Hollanda’nın en iyi eğitim fakülteleri hangileri? Hollanda’da eğitim fakültesi nerede okunur? Yurt dışındaki eğitim fakültelerini tercih etmek, öğrencilere nasıl bir katkı sağlıyor? Yüksek lisans için yurt dışındaki eğitim fakültelerini tercih etmek avantajlı mı? Eğitim fakültesi en iyi olan üniversiteler hangileri? Hollanda’da üniversite okumak isteyenleri nasıl bir başvuru süreci bekliyor? Hollanda’da üniversite kabulü alabilmek için hangi sınavları tercih etmek gerekiyor?

Birçok öğrenci eğitim fakültesini Türkiye’de mi yoksa yurt dışında mı okuması gerektiğine karar veremiyor. Ülkelerin eğitim sistemleri farklılık gösterdiği için bu ikilemi yaşamak gayet doğal olabiliyor. Ancak; farklı eğitim sistemlerini tanımak, farklı bir kültürle iç içe olmak öğrencilerin ufkunu genişletebiliyor.

Dünyanın en iyi eğitim fakülteleri, öğrencilerin farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olabiliyor. Eğitim teknolojilerinin gelişimini gözlemleyebiliyor. Eğitimin değişen dünyada yeniden şekillenmesine şahit olabiliyorlar.

Bu konuda öğrenciler birkaç farklı tercihte bulunabiliyor. Yurt dışında eğitim fakültelerini tercih eden öğrenciler, hayatlarını eğitim aldıkları ülkede sürdürmeyi tercih edebiliyorlar. Lisans eğitimlerini Türkiye’de tamamlayıp lisansüstü eğitim için yurt dışı eğitim fakültelerine başvuruda bulunabiliyorlar. Master eğitimini yurt dışında sürdürenler kariyer süreçlerini akademide kurgulamayı tercih edebiliyorlar.

Peki; Hollanda’da eğitim almak öğrencilerin geleceğini nasıl etkiliyor? Hollanda’da eğitim fakültesi en iyi olan üniversiteler hangileri? Hollanda’da üniversite okumak isteyen öğrenci adayları için başvuru süreci nasıl ilerliyor?

Hollanda’nın En iyi Eğitim Fakülteleri İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Hollanda’da eğitim almak isteyen öğrencileri zorlu ve rekabetin yüksek olduğu bir süreç bekliyor. Çünkü Hollanda dünyanın en iyi eğitim ülkelerinden biri olarak görülüyor. Bu nedenle her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce uluslararası öğrenci Hollanda üniversitelerine başvuruda bulunuyor. Bu yoğun ilgili başvuru ve kabul süreçlerinde rekabetin artmasına neden oluyor.

Hollanda üniversiteleri için akademik yeterlilik önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Öğrenci adaylarının lise diplomalarını ve transkriptlerini üniversitelere sunmaları gerekiyor. Eğer lisansüstü eğitim başvurusu yapılacaksa lisans diplomalarını sunmaları bekleniyor. Sunulan tüm belgelerin resmi onaylı ve tercüme edilmiş olması isteniyor. Eğer öğrenci henüz mezun durumda değilse öğrenci belgesi geçerli görülüyor.

Hollanda’nın en iyi eğitim fakülteleri için lise diploması tek başına yeterli olmuyor. Bu nedenle bazı sınavların alınması talep ediliyor. Bu noktada; uluslararası alanda geçerliliği bulunan ve Hollanda üniversitelerince kabul gören sınavların tercih edilmesi gerekiyor. Bu sınavların başında SAT sınavı geliyor. SAT sınavı yalnızca Hollanda’da değil; tüm dünyada eğitim kabulleri için önemli bir rol oynuyor. AP sınavları da benzer biçimde Hollanda üniversitelerine kabul için önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Başvurulacak alana yönelik AP derslerinin alınması öğrencilere önemli bir avantaj yaratıyor.

Bir diğer önemli koşul dil yeterliliği olarak biliniyor. Hollanda, anadili İngilizce olan ülkelerin ardından en fazla İngilizce program sunan ülke olarak biliniyor. Hollanda’nın en iyi eğitim fakülteleri için başvuran öğrenci adaylarının İngilizce yeterliliklerini belgelendirmeleri gerekiyor. IELTS ya da TOEFL sınavlarından herhangi birinin alınması talep ediliyor. IELTS için minimum skor 6.0; TOEFL için minimum skor 80 olarak biliniyor. Ancak üniversitelerin bu anlamda beklentileri değişebiliyor.

Referans mektupları, özgeçmiş ve niyet mektupları başvurularda önemli rol oynuyor. Üniversiteler öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra ders dışı aktivitelerini de dikkate alıyor. Bu anlamda sosyal sorumluluk projeleri ve araştırma projeleri kabul sürecinde avantaj yaratabiliyor. Eğitim fakültelerine başvuracak adayların gelecekte değer üretebilmeleri kritik bir önem taşıyor. Bu anlamda yeteneklerini ve becerilerini dünyadaki gelişmelere paralel olarak yapılandırmaları gerekiyor.

