British Columbia Üniversitesi Kanada’nın batısında, British Columbia Eyaleti’nde yer almaktadır. Üniversite, Vancouver ve Kelowna’da kampüsleri olan bir kamu araştırma üniversitesi olarak tanınmaktadır. Kısaca UBC olarak da anılan üniversite, 1908 yılında kurulmuştur. British Columbia’nın en eski üniversitesi olduğu bilinmektedir.

Üniversite, her yıl sıralama tablolarında Kanada’nın en iyi üniversiteleri arasında sıralanmaktadır. Times Higher Education’a göre; üniversite dünyanın en iyi 50 üniversitesi arasındadır. Kanada’nın ise en iyi ikinci üniversitesi olarak sıralanmaktadır. Üniversite, QS ve ARWU sıralamalarına göre de dünyanın en iyi 50 üniversitesi arasında yer almaktadır. QS, UBC’yi en iyi üçüncü Kanada üniversitesi olarak sıralamaktadır. ARWU’ya göre ise British Columbia Üniversitesi, Kanada’nın en iyi ikinci üniversitesi olarak kabul edilmektedir.

Üniversite, yıllık yaklaşık, 600 milyon dolarlık araştırma bütçesine sahiptir. Bu bütçe ile 8 binin üzerinde projeye fon sağlamaktadır. Üniversite bünyesinde, yaklaşık 6 bin personel görev almaktadır. Aynı zamanda 10 binin üzerinde idari personel bulunmaktadır. Üniversite 65 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Öğrenci nüfusunun yaklaşık 54 binlik dilimini lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Yaklaşık 11 binlik dilimini ise lisansüstü öğrenciler oluşturmaktadır. Üniversitenin uluslararası öğrenci nüfusu ise 16 binin üzerindedir. 150’den fazla ülkeden gelen uluslararası öğrenciler üniversite bünyesinde eğitim görmektedir.

Üniversite tarihi boyunca birçok önemli ismi ağırlamıştır. Üniversitenin mezun, akademisyen ve araştırmacıları arasında 8 Nobel Ödülü sahibi bulunmaktadır. Kanada’nın ilk kadın başbakanı Kim Campbell, UBC’nin mezunları arasındadır. Şu anki başbakan Justin Trudeau da üniversitenin mezunlarından biridir.

British Columbia Üniversitesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1908 tarihli British Columbia Üniversite Yasası ile resmi olarak bir eyalet üniversitesi kurulmasına karar verilmiştir. Yasa, 1906 Toronto Eyalet Üniversitesi Yasası’na göre modellenmiştir. Üniversite kurulduğu dönemde liberal eğitimin tüm dallarında yetkinlik sağlayacak bir kurum olmayı hedeflemiştir. Bilim, ticaret, sanat, edebiyat, hukuk, tıp bu dallar arasında yer almaktadır. Üniversite, ilk mezunlarını 1916 yılında vermiştir.

1920 yılında üniversitenin sadece üç fakültesi olduğu bilinmektedir. Bu fakülteler; Sanat, Tarım ve Uygulamalı Bilimler fakülteleridir. Bu dönemde üniversitenin yaklaşık 800 öğrencisi bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde yaklaşık 60 personel görev almaktadır.

20. yüzyılın başlarında mesleki eğitim, geleneksel ilahiyat, hukuk ve tıp alanlarının ötesine geçmiştir. British Columbia Üniversitesi, bu dönemde; mühendislik, ziraat, hemşirelik ve öğretmenlik gibi alanlarda dereceler vermeye başlamıştır. Aynı zamanda; doğa bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde lisansüstü programlar sunulmuştur. II. Dünya Savaşının ilan edilmesinden itibaren üniversite yeniden zorlu bir dönem geçirmiştir. Ancak; bu dönemde verimli öğretim standartlarının makul ölçüde sürdürülmesine karar verilmiştir. Aynı dönemde üniversitede askeri eğitim zorunlu hale getirilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından üniversite yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. Öğretim ve konaklama için yeni binalar inşa edilmesine karar verilmiştir. Yeni fakülteler açılmasına, yeni personeller istihdam edilmesine ve yeni programlar sunulmasına karar verilmiştir. Bu dönemde, Ordu ve Hava Kuvvetleri kampları hem öğretim hem de konaklama için kullanılmıştır. 1950’lerin başında 20 yeni kalıcı bina inşa edilmiştir.

