Amerika’daki üniversiteler için nasıl başvuru yapılır? Başvuru sürecinde hangi adımlar izlenmeli? Amerikan üniversiteleri başvuru ve kabul sürecinde öğrencilerden neler bekliyor? Öğrenci adaylarının hangi sınavları alması isteniyor? Başvuru sürecinde üniversitelere sunulması gereken belgeler neler? Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler neden Amerika’yı tercih etmeli? Amerikan üniversiteleri öğrencilere hangi avantajları sunuyor? Amerika’da hangi üniversiteler uluslararası öğrenciler tarafından daha çok tercih ediliyor? Hangi üniversiteler daha fazla ön plana çıkıyor? Üniversite ücretleri ve yaşam masrafları nasıl? Amerika’da burslu okumak mümkün mü? Amerikan üniversitelerinden mezun olan öğrenciler için kariyer olanakları neler? Amerika’da üniversite okumak ile ilgili tüm sorunların yanıtlarını birlikte inceleyelim…

Amerika’daki Üniversiteler İçin Başvuruda Common Application Sistemi

Amerika’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler başvurularını online bir sistem üzerinden gerçekleştirebiliyor. Merkezi bir başvuru ve yerleştirme sistemi bulunmuyor. Her üniversite kendi başvurularını kabul ediyor ve değerlendiriyor. Bu noktada devreye Common Application sistemi giriyor. Ancak bazı üniversitelerin bu sistemi tercih etmediği de biliniyor. MIT, UC Berkeley gibi okullar kendi başvuru sistemlerini kullanıyor.

Ancak; birçok üniversiteye başvuru sürecinde Common Application sistemini kullanmak mümkün oluyor. Common Application sistemi her yıl haziran ayında yeni başvuru süreçleri için güncelleniyor. Üniversitelerin talepleri, güncel gelişmeler ve başvuru süreçlerine dair değişiklikler yapılandırılıyor. Peki; sistem nasıl kullanılıyor? Başvuru süreci nasıl ilerliyor? Öncelikle Amerika’daki üniversiteler öğrencilerin temel bilgilerine ulaşmayı talep ediyor. Öğrenci adayları sisteme doğum tarihi, iletişim adresi, başvurulan ülke gibi bazı bilgileri ekliyor. Yani standart bir başvuru sürecinde verilmesi gereken bilgilerle sürece başlanıyor.

Sistem üzerinde “College Search” adı verilen bir bölüm bulunuyor. Bu bölüm sayesinde başvurulacak okulların listelerine ve okulların kabul kriterlerine ulaşmak mümkün olabiliyor. Aynı zamanda üniversitelerin başvuru tarihleriyle ilgili bilgilere de buradan ulaşılabiliyor. Bununla birlikte referans mektupları, niyet mektubu, sınav skorları gibi gerekli belgeler sistem üzerinden üniversitelere iletilebiliyor. Peki; üniversiteler öğrencilerden neler bekliyor? Hangi yeterliliklerin sağlanması gerekiyor? Hangi sınavların alınması talep ediliyor?

Amerika’daki Üniversiteler Öğrencilerden Neler Bekliyor?

Amerika’da üniversite okumak isteyen öğrencilerin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Başvuru sürecinde üniversiteler öğrencilerden hangi belgeleri talep ediyor? Üniversitelerden kabul alabilmek için hangi yeterliliklere ve hangi sınavlara ihtiyaç duyuluyor?

Akademik Yeterlilik

Amerika’da üniversite eğitimi alabilmek için öğrencilerin belirli bir akademik düzeyde olması bekleniyor. Akademik yeterliliği belgelendirmenin ilk yolu elbette not ortalaması olarak görülüyor. Öğrenci adaylarının başvuruları sırasında üniversitelere lise diplomalarını ve transkriptlerini sunmaları gerekiyor. Not ortalaması Amerika’nın en iyi üniversiteleri için kritik bir önem taşıyor. Öğrencilerin genellikle 5’lik sistemde en az 3 ortalamaya sahip olması bekleniyor. Elbette koşullar üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor. Özellikle başvurulacak alanla ilgili derslerin ortalaması dikkate alınıyor. Çünkü alana yönelik dersler öğrencinin potansiyeli hakkında ipucu veriyor.