Hollanda’nın En iyi Eğitim Fakülteleri Hangileri?

Peki; Hollanda’da eğitim fakültesi nerede okunur? Hangi üniversiteler daha fazla ön plana çıkıyor? Times Higher Education, Hollanda’nın en iyi eğitim fakültelerini nasıl sıralıyor?

Utrecht University

Utrecht University, Hollanda’nın Utrecht kentinde bulunan ve 1636 yılında kurulan bir devlet araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. Üniversite, Hollanda’nın en eski üniversiteleri arasında yer alıyor. Üniversite 30 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Üniversite bünyesinde yaklaşık 8 bin akademik ve idari personel görev alıyor. Üniversitenin mezun, araştırmacı ve akademisyenleri arasında 12 Nobel Ödülü sahibi bulunuyor. Utrecht University pek çok seçkin akademisyene ev sahipliği yapıyor. Üniversite, profesörlerden oluşan Üniversite Kurulu tarafından yönetiliyor. Coimbra Grubu, Avrupa Araştırma Üniversiteleri Birliği, Utrecht Ağı, Avrupa Üniversiteler Birliği Üyeleri arasında yer alıyor.

Üniversitenin eğitim fakültesi, yalnızca Hollanda’nın değil; dünyanın en iyi eğitim fakülteleri arasında yer alıyor. Times Higher Education’a göre Hollanda’daki eğitim fakülteleri arasında ilk sırada bulunuyor. Fakülte, eğitim yaklaşım ve yöntemlerinin doğrudan Lisans, Yüksek Lisans ve öğretmen yetiştirme programlarında uygulanmasını amaçlıyor. Fakülte, diğer fakülte ve departmanlara işbirliği içinde faaliyet yürütüyor. Öğrenciler; ölçme ve değerlendirme, eğitimsel psikoloji, araştırma yöntemleri ve becerileri gibi konularda eğitim alıyorlar. Fakültenin araştırma faaliyetleri ise şu konuları kapsıyor;

  • Erken ve Orta Çocuklukta Temel Becerilerin Geliştirilmesi
  • Sınıf Etkileşimlerinin Sosyal ve Kültürlerarası Dinamikleri
  • Güçlü Öğrenme Ortamları İçin Öğretim Tasarımı İlkeleri
  • Örgütlerde Mesleki Gelişim ve Öğrenme

Maastricht University

Maastricht University, Hollanda’nın Maastricht kentinde yer alan bir kamu araştırma üniversitesi olarak biliniyor. 1976 yılında kurulan üniversitenin eğitim fakültesi, Hollanda’nın en iyi eğitim fakülteleri arasında sıralanıyor. Üniversite aynı zamanda Hollanda’nın en genç üniversitelerinden biri olarak tanınıyor. Üniversite bünyesinde yaklaşık 20 bin öğrenci eğitim alıyor. Uluslararası öğrenci nüfusu; toplam öğrenci nüfusunun %55’ini oluşturuyor. Bu anlamda Maastricht University uluslararası öğrencilerin en kolay adapte olabildiği üniversitelerden biri oluyor. Üniversite hem Hollandaca hem de İngilizce eğitim olanakları sunuyor.

Üniversitenin eğitim fakültesi, uluslararası alanda seçkin akademisyenleri bünyesinde barındırıyor. Mesleki eğitimdeki temel ve pratik konuları odak noktasına alıyor. Eğitimin öğrenme biçimlerini nasıl etkilediği gibi konular araştırılıyor. Lisansüstü eğitimde probleme dayalı öğrenme ve öğrenmeyi organize etmenin yenilikçi yolları üzerinde duruluyor. Fakülte bünyesinde yenilikçi eğitim ve öğrenimin çeşitli yönleri hakkında araştırmalar yürütülüyor. Fakülte aynı zamanda; yükseköğrenimdeki eğitimcilere eğitim ve danışmanlık hizmeti de sunuyor.

University of Amsterdam

University of Amsterdam listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Üniversitenin eğitim fakültesi; Hollanda’nın en iyi eğitim fakülteleri arasında kabul ediliyor. University of Amsterdam birçok konu alanında Hollanda’nın ve dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak görülüyor. Üniversite adından da anlaşılacağı gibi Hollanda’nın Amsterdam kentinde yer alıyor. 1632 yılında kurulan üniversite bir kamu araştırma üniversitesi olarak faaliyet gösteriyor. Üniversite yaklaşık 32 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Üniversite bünyesinde yaklaşık 5 bin akademik ve idari personel görev alıyor. Üniversitenin ana kampüsü Amsterdam şehir merkezinde yer alıyor.

Üniversitenin mezun, akademisyen ve araştırmacıları arasında 6 Nobel Ödüllü isim yer alıyor. Ülkenin 5 başbakanı University of Amsterdam’ın mezunları arasında bulunuyor. Üniversite yalnızca Hollanda’nın en iyi üniversitelerinden biri olarak tanınmıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında kendine yer buluyor. Üniversite; Avrupa Araştırma Üniversiteleri Birliği, UNICA, Avrupa Üniversiteler Birliği ve Universitas 21 üyeleri arasında bulunuyor.

