Koç University, İstanbul’da yer alan bir vakıf üniversitesi olarak tanınmaktadır. Üniversite, Vehbi Koç Vakfı (VKV) tarafından kurulmuştur. 1993 yılından beri eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitenin ana kampüsü Rumeli Feneri Kampüsü olarak bilinmektedir. Kurulduğu dönemde 7 yıl süreyle İstinye Kampüsü’nde faaliyet yürütmüş. 2000 yılında daimi olarak Rumeli Feneri Kampüsü’ne taşınmıştır. Üniversitenin ana hedeflerinden biri bilime evrensel düzeyde katkı sunabilmektir. Üniversite yaklaşık 9 bin öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Çok sayıda uluslararası öğrenciyi ağırlamaktadır.

Koç Üniversitesi’nin eğitim dilinin İngilizce olduğu bilinmektedir. Dil düzeyi yeterli olmayan öğrenciler için hazırlık programı sunulmaktadır. Hazırlık Programı, İngilizce Dil Merkezi bünyesinde yürütülmektedir. Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programını tamamlamak KUEPE adı verilen yeterlilik sınavından gerekli skoru elde etmeleri gerekmektedir.

Times Higher Education’a göre Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. QS sıralamasına göre ise Türkiye’nin en iyi üniversitesi olarak sıralanmaktadır. Üniversite hem Türkiye hem de Asya üniversiteleri içinde önemli bir konumda yer almaktadır.

Koç University Başvuru ve Kabul Süreci

Üniversiteye başvuru ve kabul süreci ulusal ve uluslararası öğrenciler için farklı şekillerde ilerlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenci adaylarının ÖSYM’nin düzenlediği merkezi sınavları almaları gerekmektedir. Öğrenciler, TYT ve AYT sınavlarının ardından merkezi yerleştirme ile üniversite okumaya hak kazanabilmektedirler. Uluslararası öğrenciler merkezi bir yerleştirme ile kayıt hakkı elde edememektedir. Uluslararası öğrenci adayları için farklı bir başvuru süreci yürütülmektedir.

Uluslararası öğrenciler için Koç Üniversitesi’ne başvurular online olarak yapılabilmektedir. Başvuru ücreti 200 TL olarak bilinmektedir. Öğrencilerin lisans diplomalarını ve transkriptlerini üniversiteye sunmaları gerekmektedir. Öğrencilerin akademik başarıları kabul sürecinde kritik öneme sahiptir. Akademik başarıyı belgelendirmek için SAT ya da ACT sınavlarının herhangi birinin alınması gerekmektedir. Ayrıca uluslararası alanda geçerliliği bulunan AP, IB gibi programlar öğrenci adaylarına avantaj sağlamaktadır.

Koç University, öğrenci adaylarından en az 1 adet referans mektubu talep etmektedir. Aynı zamanda öğrenci adaylarının amaç ve hedeflerini anlattıkları niyet mektuplarını da sunmaları gerekmektedir.

Dil yeterliliği başvuru süreci için başka bir önemli noktayı oluşturmaktadır. Üniversitenin eğitim dili İngilizce olarak bilinmektedir. Bu anlamda öğrencilerin üniversite tarafından kabul gören sınavlardan herhangi birini almaları gerekmektedir. Bu sınavlar; TOEFL, PTE, YDS ve CAE sınavları olarak bilinmektedir. Bununla birlikte bazı Koç üniversitesi bölümleri Türkçe eğitim yürütmektedir. Hukuk ve Hemşirelik bu bölümler arasındadır. Bu bölümlere başvuracak öğrenci adaylarının Türkçe yeterliliklerini kanıtlamaları beklenmektedir. Bu anlamda TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı’nın alınması gerekmektedir. Öğrenci adaylarının Türkçe yeterliliklerinin C1 düzeyinde olması beklenmektedir.

Koç University Fakülte ve Bölümler

Bir mükemmeliyet merkezi olma amacıyla yola çıkan üniversite birçok öğretim ve araştırma alanında dikkat çekmektedir. Üniversite disiplinlerarası bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Eğitim faaliyetlerini araştırma odaklı bir yaklaşımla yürütmektedir. Çağın gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, gelecek için fark yaratma ve değer üretme misyonunu üstlenmektedir. Üniversite 7 fakülte ve fakültelere bağlı Koç Üniversitesi bölümleri etrafında düzenlenmektedir. Bu fakülte ve bölümler şu şekilde sıralanmaktadır;

 1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme
 • Ekonomi
 • Uluslararası İlişkiler
 1. Fen Fakültesi
 • Kimya
 • Matematik
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Fizik
 1. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi
 • Psikoloji
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Medya ve Görsel Sanatlar
 1. Mühendislik Fakültesi
 • Bilgisayar Mühendisliği (Koç University Computer Engineering)
 • Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 1. Hukuk Fakültesi
 2. Tıp Fakültesi
 3. Hemşirelik Fakültesi

Fakültelere ek olarak; üniversite bünyesinde 4 farklı enstitü bulunmaktadır. Koç üniversitesi master programları ve doktora programları bu enstitüler aracılığıyla yürütülmektedir.