Akademik yeterliliği belgelendirebilmek için not ortalaması tek başına yeterli olmuyor.  Amerika’daki üniversiteler öğrencilerin bazı sınavları almalarını ve bazı diploma programlarına katılmalarını istiyor. Bu diploma programları ve sınavlar kabul aşamasında öğrenci adaylarına büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle kabul aşamasında seçici davranan üniversiteler için bir anahtar görevi görüyor. Bu aşamada karşımıza ilk olarak SAT ve ACT sınavları çıkıyor. Özellikle son dönemlerde SAT sınavının üniversiteler tarafından daha fazla dikkate alındığı biliniyor. ACT, SAT sınavına göre yetersiz görülebiliyor. Bu anlamda öğrenci adaylarının SAT’de başarı göstermeleri büyük önem taşıyor. İstenen minimum skorlar üniversitelere göre farklılık gösteriyor.

Amerikan üniversitelerine başvuru için diploma programları da önemli bir avantaj sağlıyor. Bu noktada; en çok tercih edilen programlar AP ve IB programları oluyor. Ancak; Amerika’daki üniversiteler AP programını daha fazla tercih edebiliyor. IB programının tıpkı ACT sınavları gibi eskiye oranla daha az tercih edildiği görülüyor. Bu anlamda öğrencilerin AP sınavlarını almaları tavsiye ediliyor. Başvurulacak alana yönelik AP dersleri öğrencilere önemli ölçüde avantaj sağlıyor.

AP programı yalnızca başvuru aşamasında değil üniversitenin ilk yılında da öğrenciler için önem taşıyor. Çünkü AP sınav skorları kredi olarak sayılabiliyor. Böylelikle öğrenciler bazı derslerden muaf olma hakkı kazanabiliyor. Bu krediler öğrencilerin diploma notuna da yansıyor. Aynı zamanda öğrenciler muaf oldukları dersler sayesinde zaman avantajı elde ediyorlar. Böylelikle; çift anadal ya da yandal yapma fırsatı bulabiliyorlar.

Dil Yeterliliği

Amerika’daki üniversiteler dil yeterliliğine de büyük önem veriyor. Bu noktada devreye IELTS ve TOEFL sınavları giriyor. Birçok üniversite her iki sınavı da kabul ediyor. Ancak kimi üniversiteler bu iki sınav arasında yalnızca birini tercih edebiliyor. Bu anlamda başvurulacak üniversitelerin koşullarını dikkatle incelemek ve hangi sınavın alınması gerektiğine bakmak gerekiyor. Aksi halde öğrenci adayları kabul aşamasında problem yaşayabiliyor.

Her iki sınav için de istenen minimum skorlar üniversitelere göre değişiklik gösteriyor. Kimi zaman öğrenciler gerekli skoru elde edemeseler bile şartlı kabul alabiliyorlar. Bazı üniversiteler dil yeterliliğinin sağlanabilmesi için hazırlık programları sunabiliyor. Amerika’nın en iyi üniversiteleri için dil skoru ne kadar yüksek olursa öğrenci o kadar avantajlı konumda oluyor. Bu anlamda dil yeterliliği üzerinde durulması gereken en önemli konular arasında yer alıyor.

Lisansüstü Eğitim

Amerika’daki üniversiteler için lisansüstü eğitim başvurusu yapacakları farklı koşullar bekliyor. Lisansüstü eğitim için GRE ve GMAT sınavları devreye giriyor. Hangi sınavın alınması gerektiği tercih edilecek alana göre farklılık gösteriyor. Mühendislik, hukuk, tıp, sosyal bilimler gibi alanlarda eğitim alacak öğrencilerin GRE sınavını tercih etmesi gerekiyor. MBA ve benzeri programlar söz konusu olduğunda ise GMAT sınavının alınması tavsiye ediliyor.