Ülkenin en iyi eğitim fakülteleri arasında gösterilen fakülte, çocuk gelişimi ve eğitimine odaklanıyor. Bilişsel, sosyal-duygusal ve biyolojik gelişim üzerine ampirik araştırmalar yürütüyor. Bağlamsal faktörlerin ve müdahalelerin çocuk ve ergen gelişimi ve davranışı üzerindeki etkilerini araştırıyor. Öğrenme, öğrenme bozuklukları gibi konulara odaklanıyor. Üniversite; pedagojik bilimler, öğretmen eğitimi gibi alanlarda lisans ve lisansüstü programlar sunuyor. Programların bir bölümü Hollandaca bir bölümü İngilizce olarak yürütülüyor.

Delft University of Technology

Times Higher Education’a göre listenin dördüncü sırasında Delft University of Technology yer alıyor. Delft University of Technology Hollanda’nın en eski ve en büyük kamu teknik üniversitesi olarak kabul ediliyor. Kısaca TU Delft olarak da anılıyor. Birçok konu alanında Hollanda’nın en iyi üniversitelerinden biri olarak anılıyor. Üniversitenin eğitim fakültesi ülkenin en iyi eğitim fakülteleri arasında gösteriliyor. Üniversite yalnızca Hollanda’nın değil; dünyanın da en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Üniversite 8 fakülte, çok sayıda araştırma enstitüsü ve laboratuvara ev sahipliği yapıyor. Üniversitede 25 binin üzerinde öğrenci eğitim görüyor. Aynı zamanda üniversite bünyesinde yaklaşık 6 bin akademik ve idari personel görev alıyor. Üniversite çok sayıda Nobel Ödülü ile ilişkilendiriliyor. TU Delft; IDEA League, CESAER, UNITECH International ve 4TU gibi üniversite ağlarının üyeleri arasında bulunuyor. Üniversitenin eğitim departmanı, farklı disiplinlerden öğrenciler, bilim adamları ve profesyonellerden oluşan bir ekipten oluşuyor. Teori ve pratiği birleştirerek; teknolojik ve toplumsal bakış açılarını eğitim ve araştırmaya entegre ediyor. Bilimsel, teknolojik, eğitimsel ve sosyolojik bakış açılarını bütünleştiren uygulamaya yönelik araştırmalar yürütüyor.

University of Groningen

Hollanda’nın en iyi eğitim fakülteleri listesinde beşinci sırayı University of Groningen alıyor. University of Groningen, Hollanda’nın Groningen şehrinde 1614 yılında kurulan bir kamu araştırma üniversitesi olarak biliniyor. Üniversite Hollanda’nın en prestijli üniversitelerinden biri olarak sıralanıyor. 30 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Üniversitenin pek çok Nobel Ödülü ve Spinoza Ödülü ile ilişkilendirildiği biliniyor.

Üniversitenin; on bir fakültesi, dokuz lisansüstü okulu, 27 araştırma merkezi ve enstitüsü bulunuyor. Üniversitenin eğitim departmanı lisans ve lisansüstü dereceler veriyor. Eğitim için profesyonel yardım; çocuklar ve yetişkinler için didaktik yöntemlere odaklanan derece programları sunuyor. Üniversitenin sunduğu programlar arasında Eğitim Etiği, Gençlik, Toplum ve Politika gibi programlar bulunuyor.

Vrije University of Amsterdam

Hollanda’nın en iyi eğitim fakülteleri listesinde altıncı sırada Vrije University of Amsterdam bulunuyor. Vrije University of Amsterdam 1880 yılında kurulan bir kamu araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. Üniversitenin Hollanda’nın ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında sıralanıyor. Üniversite yaklaşık 30 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Üniversite bünyesinde 2 binin üzerinde akademik personel ve yaklaşık bin 500 idari personel görev alıyor.  Üniversite eğitim alanında, “Eğitim ve Aile Çalışmaları” adı altında araştırma faaliyetleri yürütüyor.

Tilburg University

Tilburg University eğitim fakültesi, Times Higher Education’a göre yedinci sırayı alıyor. Tilburg University, bir kamu araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. Üniversite bünyesinde yaklaşık 20 bin öğrenci eğitim görüyor. Toplam öğrenci nüfusunun %18’i uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Üniversite hem Hollandaca hem de İngilizce programlar sunuyor. Kurum hem araştırma hem de eğitim alanında dünya çapında tanınıyor. Üniversitenin eğitim departmanı çok yönlü bir yaklaşımı benimsiyor. Bu nedenle disiplinlerarası programlar sunuyor. Öğrencilerin farklı bağlamlarda uygulamak üzere eğitildikleri çeşitli bilimsel disiplinleri ve çok çeşitli araştırma yöntemlerini bütünleştiriyor.

Hollanda’nın en iyi eğitim fakülteleri hakkında daha detaylı bilgi için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitim hakkında sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz.  Eğitim ve üniversitelere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.