Bonn Üniversitesi ya da Rhenish Friedrich Wilhelm Üniversitesi, bir kamu araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. Üniversite, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Bonn şehrinde yer alıyor. Üniversitenin tarihi 19. yüzyıla uzanıyor. 18 Ekim 1818’de Ren Üniversitesi adıyla kurulduğu biliniyor. University of Bonn, bugün Almanya’nın en prestijli üniversitelerinden biri olarak gösteriliyor. Üniversite çok farklı disiplinlerde lisans programları ve lisansüstü programlar sunuyor. Üniversite bünyesinde 550’nin üzerinde profesör görev alıyor. Üniversitenin, Alman Üniversiteleri Mükemmellik Girişimi kapsamında “Mükemmellik Üniversitesi” unvanına layık görüldüğü biliniyor.

Üniversitenin mezun, akademisyen ve araştırmacıları arasında 11 Nobel Ödüllü isim yer alıyor. Bununla birlikte 4 Alan Madalyası, 12 Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü sahibi yer alıyor. Üniversitenin tarihi boyunca önemli filozof, sanatçı, bilim insanı ve politikacılar yetiştirdiği biliniyor. Friedrich Nietzsche, Karl Marx ve Jürgen Habermas, Thomas Mann bu isimlerden bazıları olarak sıralanabiliyor.

Geçmişten Bugüne Bonn Üniversitesi

Üniversitenin kökleri 1777’de kurulan Kurkölnische Akademie Bonn’a dayanıyor. Kurkölnische Akademie Bonn, ilahiyat, hukuk, eczacılık gibi alanlarda eğitim veren bir akademi olarak tanınıyor. 1784’te akademinin bir üniversiteye dönüştürüldüğü biliniyor. Ancak; Fransız Devrimi sırasında Ren’in bir bölümünün Fransa tarafından işgal edilmesiyle akademi kapatılıyor. Ren, 1815’te Viyana Prusya’nın bir parçası oluyor. Bu gelişmenin ardından 18 Ekim 1818’de yeni eyalette yeni bir üniversitenin kurulmasına karar veriliyor. Mezhepsiz bir üniversite geleneğine sahip olan Universität Bonn böylelikle eğitim hayatına başlıyor. Kurulduğu dönemde tıp, hukuk ve felsefe alanında ön plana çıkıyor. Üniversitenin eğitim kadrosunda başlangıç sürecinde 35 profesör ve sekiz yardımcı profesörün yer aldığı biliniyor.

19. ve 20. Yüzyıl

Bonn Üniversitesi, resmi adı olan Ren Friedrich Wilhelm Üniversitesi ismini ise 1840 yılında alıyor. 19. yüzyılda Prusya Kralı’nın oğullarının birçoğu burada eğitim gördüğü için, üniversite; Prenslerin Üniversitesi adıyla anılıyor. 20. yüzyıl University of Bonn için bir büyüme sürecini de beraberinde getiriyor. 1900’de üniversitede 68 kürsü, 23 ek kürsü, iki fahri profesör, altı öğretim görevlisi bulunuyor. 1908’de üniversite tamamen karma eğitime geçiş yapıyor. Bu büyüme süreci I. Dünya Savaşı ile birlikte durma noktasına geliyor. Savaş sonrasında Almanya’da yaşanan mali ve ekonomik sorunlar, üniversite için devlet fonlarının azalmasına neden oluyor. Üniversite özel ve endüstriyel sponsorlar ile ayakta kalmayı başarıyor.

İkinci Dünya Savaşı Süreci

1933’te Nazilerin iktidara gelmesi ile Bonn Üniversitesi, bir Nazi eğitim kurumuna dönüşüyor. Üniversitenin özerk ve kendi kendini yöneten yapısı yerini hiyerarşik bir düzene bırakıyor. Yahudi profesörler, öğrenciler ve muhaliflerin bu süreçte üniversiteden atıldığı biliniyor. Kimi akademisyenler göçe zorlanıyor, toplama kamplarına gönderiliyor ya da sınır dışı ediliyor. İkinci dünya savaşı süresince üniversitenin pek çok açıdan hasara uğradığı ve kapandığı biliniyor.