Her iki sınav için de üniversitelerin istediği minimum skorlar tüm sınavlarda olduğu gibi farklılık gösteriyor. Ancak iyi bir skor elde etmek üniversitelerin kapısını açma konusunda önemli bir rol oynuyor. Çünkü lisansüstü eğitim söz konusu olduğunda üniversiteler GRE ve GMAT sınavlarını birinci derecede dikkate alabiliyor. Özellikle not ortalaması düşük olan öğrenciler için her iki sınavda büyük bir avantaj sağlıyor.

Niyet Mektubu

Amerika’daki üniversiteler için başvuru yaparken niyet mektubunun önemli bir rol oynadığı biliniyor. Niyet mektubu, Statement of Purpose ya da Personal Statement olarak da anılabiliyor. İyi bir niyet mektubu ile üniversitelerin kapısı aralamak mümkün olabiliyor. Niyet mektubunda başvurulan üniversitenin ve bölümün neden tercih edildiğinin açıklayıcı biçimde ifade edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda ülke, şehir tercihleri konusuna da değinmek gerekiyor. Üniversite ve bölüme dair hedeflerin niyet mektubunda yer alması önem taşıyor. Öğrenci adayının yetenekleri, yatkınlıkları gibi konulara yer vermek gerekiyor.

Başvurulacak alana yönelik deneyimler, stajlar, projelerin niyet mektubunda yer alması bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak, kariyer hedeflerinden söz etmek avantaj sağlıyor. Niyet mektubunda yer verilen tüm bilgilerin açıklayıcı, okunabilir ve en önemlisi doğru olması gerekiyor. Özgünlük önem taşıyor. Niyet mektubunun kritik bir öneme sahip olduğunun unutulmaması gerekiyor.

Referans Mektupları

Amerika’daki üniversiteler için referans mektuplarının da önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Referans mektupları genellikle mektubu veren kişiler tarafından online portallar üzerinden üniversitelere iletiliyor. Çoğu üniversite en az 2 referans mektubu talep ediyor. Bazı üniversiteler için 3 ve daha fazla referans mektubuna ihtiyaç duyulabiliyor. Referans mektuplarının öğretmenlerden ya da danışmanlardan alınması isteniyor. Ancak kimi zaman referans mektuplarının profesyonellerden alınması da talep edilebiliyor. Referans mektuplarında verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olması önem taşıyor.

Özgeçmiş

Amerika’da üniversite eğitimi almak isteyenler için bir diğer önemli noktayı özgeçmiş oluşturuyor. Özellikle lisansüstü eğitim söz konusu olduğunda özgeçmiş kritik bir önem taşıyor. Amerika’daki üniversiteler, özgeçmiş için belirli bir format talep edebiliyor. Bununla birlikte özgeçmişin belirli bir kelime sayısının üstünde ya da altında olmaması istenebiliyor. Bu anlamda öncelikle üniversitelerin taleplerini dikkatle incelemek gerekiyor. Özgeçmişin, öğrenci hakkında temel bilgileri içermesi gerekiyor. Öğrencinin geçmiş yaşantısına dair eğitim ve deneyimler bir metinde toplanarak üniversitelere sunuluyor. Bu anlamda iyi yazılmış bir özgeçmiş büyük avantaj sağlayabiliyor. Özgeçmişte, okullar, iş deneyimleri, stajlar, yetkinlikler, ders dışı aktiviteler gibi bilgilerin yer alması gerekiyor.

Portfolyo

Sanat ve tasarım bölümleri için başvuru yapılacaksa üniversiteler portfolyo sunulmasını talep edebiliyor. Eğitim amacıyla hazırlanan portfolyolar, öğrenci adayının çalışmalarını bir dosya altında birleştirebilmesini ve sunabilmesini sağlıyor. Amerika’daki üniversiteler sanat ve tasarım başvurularında portfolyoya büyük önem veriyor. İyi bir portfolyonun yalnızca öğrenci adayının eseleri hakkında değil; kendisi hakkında da ipuçları barındırması gerekiyor. Özgün bir portfolyo hazırlamak önem taşıyor. Buna ek olarak; portfolyonun mümkün olduğunda yalın olması ve öğrencinin en iyi işlerini içermesi gerekiyor.