İşletme Enstitüsü

İşletme Enstitüsü; full time programlar, part time programlar ve yönetici eğitim programları sunmaktadır. MBA, Finans, Uluslararası Yönetim, İşletme gibi programlar enstitü bünyesinde sunulan master ve doktora programları arasındadır.

Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü

Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü bünyesinde 14 farklı alanda lisansüstü programlar sunulmaktadır. Bu programlar şöyle sıralanmaktadır;

 • Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (Koç University Computer Engineering)
 • Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi
 • Kimya
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Siber Güvenlik
 • Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik
 • Makine Mühendisliği
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Fizik
 • Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
 • Matematik
 • Veri Bilimleri
 • Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 14 farklı alansa lisansüstü programlar sunulmaktadır. Bu programlara ek olarak sunulan uluslararası programlar ve destekleyici programlar da bulunmaktadır. Enstitü bünyesinde sunulan 14 program şu şekilde sıralanabilir;

 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi
 • Ekonomi
 • Psikoloji
 • Tarih
 • Hesaplamalı Sosyal Bilimler
 • Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Klinik Psikoloji
 • Felsefe
 • Uygulamalı Kamu Politikaları
 • Tasarım Teknoloji ve Toplum
 • Hukuk
 • Sosyoloji
 • Karşılaştırmalı Edebiyat

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Koç University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü tıp ve sağlık alanına yönelik master ve doktora programları sunmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde sunulan Koç Üniversitesi master programları ve doktora programları şöyle sıralanmaktadır;

 • Tıbbı Fizyoloji
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Üreme Biyolojisi
 • İmmünoloji
 • Üreme Tıbbı Doktorabiyo-Medikal Bilimler Ve Mühendislik
 • Moleküler Biyoloji Ve Genetik
 • Nörobilim
 • Hücresel Ve Moleküler Tıp
 • Yoğun Bakım Hemşireliği

Üniversite enstitüler tarafından yürütülen tüm bu programlara ek olarak profesyonel lisansüstü dereceler de sunmaktadır. Profesyonel lisansüstü programlar aracılığıyla öğrenciler farklı bir kariyer sürecine başlama fırsatı bulabilmektedir. Kariyer yolculuklarında farklı bir deneyim elde edebilmektedir. Üniversite bu programlar aracılığıyla öğrenci adaylarının kariyer seçeneklerini genişletmelerini amaçlamaktadır.

Araştırma Merkezleri

Koç University bünyesinde çok sayıda araştırma merkezi bulunmaktadır. Araştırmacı ve akademisyenlerin yanı sıra; lisans ve lisansüstü öğrenciler araştırma merkezlerine katkı sunabilmektedir. Araştırma merkezleri tüm öğrencilerin kullanımına açıktır. Bu merkezler aracılığıyla evrensel bilim literatürüne katkı sunabilecek çalışmalar ortaya konulması amaçlanmaktadır. Üniversite bünyesinde yer alan araştırma merkezleri şöyle sıralanmaktadır;

 • Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)
 • Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim (GLODEM)
 • Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM)
 • Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (NASAMER)
 • Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜ-SPM)
 • Yüzey Araştırmaları Merkezi (KUYTAM)
 • Tüpraş Enerji Merkezi (KÜTEM)
 • Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜREMER)
 • Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 • Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi (KUSAM)
 • Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)
 • Koç Üniversitesi İlaç Araştırma Merkezi (IAM)
 • Koç Üniversitesi – Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama Ve Araştırma Merkezi (KUAR)
 • Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS)
 • Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM)
 • Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED)
 • Koç Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi (KUASIA)
 • Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTTAM)
 • KUBAM – Koç Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi (KUSİTHAM)
 • Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUIS-EHAM)
 • Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUIS AI)

Laboratuvarlar

Koç University bünyesinde araştırma merkezlerinin yanı sıra çok sayıda laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlar fakültelere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite bünyesinde yer alan laboratuvarlar şöyle sıralanabilir;

