İngiltere lise eğitimi son dönemlerde pek çok öğrenci ve ailenin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki; lise eğitimi için İngiltere neden tercih edilmeli? ingiltere’deki liseler öğrencilere hangi imkanları sunuyor? İngiltere’de lise eğitim sistemi nasıl? ingiltere’de lise okumak için gerekenler nelerdir? Liseler hangi başvuru belgelerini talep ediyor? ingiltere’de burslu lise eğitimi almak mümkün olabilir mi?  İngiltere’de lise eğitimi alırken hangi konaklama imkanlarından yararlanılabilir? İngiltere’de lise eğitimi almak isteyen bir öğrencinin nasıl bir bütçe ayırması gerekiyor? ingiltere’de lise eğitimi fiyatları nasıl? İngiltere’de okuyacak bir lise öğrencisini nasıl bir eğitim müfredatı bekliyor? ingiltere’deki lise dersleri neleri kapsıyor? Tüm bu soruların yanıtlarını birlikte inceleyelim…

ingiltere Lise Eğitimi İçin Neden Tercih Edilmeli?

İngiltere’de üniversite eğitimi almayı düşünenler için lise eğitimi bir başlangıç noktası olabiliyor. İngiltere dünyanın en iyi üniversitelerine ev sahipliği yapıyor. İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi gibi okullar öğrencilere benzersiz bir üniversite deneyimi sunuyor. İngiltere’de lise eğitimi alan öğrenciler için bu üniversitelerin kapılarını açmak çok daha kolay olabiliyor. Aynı zamanda İngiltere gibi önde gelen bir eğitim ülkesinde lise eğitimi almak dünyanın birçok noktasında avantaj sağlıyor. Öğrenciler farklı ülkelerdeki üniversite başvurularında da avantaj sağlayabiliyor.

ingiltere’deki lise dersleri sundukları çeşitlilik itibariyle dikkat çekiyor. İngiltere’de lise eğitimi alan öğrenciler farklı diploma dereceleri ile eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. ingiltere lise eğitimi söz konusu olduğunda öğrencilere farklı diploma programları sunuyor. Lise müfredatları A-Level ve GSCE programlarını kapsıyor. Bununla birlikte; ingiltere’deki liseler aracılığıyla IB, AP, BTEC gibi uluslararası diplomalara sahip olmak da mümkün olabiliyor. Öğrenciler üniversite ve kariyer hedeflerine yönelik olarak gerekli programları alabiliyorlar. Böylelikle; üniversiteye kabul aşamasında akademik yeterlilik noktasında avantajlı konumda yer alıyorlar.

İngiltere liselerinde eğitim alan öğrenciler için, İngiliz üniversiteleri sınavsız üniversite olanağı da sunuyor. Ancak bu noktada; lise ortalamasının belirli bir düzeyin üzerinde olması bekleniyor. Aynı zamanda az önce sözünü ettiğimiz uluslararası programlarla lise diplomasını desteklemek gerekiyor. Elbette bu süreçte, öğrencilerin ingilizce seviyelerinin de büyük önem taşıdığı biliniyor. Lise eğitimini İngiltere’de tamamlayan bir öğrenci dil yeterliliği konusunda problem yaşamadan üniversite hayatına devam edebiliyor.

Öğrencilerin elde ettiği avantajlar kabul süreci ile sınırlı kalmıyor. İngiltere’deki liselerden mezun olan bir öğrenci 3 yılda lisans diplomasını elde edebiliyor. Ardından bir yıllık eğitim ile yüksek lisans diploması almaya hak kazanıyor. Ancak; tıp, hukuk gibi alanların bu durumun dışında kaldığını unutmamak gerekiyor.