Savaş Sonrası Dönem

Üniversite, 17 Kasım 1945’te yeniden açılıyor. Üniversite, bu süreçte 2.500 kişiyle sınırlı tutulan kontenjan için 10 binin üzerinde başvuru alıyor. 1960 ve 1970’li yıllar boyunca üniversite yeniden büyüme sürecine giriyor. Üniversite kütüphanesi, hukuk ve ekonomi okulları bu dönemde açılıyor. 1980’den günümüze kadar üniversitenin büyüme ve gelişim süreci aralıksız olarak sürüyor. 2000’li yıllarda üniversite Bologna sürecinin bir parçası oluyor.  Bu süreçte, geleneksel diploma ve magister programlarını lisans ve yüksek lisans programlarıyla değiştirdiği biliniyor.

Bonn Üniversitesi Kampüs Yaşamı

Bonn Üniversitesi’nin bir ana kampüsü bulunmuyor. Üniversitenin ana binasının şehir merkezinde bulunan, Köln prensinin eski konutu “Kurfürstliches Schloss” olduğu biliniyor. Burada Beşeri Bilimler Faklültesi, İlahiyat Fakültesi ile üniversite yönetimi yer alıyor. Hukuk Okulu, Ekonomi Okulu ve üniversite kütüphanesi, ana binanın güneyinde yer alıyor. Psikoloji Bölümü ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bonn’un kuzey bölgesindeki banliyösünde yer alıyor. Bilim Fakültesi ve Bilim Kütüphanesi şehir merkezinin batısında, Poppelsdorf ve Endenich’te bulunuyor. Tıp okulu ise, Bonn’un batı ucundaki bir tepe olan Venusberg’de bulunuyor. Üniversite yurtları ve diğer binaların şehrin farklı bölgelerine yayılmış olduğu biliniyor. Üniversite 300’ün üzerinde binaya ev sahipliği yapıyor.

Üniversite Kütüphanesi

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi 1818 yılında kuruluyor. Kurkölnische Akademie Bonn ile birlikte kapatılan Duisburg Üniversitesi’nin kütüphanesinden miras kalan 6 bin ciltle yola çıkıyor. 1824’te Prusya Ren eyaletinde yayınlanan tüm kitapların yasal deposu haline geliyor. Kütüphanenin 19. yüzyılın son çeyreğinde bünyesinde 200 bin cilt barındırdığı biliniyor. II. Dünya Savaşı’nın başlangıcında 600 bin cilt içeriyor. İkinci dünya savaşı sırasında gerçekleşen bir hava saldırısı yaklaşık 200 bin cildin yok olmasına neden oluyor.

1983 yılında, ana binanın batısındaki Poppelsdorf’ta yeni bir kütüphane binası açıldığı biliniyor. Yeni kütüphane binası bilim, tarım ve tıp koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Günümüzde ise, üniversite kütüphane sistemi, merkez kütüphane, bilim, tarım ve tıp kütüphanesine ev sahipliği yapıyor. Ek olarak; yaklaşık 160 farklı kütüphaneden oluşuyor. 2,2 milyon cilde ev sahipliği yapıyor.

Üniversite Hastanesi

Bonn Üniversitesi Hastanesi, 1818’de üniversitenin kurulmasıyla birlikte kuruluyor. 5 Mayıs 1819’da ise resmi açılışı gerçekleştiriliyor. İlk yılında otuz yataklı bir hastane olarak hizmet verdiği biliniyor.  1 Ocak 2001’de üniversite hastanesi bir kamu kuruluşu haline geliyor. Günümüzde üniversite hastanesi yaklaşık otuz ayrı hastaneden oluşuyor. 900’ün üzerinde doktor ve binin üzerinde hemşire görev alıyor. Bugün, 50 bin yatan hastayı tedavi edecek kapasiteye ulaştığı biliniyor.

Üniversite Bünyesinde Bulunan Müzeler

University of Bonn birçok müzeye ev sahipliği yapıyor. Akademik Eski Eserler Müzesi, bu müzelerden biri olarak 1818’de kuruluyor. Müze dünyadaki antik Yunan ve Roma heykellerinin alçı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Mısır Müzesi, 2001 yılından beri varlığını sürdürüyor. Müzenin sahip olduğu koleksiyonun geçmişi ise 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu koleksiyonun daha önce Akademik Eski Eserler Müzesi’nin bir parçası olduğu biliniyor. Koleksiyon, yaklaşık 3 bin parçadan oluşuyor.

