Johns Hopkins Üniversitesi, Baltimore, Maryland’de bulunan özel bir araştırma üniversitesi olarak bilinmektedir. 1876’da kurulan üniversite, adını ilk, Amerikalı girişimci Johns Hopkins’ten almıştır. Üniversite günümüzde dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversite, Amerika Birleşik Devletleri‘ndeki ilk araştırma üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Hopkins üniversiteyi kurmak için 7 milyon dolarlık bir bağışta bulunmuştur. Bu bağış, Birleşik Devletler tarihinde o zamana kadar yapılan en büyük bağış olarak tarihe geçmiştir. 1900 yılında üniversite, Amerikan Üniversiteler Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Üniversitenin, ana kampüsü Baltimore’da yer almaktadır. Maryland ve Washington’da kampüsleri bulunmaktadır. Aynı zamanda; İtalya ve Çin’de uluslararası merkezlere ev sahipliği yapmaktadır. Johns Hopkins Üniversitesi, 10 akademik bölüm halinde düzenlenmiştir. Zanvyl Krieger Sanat ve Bilim Okulu, Whiting Mühendislik Okulu, Baltimore’da bulunan Homewood kampüsünde yer almaktadır. Tıp okulu, hemşirelik okulu ve Bloomberg Halk Sağlığı Okulu Baltimore’daki Tıp Kurumları kampüsünde yer almaktadır. Johns Hopkins Çocuk Merkezi de bu kampüste bulunmaktadır. Üniversite ayrıca bir dizi okul ve tesise ev sahipliği yapmaktadır. Peabody Enstitüsü, Uygulamalı Fizik Laboratuvarı, Paul H. Nitze İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu bunlardan bazılarıdır.

Üniversitenin mezun, akademisyen ve araştırmacıları arasında 39 Nobel Ödüllü isim bulunmaktadır. Bir Fields Madalyası sahibi de üniversite ile ilişkilendirilmektedir. Üniversite geçmişten bugüne birçok önemli bilim insanı ve politikacı yetiştirmiştir. Üniversite aynı zamanda spor başarılarıyla tarihi boyunca dikkat çekmiştir. 1883’te kurulan “Blue Jays” adlı erkek lakros takımı, 44 kez ulusal şampiyonluk kazanmıştır.

Geçmişten Günümüze Johns Hopkins Üniversitesi

Quaker girişimcisi Johns Hopkins, 7 milyon dolarlık bir miras bırakmıştır. Mirasının, Baltimore, Maryland’deki bir hastane ve üniversiteyi finanse etmek için kullanılmasını istemiştir. Bu o dönemde bir hayırsever tarafından yapılan en büyük bağıştır. Üniversitenin eğitim modeli konusunda çağdaş Almanya örnek alınmıştır. İleri düzeyde bilginin keşfine adanmış yeni bir üniversite modeli seçilmiştir. Alman eğitim modeli temel alınarak araştırmaya adanmış hale getirilmiştir.

Üniversitenin eğitim modeli özellikle Heidelberg Üniversitesi ve onun uzun akademik araştırma tarihi olmuştur. O dönemde, öğretim ve araştırmayı birleştirmek cüretkar ve benzeri görülmemiş bir akademik deney olarak nitelendirilmiştir. Üniversitenin ilk yöneticisi Coit Gilman eğitim ve araştırmanın birbirinden bağımsız değerlendirilmesi gerektiği fikrini reddetmiştir. Johns Hopkins Üniversitesi böylelikle, Amerika Birleşik Devletleri‘ndeki modern araştırma üniversiteleri için bir model haline gelmiştir.

Gilman, o dönemde lisansüstü eğitimin genişletilmesine ve fakülte araştırmalarının desteklenmesine odaklanmıştır. Üniversite doktora programları konusunda öncü bir rol üstlenmiştir. Bununla birlikte çok sayıda bilimsel dergi ve derneğe ev sahipliği yapmıştır. 1878’de kurulan Johns Hopkins University Press, sürekli çalışan en eski Amerikan üniversite matbaası olarak bilinmektedir.