İngiltere liseleri, kampüsleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Öğrenciler akademik imkanların yanı sıra; farklı becerilerini geliştirmeye yönelik fırsatlar da bulabiliyorlar. İngiltere liseleri öğrencilere sanat ve spor alanlarında birçok avantaj sunuyor. Aynı zamanda öğrenciler kişisel gelişimlerine katkı sunacak pek çok imkandan yararlanabiliyorlar. Peki; İngiltere’de eğitim sistemi nasıl?

ingiltere Lise Eğitimi ve Eğitim Sistemi

İngiltere’de eğitim sistemi üniversite eğitimi öncesinde 5 farklı aşamayı kapsıyor. Bu aşamalar “Key Stages olarak adlandırılıyor. Sistemin ilk 4 aşamasının zorunlu olduğu biliniyor. Beşinci aşama ise üniversite eğitimi almak isteyen öğrencileri akademik hayata hazırlamayı amaçlıyor. Bu aşamanın zorunlu olmadığı biliyor. Bu aşamaya “Further Education” adı veriliyor.

Sistemin birinci aşaması 5 – 7 yaş arasındaki çocukları kapsıyor ve “Primary Education 1” olarak adlandırılıyor. İkinci aşama “Primary Education 2” adıyla anılıyor ve 7 – 11 yaş arasındaki öğrencileri kapsıyor. Üçüncü aşama “Secondary Education 1” olarak anılıyor ve 11 – 14 yaş arasındaki öğrencilerin ortaöğretim eğitimini kapsıyor. Secondary Education 2 adıyla anılan dördüncü aşamanın odağı 14 – 16 yaş arasındaki öğrenciler oluyor.

Further Education adıyla anılan beşinci aşama 16 – 18 yaş arası öğrencileri kapsıyor. Öğrenciler bu aşamada akademik ya da mesleki eğitim alıyorlar. Bu aşamanın tüm öğrenciler için zorunlu olmadığı biliniyor. Yalnızca; üniversite eğitimi almayı hedefleyen öğrencileri kapsıyor. A-Level, IB, AP gibi programlar bu aşamadaki öğrenciler için devreye giriyor. Üniversite eğitimi almayı düşünmeyen öğrenciler ise BTEC olarak anılan mesleki programlara devam etmeyi tercih edebiliyorlar.

Bu beş aşamanın ardından 18 yaş üzeri öğrencileri kapsayan Higher Education aşaması geliyor. Üniversite eğitimi yani lisans ve lisansüstü eğitim Higher Education olarak anılıyor. Lisans eğitiminde program sürelerinin genellikle 3 yıl olduğu biliniyor. Yüksek lisans programları ise 1 – 2 yıllık süreleri kapsıyor.

İngiltere’de Lise Eğitimi Kaç Yıllık Bir Süreyi Kapsıyor

ingiltere lise eğitimi, Türkiye ile kıyaslandığında oldukça farklı bir müfredat uygulandığı görülüyor. İngiltere’de bir lisede okumak isteyen Türk öğrenciler için eğitim 4 yıl sürüyor. Türk öğrenciler tüm lise eğitimlerini İngiltere’de sürdürebiliyorlar. Bununla birlikte; eğitimlerinin son 2 veya 3 yılına İngiltere’de devam ederek lise diploması alabiliyorlar.  Bazı durumlarda öğrenciler yalnızca lise eğitimlerinin son yıllarını İngiltere’de tamamlayarak diploma almaya hak kazanabiliyorlar.  Ancak bu noktada; öğrencilerin akademik yeterlilik ve dil yeterliliği bakımın oldukça ileri seviye olmaları bekleniyor. Bu öğrenciler için zorlayıcı bir durum olmanın yanı sıra; başarılı olma ihtimalinin düşük olduğu biliniyor.

Diploma Dereceleri

İngiltere’de lise eğitimi için diploma derecelerinin farklılık gösterdiği biliniyor. Bu diploma dereceleri GSCE, IB, A-Level, AP ve BTEC olarak sıralanıyor.  GCSE, zorunlu eğitimin ardından öğrencilerin almaya hak kazandığı diploma derecesi olarak biliniyor. Bu diplomanın uluslararası geçerliliğe sahip olduğu biliniyor. GSCE programı kapsamında; Edebiyat, Matematik, Ekonomi, Coğrafya, Tarih, Sosyal Bilimler, Biyoloji, Kimya gibi dersler alınıyor. Aynı zamanda öğrencilere bazı yabancı dil dersleri de sunulabiliyor.