 1. Fen Fakültesi Laboratuvarları
 • Koç Üniversitesi Lazer Araştırma Laboratuvarı
 • Koç Üniversitesi Nano-Optik Araştırma Laboratuvarı
 • Hesaplamalı Kimya Laboratuarı
 • Yüzey Plazmon Rezonansı ve Sonokimya Laboratuvarı
 • Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı
 • Mitokondriyal Biogenez Laboratuvarı
 • Hücre Biyolojisi ve Proteomiks Laboratuvarı
 • Yüzey & Polimer Fizikokimyası Laboratuvarı
 • Mikrofotonik Araştırma Laboratuvarı (MRL)
 • Hesaplamalı Fizik Laboratuvarı
 1. Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları
 • Mikroyapı Evrim Laboratuvarı (MEL)
 • Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri Laboratuvarı
 • Robotik ve Mekatronik Laboratuarı
 • Optik Mikrosistemler Laboratuvarı (OML)
 • Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı
 • Mekanik Karakterizasyon Laboratuvarı
 1. Tıp Fakültesi Laboratuvarları
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 • Genomik ve Proteomik Laboratuvarları
 • Kök Hücre ve Gen Nakli Laboratuvarı
 • Hemoreoloji Laboratuvarı
 • Nörofizyoloji Laboratuvarı
 • EEG/ERP Araştırma Laboratuvarı
 • Mikroskopi Laboratuvarı
 • Anatomi Laboratuvarı
 • Kuru Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarı
 • Islak Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarı
 1. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Laboratuvarı
 • Girişimsel Olmayan Beyin Uyarım Laboratuvarı
 1. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Laboratuvarı
 • Zamanlama, Hafıza, ve Karar Verme Laboratuvarı
 • Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı
 • Arkeoloji Laboratuvarı
 • Dizayn Laboratuvarı
 • Bağımsız Etki Değerlendirme Laboratuvarı

Ücret ve Burslar

Koç University bir vakıf üniversitesi olarak faaliyet yürütmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretim belirli bir ücrete tabidir. Koç Üniversitesi ücretleri tıp fakültesi dışında kalan tüm programlar için 136 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. Tıp Fakültesi ücretleri 187 bin 700 TL olarak bilinmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı için de belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı için Koç Üniversitesi ücretleri 136 bin 500 TL olarak belirlenmiştir.

Üniversite öğrencilere çeşitli burs olanakları da sunmaktadır. Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı (KUDEB), Koç Üniversitesi bursları arasında yer almaktadır. KUDEB programından yararlanan öğrenciler öğretim ücretinden muaf olmaktadırlar. Buna ek olarak; Koç University öğrencilere yurt ve kitap desteği sağlamaktadır. Koç Üniversitesi bursları başarı ve spor burslarını da kapsamaktadır. Öğrencilere başarı bursları kapsamında %100 ve %50 oranında burs sağlanmaktadır. Buna ek olarak; GSB Sporcu Bursu üniversitenin sağladığı burslar arasındadır.

Koç Üniversitesi Hastanesi

Üniversiteye bağlı en önemli birimlerden biri Koç Hastanesi olarak bilinmektedir. Koç Üniversitesi Hastanesi, üniversiteye bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak faaliyet yürütmektedir. Hastane, 2014 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Koç Hastanesi, İstanbul’un Topkapı Semtinde bulunan Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde yer almaktadır. Hastane, 410 tek kişilik yatan hasta odasına sahiptir. Hastane bünyesinde 55 yoğun bakım ünitesi yer almaktadır. Buna ek olarak toplamda 44 kemoterapi ünitesi bulunmaktadır.

Koç University eğitim ve araştırma hastanesi kurulduğu günden bugüne yaklaşık 51 bin hastayı yatarak tedavi etmiştir. 800 binin üzerinde hastaya ise ayakta tedavi hizmeti sağlamıştır. 2016 yılında hastane bünyesinde Genetik Tanı Merkezi ve Tüp Bebek Merkezi faaliyete geçmiştir. Aynı yıl Erişkin Kemik İliği Merkezi açılmıştır. 2017 yılında, Gamma Knife (Radyocerrahi) Merkezi faaliyete göstermeye başlamıştır. Kozmetik Dermatoloji ve Sualtı Hekimliği merkezleri aynı yıl faaliyete geçmiştir. 2017 yılında açılan bir başka merkez ise Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi olarak bilinmektedir.

Tıp Fakültesi öğrencileri eğitimlerinin ilk üç yılını Rumelifeneri Kampüsü’nde sürdürmektedir. Dördüncü yıldan itibaren öğrenciler klinik eğitimlerine Koç Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmektedir. Koç Hastanesi, eğitim faaliyetleriyle sağlık sektörü için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Koç University hakkında daha detaylı bilgi edinmek için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve üniversiteler hakkında daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.