Üniversite bünyesinde 1889’da Johns Hopkins Hastanesi ve 1893’te Tıp Fakültesi kurulmuştur. Bu noktada; üniversitenin araştırma odaklı eğitim tarzı, akademik tıp alanında önemli isimleri kendine çekmeye başlamıştır. Tıp öğreniminin modernleşmesinde önemli rol oynayan Kanadalı doktor, William Osler bu isimlerden biri olarak bilinmektedir.

Johns Hopkins Üniversitesi, bu dönemde Gilman’ın girişimleriyle kadınları erkeklerle eşit temelde kabul etmiştir. Kadınlara bir lisans derecesi veren ilk tıp okulu olarak tarihe geçmiştir. Okul, Amerika’nın yüksek lisans düzeyinde karma eğitim veren ilk tıp okulu olmuştur. Araştırma projeleri ve laboratuvar eğitimini vurgulayan bir prototip haline gelmiştir.

20.yüzyılın başlarında, üniversite Kuzey Baltimore’da Homewood olarak bilinen mülkü satın almıştır. Arazinin üniversiteye resmen devredilmesi 1902 yılında gerçekleşmiştir. Mühendislik Okulu 1914 sonbaharında buraya taşınmıştır. Mühendislik Okulu’nu 1916 yılında Sanat ve Bilim Okulu izlemiştir. Homewood arazisi içerisindeki orijinal yapılardan biri olan, Homewood Evi; bugün kampüs içi bir müze olarak hizmet vermektedir.

21. Yüzyılda John Hopkins Üniversites

21.yüzyılın ilk yıllarında, üniversite hem fiziksel hem de nüfus anlamında genişlemeye sahne olmuştur. Bu genişlemenin odağındaki kampüslerden biri tıp kampüsü olmuştur. Homewood kampüsünde Biyomedikal Mühendisliği Bölümü için yeni bir bina inşa edilmiştir. Kampüs içerisinde yeni bir kütüphane kurulmuştur. Kampüste yer alan Gilman Hall binası ve üniversitenin ana girişi yeniden inşa edilmiştir.

Bu yıllar aynı zamanda üniversitenin mesleki eğitim ve işletme okullarının hızla gelişmesini de beraberinde getirmiştir. 2007’ye kadar bu iki disiplin için; İşletme ve Eğitimde Mesleki Çalışmalar Okulu bünyesinde faaliyet yürütülmüştür. 2007’deki bölünme sonrasında iki ayrı okul ortaya çıkmıştır. Bu iki okul; Johns Hopkins Eğitim Okulu ve Carey İşletme Okulu olarak adlandırılmıştır.

Johns Hopkins Üniversitesi bünyesinde bir Coronavirüs Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Üniversite 2019 yılında bu merkez aracılığıyla dünya çapındaki COVID-19 salgını vakalarını izlemeye başlamıştır. Dünya çapında yüzlerce kaynaktan alınan verilerin derlenmesi sağlanmıştır. Bu, üniversitenin pandemi hakkında en çok alıntı yapılan kaynaklardan biri haline gelmesine yol açmıştır.

Kampüs Yaşamı

Üniversitenin ana kampüsü Homewood Kampüsü olarak bilinmektedir. Çoğu lisans programı bu kampüste bulunmaktadır. Zanvyl Krieger Sanat ve Bilim Okulu kampüs içerisinde yer almaktadır. Okul, altımışın üzerinde lisans anadal ve yandal programı ile kırkın üzerinde lisansüstü program sunmaktadır.

Kampüs bünyesinde bulunan bir diğer okul; G.W.C. Whiting Mühendislik Okulu’dur. Okul; 14 lisans ve lisansüstü mühendislik programı ve 12 ek çalışma alanı içermektedir. Kampüste bulunan Eğitim Okulu, 1909’da İşletme ve Eğitimde Mesleki Çalışmalar Okulu olarak kurulmuştur. 2007 yılında Eğitim ve İşletme Bölümleri, faaliyetlerini iki ayrı okul olarak sürdürme kararı almıştır. Kampüste bulunan ve müze olarak hizmet veren Homewood Evi üniversitenin mimari tarzını büyük oranda etkilemiştir.