A – Level, ingiltere lise eğitimi için bir başka aşama ve dereceyi oluşturuyor. Program Further Education sürecinin bir parçası olarak kabul ediliyor.  A – Level programının özellikle prestijli kurumlara kabul sürecinde etkin bir role sahip olduğu biliniyor.  Program kapsamında lise öğrencileri üniversitede başvuracakları alana yönelik en az 3 ders alıyorlar. En fazla ise 5 dersten sorumlu olabiliyorlar.

IB Programı, İsviçre merkezli bir başka diploma programı olarak biliniyor. Dünyanın pek çok farklı noktasında uygulanıyor. Program 16 – 19 yaş arasındaki gençleri kapsıyor. Program yalnızca öğrencilerin akademik gelişimine odaklanmıyor. Aynı zamanda bazı becerilerinin geliştirilmesini de içeriyor. Program kapsamında, edebiyat, yabancı dil, sosyal bilimler, fen bilgisi, matematik, sanat gibi alanlarda dersler sunuluyor. IB programı üniversitelere kabul aşamasında öğrencilere önemli avantajlar sağlıyor.

ingiltere lise eğitimi kapsamında sunulan bir başka program AP programı oluyor. AP programı Amerikan merkezli bir program olarak biliniyor. Ancak günümüzde dünyanın hemen her noktasında uygulanıyor. Hatta son dönemlerde eskiye oranla çok daha fazla ön plana çıktığı görülüyor. İngiltere’de özellikle üniversite eğitimlerini Amerika’da sürdürmeyi düşünen öğrencilerin AP programını tercih ettiği biliniyor. Program kapsamında öğrencilere bazı alanlarda dersler sunuluyor.  İngilizce, Sanat, Bilimler, Matematik & Bilgisayar Bilimleri, Fen Bilimleri, Dünya Dilleri bu alanlar arasında bulunuyor.

Bu noktada son olarak BTEC programından söz etmek gerekiyor. Bu program 11 yıllık zorunlu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sunuluyor. Öğrencilerin bu programa devam edebilmeleri için GSCE programında başarı göstermiş olmaları bekleniyor. BTEC mesleki bir eğitim programı olarak anılıyor. Program kapsamında öğrenciler farklı meslek dallarında eğitim alabiliyor.

İngiltere’de Lise Eğitimi İçin Hangi Seçenekler Değerlendirilebilir?

ingiltere lise eğitimi için tıpkı Türkiye’de olduğu gibi farklı seçeneklerin mevcut olduğu biliniyor. Liseler genellikle; State Schools ve Private Schools olarak ikiye ayrılıyor. Birçok lise karma eğitim vermeyi tercih ediyor. Ancak ülke genelinde yalnızca kızların ya da erkeklerin eğitim alabildiği okullar da bulunuyor. Aynı zamanda uluslararası öğrenciler için de birbirinden farklı seçenekler olduğu biliniyor. Gelin bu seçeneklere birlikte göz atalım…

British Boarding Schools

British Boarding Schools, ulusal ve uluslararası öğrencileri ağırlıyor. Bu okullar yatılı olarak hizmet verebiliyor. Bu liselerde; GCSE, A Level ve IB gibi programların sunulduğu biliniyor.  British Boarding Schools, İngiltere’de lise eğitiminde en yaygın tercih edilen seçeneklerden biri olarak kabul ediliyor.

Uluslararası Kolejler

Uluslararası kolejler genellikle uluslararası arası öğrencilerin eğitim gördüğü liseler olarak biliniyor. Ancak İngiliz öğrenciler de bu liseleri tercih edebiliyorlar. Uluslararası öğrencilerin bu liselere daha kolay adapte olduğu düşünülüyor. Çünkü bu liseler uluslararası öğrencilerin gelişimine odaklı liseler olarak tanınıyor. Bu anlamda ingiltere lise eğitimi söz konusu olduğunda uluslararası öğrenciler için uluslararası kolejler ön plana çıkıyor.

