca edindiği birikim ve tecrübeyi öğrencilere aktarıyor. Toplumun ihtiyaçlarını yakından izleyerek sorunlara çözüm üretmeyi misyon ediniyor. Ülkenin ve dünyanın farklı hukuk kurumları için hukukçular, bilim insanları ve yöneticiler yetiştirmeyi amaçlıyor. İstanbul Üniversitesi Türkiye’de hukuk okumak isteyen öğrencilere 16 farklı ana bilim dalında eğitim olanağı sunuluyor. Bu ana bilim dalları şöyle sıralanıyor;

 1. Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı
 2. Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı
 3. Deniz Hukuku Ana Bilim Dalı
 4. Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
 5. Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalı
 6. Hukuk Tarihi Ana Bilim Dalı
 7. İdare Hukuku Ana Bilim Dalı
 8. İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı
 9. İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı
 10. Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
 11. Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
 12. Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı
 13. Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı
 14. Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
 15. Roma Hukuku Ana Bilim Dalı
 16. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Fakülte ayrıca 6 farklı araştırma ve uygulama merkezine ev sahipliği yapıyor. Bu araştırma ve uygulama merkezleri ise şu şekilde sıralanıyor;

 • Ceza Hukuku Ve Kriminoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi​
 • Mukayeseli Hukuk Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 • Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 • Milletlerarası Hukuk Ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 • Avrupa Hukuku Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 • İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Ankara Üniversitesi

Türkiye’de hukuk okumak isteyen uluslararası öğrenciler için ön plana çıkan bir diğer üniversite, Ankara Üniversitesi… Fakültenin köklerinin 1925 yılına; Ankara Adliye Hukuk Mektebi’ne kadar uzandığı biliniyor. Fakülte, uluslararası standartlarda bir hukuk eğitimi sunuyor. Fakülte bünyesinde 110 akademik personel görev alıyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku olmak üzere iki alanda eğitim veriyor. Her iki alanda kendi içinde farklı ana bilim dallarına ayrılıyor. Bu anabilim dalları şöyle sıralanıyor;

 1. Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı
 2. Deniz Hukuku Anabilim Dalı
 3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
 4. Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı
 5. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı
 6. Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 7. Roma Hukuku Anabilim Dalı
 8. Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
 9. Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
 10. Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı
 11. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
 12. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
 13. Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
 14. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
 15. Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
 16. İdare Hukuku Anabilim Dalı
 17. Mali Hukuk Anabilim Dalı
 18. Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Galatasaray Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye’de hukuk okumak isteyenler için en iyi üniversitelerden biri olarak biliniyor. Galatasaray Üniversitesi, yabancı dilde eğitim veren bir devlet üniversitesi olma özelliği taşıyor. Üniversite, Fransızca eğitim veriyor. Bu nedenle, öğrencilerin yeterli Fransızca’ya sahip olmaması halinde bir yıl hazırlık eğitimi almaları gerekiyor.  Hukuk bölümü için, Türk Hukuku’na ilişkin derslerde Türkçe, diğer bütün alanlarda Fransızca eğitim veriliyor. Hazırlık eğitiminin ardından öğrencileri 4 yıl süren bir lisans eğitimi bekliyor.

Galatasaray Üniversitesi, öğrencilere, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında tezli yüksek lisans ve doktora programları sunuyor. Ekonomi Hukuku, Spor Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Bankacılık Hukuku alanlarında tezsiz yüksek lisans programları sunuluyor. Üniversite her yıl 50 öğrenci kabul ediyor. Üniversite bünyesinde iki Fransız ve 48 Türk öğretim elemanı kadrolu olarak görev alıyor. Fakülte bünyesinde 10 profesör görev yapıyor.

Türkiye’de hukuk okumak hakkında daha detaylı bilgi almak için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve üniversitelere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.