1971 yılında, üniversite bünyesinde Antropoloji Müzesi kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde görme engelli öğrencilere yönelik bir program başlatılmıştır.

British Columbia Üniversitesi Kampüsleri

Üniversitenin iki kampüsü bulunmaktadır. Bu kampüsler; Vancouver ve Okanagan Kampüsleri olarak bilinmektedir.

Vancouver Kampüsü

Üniversitenin ana kampüsü, Vancouver Kampüsü’dür. Kampüs, şehir merkezinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Point Grey’de yer almaktadır. Pacific Spirit Bölge Parkı, kampüs ile şehir arasında bir sınır görevi görmektedir.

Kampüs çok sayıda bahçeye ev sahipliği yapmaktadır. UBC Botanik Bahçesi ve Bitki Araştırma Merkezi kampüs bünyesinde yer almaktadır. Araştırma, koruma ve eğitim için kullanılan 8 binden fazla farklı bitki türünden oluşan bir koleksiyona sahiptir. Kampüs ayrıca Chan Sahne Sanatları Merkezi’ne de ev sahipliği yapmaktadır. Bu merkez; Chan Shun Konser Salonu, Telus Stüdyo Tiyatrosu ve Royal Bank Sineması’nı içermektedir. Genellikle toplantılar, törenler ve televizyon programları bu merkezde yürütülmektedir. Kampüs aynı zamanda; Chancellor Place, Hampton Place, Hawthorn Place ve Wesbrook Village gibi yapıları içermektedir.

Okanagan Kampüsü

British Columbia Üniversitesi Okanagan Kampüsü, Kelowna Uluslararası Havalimanı’nın yanında yer almaktadır. 2005 yılında kurulmuştur. Bu bölgenin daha önce Okanagan Üniversitesi Koleji’nin Kuzey Kelowna Kampüsü’ne ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.

Kampüs bünyesinde 10 binin üzerinde lisans ve lisansüstü öğrenci eğitim görmektedir. Kampüs bünyesinde çeşitli disiplinlerde 62 lisans programı sunulmaktadır. University of British Columbia Yüksek Lisans programları arasında bulunan 19 program yine kampüs bünyesinde sunulmaktadır. Sanat, Bilim, Güzel Sanatlar, Mühendislik, Sosyal Hizmet ve Disiplinlerarası Lisansüstü Çalışmalar bu disiplinlerden bazılarıdır. UBC Tıp Fakültesi’ne bağlı bazı tesisler de kampüs bünyesinde yer almaktadır.

Kütüphane Sistemi, Arşivler ve Galeriler

British Columbia Üniversitesi’nin kütüphanesi Kanada’nın en büyük ikinci akademik kütüphanesi olarak bilinmektedir. Kütüphane, 7.8 milyon cilt, 2.1 milyon e-kitap, 370 binin üzerinde e-dergi içermektedir. Ayrıca yerel olarak üretilen dijital koleksiyonlarda 700 binden fazla öğeye sahiptir. Kütüphane sistemi, British Columbia Üniversitesi Vancouver ve Okanagan kampüslerinde 15’ten fazla kütüphane ve bölümü içermektedir.

UBC’deki Morris ve Helen Belkin Sanat Galerisi, üniversitenin üç arşiv ve güzel sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Galeri binin üzerinde eser içermektedir. Eserler çoğunlukla 1960’dan günümüze uzanan Kanada çağdaş sanatının örnekleridir. Galeri, sanat tarihi, eleştiri ve küratörlük üzerine sergiler düzenlemektedir. Aynı zamanda; yayınlar, satın almalar, arşiv projeleri, konferanslar ve sempozyumlara ev sahipliği yapmaktadır.