Baltimore Kampüsü

Doğu Baltimore Kampüsü, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi ve tıp kurumlarını içermektedir.  Johns Hopkins Tıp Kurumları (JHMI) kampüsü olarak da anılmaktadır. Üniversitenin, Tıp Fakültesi dünyanın en iyi tıp okullarından biri olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda en prestijli biyomedikal araştırma enstitülerinden biri olarak anılmaktadır. Kampüste yer alan Bloomberg Okulu 1916’da kurulmuştur. Dünyanın en eski ve en büyük halk sağlığı okulu olarak kabul edilmektedir. Hemşirelik Okulu ise hemşirelik eğitimi için Amerika’nın en eski ve seçkin okullarından biri olarak tanınmaktadır. Okul, ulusal sıralamalarda en iyiler arasında yer almaktadır.

Üniversite Baltimore Şehir Merkezi’nde de bir dizi binaya ev sahipliği yapmaktadır. Carey İşletme Okulu burada bulunmaktadır. Başlangıçta Charles Caddesi’nde bulunan okul, 2011’de Doğu Limanı’ndaki Legg Mason binasına taşınmıştır. Bu bölgede bulunan bir diğer önemli merkez Peabody Enstitüsü’dür. Enstitü, 1857 yılında kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sürekli aktif olan en eski müzik konservatuarıdır. 1977’de Johns Hopkins Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Konservatuar müzikoloji ve performans alanlarında dereceler vermektedir. Konservatuar binası, East Mount Vernon Place’de yer almaktadır.

Washington D.C. Kampüsü

Washington, D.C. kampüsü, Massachusetts Bulvarı üzerinde, Embassy Row’un Güneydoğu ucunda yer almaktadır. Paul H. Nitze İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu (SAIS), kampüs bünyesinde yer almaktadır. Krieger Sanat ve Bilim Okulu’nun İleri Düzey Akademik Programları kampüs bünyesinde yürütülmektedir. Kampüs aynı zamanda; Gelişmiş Devlet Araştırmaları Merkezi ve Biyoteknoloji Eğitimi Merkezi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite; 2019 yılında, DC programlarını ve merkezlerini barındırmak için Pennsylvania Bulvarı’ndaki Newseum binasını  satın almıştır.

Maryland Kampüsü

Üniversite bünyesinde bulunan bir diğer kampüs Maryland Kampüsü’dür. Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (APL) bu kampüste yer almaktadır. Laboratuvar, ABD Savunma Bakanlığı, NASA, diğer hükümet ve sivil araştırma kurumları için araştırmalara imza atmaktadır. Merkez, 100’ün üzerinde biyomedikal cihaz geliştirmiştir. Biyomedikal alanındaki çalışmaların birçoğu, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Kampüs, STEM alanında sunulan yüksek lisans dereceleri için birincil kampüs olarak bilinmektedir.

Diğer Kampüs ve Tesisler

Üniversite, İtalya, Çin ve Singapur’da kampüs ve tesislere ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite, İtalya’da SAIS Europe kampüsüne ev sahipliği yapmaktadır. SAIS Europe, Washington DC’de bulunan Paul H. Nitze İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu’nun Avrupa kampüsüdür. Uluslararası ekonomi, uluslararası ilişkiler, diller alanında eğitim ve araştırmalar yürütmektedir. Üniversite, Çin’de ise SAIS Hopkins – Nanjing Çin ve Amerikan Araştırmaları Merkezi’ne sahiptir. Üniversite, ek olarak; Singapur’da bir konservatuvara sahiptir. Yong Siew Toh Müzik Konservatuarı Peabody Enstitüsü ve Singapur Ulusal Üniversitesi işbirliği ile kurulmuştur.

Eğitim ve Lisans Kabulleri

Johns Hopkins Üniversitesi, birçok farklı disiplinde lisans ve lisansüstü programlar sunmaktadır. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmektedir. Üniversiteye, Amerika’da üniversite okumak isteyen öğrenciler tarafından her yıl binlerce başvuru yapılmaktadır. Üniversite lisans ve lisansüstü kabuller konusunda son derece seçici davranmaktadır. Bu noktada; erken başvuru yapılması kabul şansını arttırmaktadır. Üniversitenin lisans eğitimi için yıllık ortalama ücreti 70 bin Dolar civarındadır. Ancak; Tam zamanlı lisans öğrencilerinin %51’i, ihtiyaçlarının %100’ünü karşılayan mali yardım almaktadır.