Bonn Üniversitesi bünyesinde bulunan bir diğer müze olan Arithmeum 1999’da açılıyor. Müzenin, dünyanın en büyük tarihi mekanik hesaplama makineleri koleksiyonuna sahip olduğu biliniyor. Müze, Ayrık Matematik Araştırma Enstitüsü’ne bağlı olarak faaliyet yürütüyor.

Arkeoloji ve Antropoloji Öğretim Koleksiyonu 2008 yılından beri varlığını sürdürüyor. Koleksiyon, çoğunlukla “Kolomb” öncesi sanata ait nesneleri içeriyor. 8 bine yakın eseri barındırıyor.

Doğal Tarih Müzesi’nin, 1820’de Georg August Goldfuss tarafından açıldığı biliniyor. Rheinland’daki ilk kamu müzesi olma özelliği taşıyor. 1882 yılında Poppelsdorf Sarayı’nda bulunan Mineraloji Müzesi ve Goldfuß Paleontoloji Müzesi olarak ikiye ayrıldığı biliniyor.

Horst Stoeckel-Anesteziyoloji Tarihi Müzesi Bonn Üniversitesi bünyesinde yer alan bir diğer müze olarak karşımıza çıkıyor. 2000 yılından beri varlığını sürdürüyor. Avrupa’da türünün en büyüğü olmasıyla tanınıyor.

Son olarak; Koenig Müzesi, Almanya’daki en büyük doğa tarihi müzelerinden biri olarak kabul ediliyor. Müzenin, 1912 yılında kurulduğu biliniyor.

Bonn Üniversitesi’nin Akademik Profili

Universität Bonn 32 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Öğrenci nüfusunun yaklaşık 4 binlik dilimi uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Her yıl yaklaşık 3 bin lisans mezunu veriyor. Üniversite ayrıca yaklaşık 800 doktora derecesi sunuyor. Üniversitede 550’den fazla profesör görev alıyor. Yaklaşık 4 bin akademik personel ve yaklaşık 2 bin idari personel bulunuyor. Bonn Üniversitesi Bölümleri arasında matematik, fizik, hukuk, ekonomi, sinirbilim, genetik gibi alanlar ön plana çıkıyor.

Fakülteler

Üniversite bugün 7 ayrı fakülteden oluşuyor. 1818’deki kuruluşundan 1928’e kadar üniversitenin beş fakülte etrafında düzenlendiği biliniyor. Bunlar; Katolik İlahiyat Fakültesi, Protestan İlahiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi olarak sıralanıyor. 1934’te o zamana kadar bağımsız olan Bonn-Poppelsdorf Ziraat Üniversitesi, bir fakülte olarak Bonn Üniversitesi’ne katılıyor. Bugün ise üniversite bünyesinde yer alan fakülteler şöyle sıralanabiliyor;

  • Katolik İlahiyat Fakültesi
  • Protestan İlahiyat Fakültesi
  • Hukuk, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi
  • Tıp Fakültesi
  • Sanat Fakültesi
  • Matematik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Ziraat Fakültesi

Bonn Üniversitesi Bölümleri arasında Asya ve Doğu Çalışmaları Bölümü, Felsefe ve Etik bölümleri dikkat çekiyor. Aynı zamanda kimyasal Biyoloji ve Tarım bölümleri de öne çıkan bölümler arasında yer alıyor.

Araştırma Enstitüleri

Ren Friedrich Wilhelm Üniversitesi yani University of Bonn, birçok araştırma enstitüsüne ev sahipliği yapıyor. Bu enstitüler çok farklı disiplinlerde çalışmalar yürütüyorlar.