Ders Dışı Aktiviteler

Amerika’da üniversite okumak isteyenler için ders dışı aktiviteler büyük bir öneme sahip… Ders dışı aktiviteler hakkındaki bilgilere özgeçmişte yer verilebileceği gibi başvuru sistemleri aracılığıyla da üniversitelere iletilebiliyor. Başvuru sistemlerinde genellikle maksimum 10 aktiviteye yer verilebiliyor. Özellikle başvurulacak alana yönelik olarak yürütülen projeler önem taşıyor. Araştırma ve sosyal sorumluluk projelerine başvuruda yer vermek gerekiyor. Özellikle, Amerika’nın en iyi üniversiteleri için ders dışı aktiviteler önemli kabul kriterleri arasında yer alıyor. Çünkü Amerika’daki üniversiteler yalnızca akademik başarıya odaklanmıyor. Öğrenci adayının değer üretme ve fark yaratabilme potansiyeli dikkate alınıyor. Bunu göstermenin en iyi yolu ise ders dışı aktiviteler olarak görülüyor.

Yurt Dışında Eğitim Almak İsteyenler Amerika’yı Neden Tercih Etmeli?

Amerika eğitim söz konusu olduğunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak tanınıyor. Amerika’da her öğrenciye ve her beklentiye yönelik bir seçenek bulmak mümkün olabiliyor. Amerika, yalnızca eğitim anlamında değil; kariyer anlamında da öğrencilere birçok avantaj sunuyor. Öğrenciler dünya devi şirketlerde istihdam edilme olanağı bulabiliyor. Kendi girişimlerini hayata geçirebiliyorlar. Amerika hem eğitim hem de kariyer yönünden bakıldığında tam anlamıyla fırsatlar ülkesi olarak görülüyor.  Bu nedenle; her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce uluslararası öğrenci Amerikan üniversitelerine başvuruda bulunuyor.

Amerika’nın En iyi Üniversiteleri

Peki; Amerika’da en çok hangi üniversiteler tercih ediliyor? Amerika’daki üniversiteler arasında hangileri daha fazla ön plana çıkıyor? Times Higher Education; Amerika Üniversiteleri sıralaması incelendiğinde; ilk sırada Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünün olduğu görülüyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nü Harvard Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi izliyor. QS, Amerika Üniversiteleri sıralaması göz önüne alındığında ilk sırada;  Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) olduğu görülüyor. Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi, MIT’nin ardından ikinci ve üçüncü sırayı alıyor.  Uluslararası öğrenciler tarafından en çok tercih edilen üniversiteler arasında da MIT, Stanford, Harvard, UC Berkeley gibi üniversiteler yer alıyor.

Amerika’da Üniversite Ücretleri ve Burs Seçenekleri

Amerika’da üniversite ücretlerinin diğer ülkelere oranla yüksek olduğu biliniyor. Yaşam masrafları da zaman zaman öğrencileri zorlayabilecek düzeyde olabiliyor. Ancak, Amerika’daki üniversiteler öğrenci adaylarına birçok burs seçeneği sunuyor. Burslar aracılığıyla öğrencilerin hem eğitim hem de yaşam masraflarını karşılamaları mümkün olabiliyor. Amerika’da burs seçenekleri ihtiyaç bursları ve üstün başarı bursları olarak ikiye ayrılıyor. Buna ek olarak; üniversiteler tarafından sporculara ve sanatçılar için farklı burs seçenekleri sunulabiliyor. Burs miktarları ve başvuru seçenekleri üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor.

Amerika’da üniversite ücretleri 15 bin dolar ile 40 bin dolar arasında değişebiliyor. Lisansüstü bölümler için bu ücretlerin 60 bin dolara kadar yükselmesi söz konusu olabiliyor. Yaşam masrafları ise bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Ancak bir öğrencinin ortalama yaşam masrafının 1000 Dolar ile 1500 dolar arasında değiştiği biliniyor.

Amerika’daki üniversiteler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitim hakkında sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz.  Eğitim ve üniversitelere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.