Üniversite, Amerikan Üniversiteleri Birliği’nin (AAU) on dört kurucu üyesinden biridir. Aynı zamanda Yüksek Öğrenim Finansmanı Konsorsiyumu (COFHE) ve Üniversiteler Araştırma Derneği (URA) üyeleri arasındadır.

Kütüphane Sistemi

Johns Hopkins Üniversitesi kütüphane sistemi 3,6 milyondan fazla cilt içermektedir. Üniversitenin kampüslerinde on ana kütüphaneden oluşmaktadır.  Bu sistemin en büyük bölümü, Sheridan Kütüphaneleri’dir. Sheridan Kütüphaneleri, Milton S. Eisenhower Kütüphanesi’ni, Brody Learning Commons ve Hutzler Okuma Odası’nı kapsamaktadır. Evergreen House’daki Garrett Kütüphanesi kampüste bulunan bir diğer kütüphanedir. Kampüsün önemli ve büyük kütüphaneleri arasında Peabody Enstitüsü kampüsündeki George Peabody Kütüphanesi de yer almaktadır.

Üniversite Yayınları

Üniversite yayınları, “Johns Hopkins University Press” adı altında toplanmaktadır. 1878 yılında kurulmuştur. Amerika’nın en büyük üniversite yayınevlerinden biri olarak tanınmaktadır. Johns Hopkins University Press bugüne kadar 6 binin üzerinde kitap yayınlamıştır. Her yıl 65 bilimsel süreli yayın ve 200’ün üzerinde yeni kitap yayınlamaktadır. Yayınevi ayrıca; bir dizi üniversite yayıncısının dağıtımını üstlenen Hopkins Fulfillment Services’a ev sahipliği yapmaktadır.

Yetenekli Gençlik Merkezi

Johns Hopkins Üniversitesi, Yetenekli Gençlik Merkezi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Merkez, K-12 öğrencilerinin yeteneklerini belirlemeye ve geliştirmeye adanmıştır. Merkez, üniversitenin öğrencileri gelecekte dünyaya önemli katkılarda bulunmaya hazırlama misyonunun bir parçasıdır. Amerika’da üniversite okumak isteyen öğrenciler için ise avantajlar sunmaktadır.

Johns Hopkins Dijital Medya Merkezi

Üniversite aynı zamanda, Johns Hopkins Dijital Medya Merkezi’ne (DMC) ev sahipliği yapmaktadır. Merkez, yeni medyanın yaratıcı kullanımlarını ve teknoloji kullanımını keşfetmekle ilgilenen öğrenciler için kurulmuştur. Ekipman, teknoloji ve bilgi kaynağı sunmanın yanı sıra; bir multimedya laboratuvarı olarak hizmet vermektedir.

Araştırma Faaliyetleri

Üniversite, lisans öğrencileri için önemli araştırmalara katılma fırsatı sunmaktadır. Bu, Johns Hopkins Üniversitesi için ayırt edici bir özelliktir. Lisans öğrencilerinin yaklaşık yüzde 80’i, önde gelen araştırmacıların yanında bağımsız araştırma yapma fırsatı bulmaktadır. Üniversite bünyesinde yürütülen araştırmalar için yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar bütçe ayrılmaktadır. Üniversite 2013 yılından beri Bloomberg Seçkin Profesörlük Programını yürütmektedir. Programa dahil olan her profesör disiplinlerarası araştırmalar yürütmekte ve lisans eğitiminde aktif rol oynamaktadır.

Üniversite bünyesinde çok sayıda araştırma merkezi, enstitü ve laboratuvar bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde bulunan merkezlerden bazıları şöyle sıralanabilmektedir;

  • Uygulamalı Fizik Laboratuvarı
  • Berman Biyoetik Enstitüsü
  • Yaşanabilir Bir Gelecek Merkezi
  • Yetenekli Gençlik Merkezi
  • Johns Hopkins Politika Çalışmaları Enstitüsü
  • Uygulamalı Ekonomi Enstitüsü
  • Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü

Johns Hopkins Üniversitesi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve üniversitelere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.