Franz Joseph Dölger-Enstitüsü

Franz Joseph Dölger-Enstitüsü bu enstitülerin ilki olarak karşımıza çıkıyor. Enstitü, geç antik dönemde Hıristiyanlar, Yahudiler ve Paganlar arasındaki çatışma ve etkileşime odaklanıyor. Enstitü, adını 1929’dan 1940’a kadar üniversitede ilahiyat profesörü olan kilise tarihçisi Franz Joseph Dölger’den alıyor.

Ayrık Matematik Araştırma Enstitüsü

Ayrık Matematik Araştırma Enstitüsü, ayrık matematik ve uygulamalarına odaklanıyor. Özellikle kombinatoryal optimizasyon ve bilgisayar çiplerinin tasarımıyla ilgileniyor. Enstitünün, IBM ve Deutsche Post ile işbirliği içinde olduğu biliniyor.

Bethe Teorik Fizik Merkezi

Bethe Teorik Fizik Merkezi, üniversite bünyesindeki bir diğer araştırma enstitüsü olarak karşımıza çıkıyor. Bonn Üniversitesi’ne bağlı çeşitli enstitülerdeki teorik fizikçilerin ve matematikçilerin ortak bir girişimi olarak biliniyor. Bethe Center’ın faaliyetleri arasında kısa ve uzun süreli ziyaretçi programı, özel araştırma konuları üzerine çalıştaylar yer alıyor. Ek olarak; düzenli Bethe Seminer Dizileri ve Bonn Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri için dersler yer alıyor.

Yaşam Bilimlerinde Etik için Alman Referans Merkezi

Yaşam Bilimlerinde Etik için Alman Referans Merkezi 1999’dan beri varlığını sürdürüyor. Merkez, yaşam bilimleri alanında çalışan akademisyenlerin ve profesyonellerin bilimsel bilgilere erişimini sağlıyor. Almanya’da türünün tek örneği olarak biliniyor.

Kalkınma Araştırmaları Merkezi

Kalkınma Araştırmaları Merkezi, küresel kalkınmayı disiplinler arası bir bakış açısıyla inceliyor. Enstitü aynı zamanda uluslararası kalkınma alanında bir doktora programı sunuyor.

İleri Avrupa Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi

İleri Avrupa Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi (CAESAR), disiplinler arası bir uygulamalı araştırma enstitüsü olarak biliniyor. Nanoteknoloji, biyoteknoloji ve tıbbi teknoloji alanlarında araştırmalar yürütüyor. Enstitü özel bir vakıf olarak faaliyet yürütüyor, ancak üniversite ile yakın işbirliği içinde olduğu biliniyor.

Avrupa Entegrasyon Çalışmaları Merkezi

Avrupa Entegrasyon Çalışmaları Merkezi, Avrupa entegrasyon sürecinin yasal, ekonomik ve sosyal sonuçlarına odaklanıyor. Enstitünün sunduğu programlar çeşitli alanlardaki Bonn Üniversitesi yüksek lisans programlarını kapsıyor. Enstitü aynı zamanda öğrenciler için yaz okulları düzenliyor.

Max Planck Matematik Enstitüsü

Max Planck Matematik Enstitüsü, Almanya’daki bilimsel araştırma enstitüleri ağı olan Max-Planck-Gesellschaft’ın bir parçası olarak biliniyor. Enstitünün 1980 yılında Friedrich Hirzebruch tarafından kurulduğu biliniyor.

Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü

Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü’nün 1966 yılında kurulduğu biliniyor. Enstitü, Effelsberg’deki radyo teleskopunu işletiyor. Max-Planck-Gesellschaft’ın bir parçası olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Max Planck Kolektif Mallar Araştırma Enstitüsü

Max Planck Kolektif Mallar Araştırma Enstitüsünün 1997 yılında bir araştırma grubu olarak faaliyete başladığı biliniyor. 2003 yılından beri Max-Planck-Gesellschaft’ın bir parçası olarak faaliyetlerine devam ediyor. Enstitü kolektif malların hukuki ve ekonomik açıdan incelenmesine odaklanıyor.

Ekonomi ve Sinirbilim Merkezi

2009 yılında kurulan Ekonomi ve Sinirbilim Merkezi, nöroekonomide disiplinler arası çalışma için uluslararası bir platform sağlıyor.

Bonn Üniversitesi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz.  Eğitim ve üniversiteler hakkında daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.