Amerikan Kolejleri

Üniversite eğitimini Amerika’da sürdürmek isteyen öğrenciler genellikle Amerikan Kolejlerini tercih ediyorlar. Amerikan Kolejlerinden mezun olan öğrencilerin tamamı AP diplomasına sahip olabiliyor. Bu anlamda Amerikan üniversitelerine girişte önemli bir avantaj sahibi oluyorlar. Aynı zamanda Amerikan Kolejleri öğrencilere spor, sanat gibi alanlarda birçok fırsat sunuyor.

Devlet Liseleri

Devlet liseleri İngiliz öğrenciler için ücretsiz eğitim olanakları sunuyor. Devlet liselerinin birçoğu uluslararası öğrencilere kapılarını açmamayı tercih ediyor. Ancak uluslararası öğrencileri kabul eden devlet liseleri sıkça tercih ediliyor. Çünkü özel liselere oranla oldukça düşük ücretler karşılığında eğitim almak mümkün olabiliyor.

ingiltere’de Lise Eğitimi Fiyatları, Konaklama ve Burslu Eğitim Seçenekleri

ingiltere lise eğitimi için ücretler burs ve konaklama seçenekleri farklılık gösteriyor. Yatılı kolejler için öğrencilerin ayırması gereken yıllık bütçe 30 bin Pound civarında oluyor. Devlet liselerinin daha uygun ücretler karşılığında eğitim verdiği biliniyor. Genellikle ücretler 15 – 20 bin Pound arasında değişiklik gösteriyor. ingiltere’de lise eğitimi fiyatları Tür öğrenciler için zorlayıcı olabiliyor. Bu noktada devreye burslar giriyor.

İngiltere’de burslu eğitim almak isteyen öğrenciler için birçok seçenek bulunuyor. Bu noktada; akademik başarı gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. İngiltere’de burslu lise eğitimi alan öğrencilerin bursları eğitim ücretinin yaklaşık %40’lık dilimini karşılıyor. Bu noktada sanat ve spor branşlarıyla ilgilenen öğrencilerin daha yüksek şansa sahip olduğu biliniyor. Sanat ve spor bursları ile ingiltere’de lise eğitimi fiyatları önemli ölçüde karşılanabiliyor.

Konaklama seçenekleri ise tıpkı eğitim fiyatları gibi liselere göre değişebiliyor. Öğrencilere yatılı kampüs, yurt, aile yanı konaklama gibi farklı seçenekler sunulabiliyor.

İngiltere’de Lise Okumak İçin Gerekenler

Peki; ingiltere’de lise okumak için gerekenler nelerdir? Öğrencilerin hangi sınavları almaları gerekiyor? ingiltere lise eğitimi söz konusu olduğunda pek çok okul kendi sınavını uygulamayı tercih ediyor. Ancak bazı liselerde sınav tercihleri farklılık gösterebiliyor. Peki bu noktada; hangi sınavların alınması gerekiyor.

IELTS, İngiltere’de lise eğitimi almak isteyenler için talep edilen sınavlardan biri olabiliyor. Sınav dil yeterliliğini ölçmek amacıyla uygulanıyor. IELTS dünyanın birçok yerinde geçerli kabul ediliyor.

UKISET Sınavı liselere girişte talep edilen bir başka sınav olarak karşımıza çıkıyor. İngiliz liseleri bu sınavı öğrencilerin eğitim sistemi noktasındaki yeterliliğini ölçmek amacıyla talep ediyor.

Liselere girişte alınması gereken bir başka Cambridge Assessment English Sınavları oluyor. Bu sınavlar öğrencilerin dil yeterliliğini ölçmek için uygulanıyor.

Cognitive Abilities Test öğrencilerin becerilerine odaklanıyor. Bu sınav öğrencilerin; analiz, eleştirel düşünme, problem çözme gibi konulardaki becerilerini ölçmeyi amaçlıyor.

Son olarak karşımıza; SLEP ve PLEP Sınavları çıkıyor. Bu sınavlar öğrencilerin dil yeterliliğine odaklanan sınavlar olarak biliniyor. Sınavlar kapsamında öğrencilerin dinleme, konuşma, yazma, okuma becerileri ölçülüyor.

ingiltere lise eğitimi hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve kariyere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.