Fakülte ve Okullar

UBC’nin akademik faaliyetleri “fakülteler” ve “okullar” etrafında düzenlenmektedir. Üniversitenin, Vancouver Kampüsünde 12 fakültesi ve Okanagan Kampüsünde 7 fakültesi bulunmaktadır. University of British Columbia Bölümleri bu iki kampüse dağılmış durumdadır. Vancouver Kampüsü aynı zamanda iki akademik koleje ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar; Disiplinlerarası Çalışmalar ve Sağlık Disiplinleri Kolejleridir. Okanagan Kampüsünde ise fakültelere ek olarak; Lisansüstü Çalışmalar Koleji bulunmaktadır.

Vancouver Kampüsünde bulunan sanat fakültesi, üniversitenin en büyük fakültesidir. Bünyesinde 20 bölüm ve okulu barındırmaktadır. Fen Fakültesi ise ikinci büyük fakülte olarak bilinmektedir. University of British Columbia Bölümleri arasındaki dokuz bölüm fakülte bünyesinde bulunmaktadır. Üniversitenin ilk fakülteler arası okulu Biyomedikal Mühendisliği Okulu’dur. Okul, 2017 yılından beri faaliyet göstermektedir. Uygulamalı Bilimler ve Tıp Fakültelerinin ortaklığıyla kurulmuştur.

British Columbia Üniversitesi 2014 yılından beri “Uluslararası Programlar” tanımını oluşturmuştur. Eş zamanlı olarak Vantage College kurulmuştur. Kolej, bu programlara kabul için İngilizce dil gereksinimlerini karşılamayan uluslararası öğrencilere geçiş programları sunmaktadır.

Araştırma Faaliyetleri

Üniversite, araştırma odaklı kurumların uluslararası bir birliği olan “Universitas 21” üyeleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda; Pasifik Kıyıları Üniversiteleri Birliği’nin tek Kanadalı üyesi olarak bilinmektedir. Üniversite, Kanada üniversiteleri arasında ikinci en büyük araştırma gelirine sahiptir. Üniversite, bir üniversitenin akademik yayınlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için alıntı analizini kullanan birkaç bibliyometrik üniversite arasındadır. Üniversite, Bilimsel Makalelerin Performans Sıralaması bakımından Kanada’da ve dünyada önemli bir konumda yer almaktadır. Üniversite bir dizi araştırma merkezinin işletmesini üstlenmektedir.

Bamfield Deniz Bilimleri Merkezi

1972’de, British Columbia Üniversitesi dört üniversite ile birlikte Bamfield Deniz Bilimleri Merkezi’ni kurmuştur. Bamfield Deniz Bilimleri Merkezi Vancouver Adası’nda bulunmaktadır. Merkez, araştırma tesisleri ve biyologlar, ekolojistler ve oşinograflar için teknik yardım sağlamaktadır.

Peter Wall İleri Araştırmalar Enstitüsü

Peter Wall İleri Araştırmalar Enstitüsü; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarına odaklanmaktadır. Bu alanlarda yürütülen temel araştırmalar için disiplinlerarası bir araştırma enstitüsü olarak faaliyet göstermektedir.

TRIUMF

TRIUMF, parçacık ve nükleer fizik konusunda uzmanlaşmış bir laboratuvar olarak tanınmaktadır. Laboratuvarın adı; Tri-University Meson Facility’nin kısaltmasıdır. Üniversitenin işletmesini üstlendiği kurumlar arasında yer almaktadır. Kurum yalnızca British Columbia Üniversitesi tarafından değil; 11 Kanada üniversitesinden oluşan bir konsorsiyum taradından işletilmektedir. Konsorsiyum, laboratuvarı, Kanada Ulusal Araştırma Konseyi’nin sağladığı fonların katkısıyla yönetmektedir. TRIUMF, yalnızca Kanadalı bilim insanlarının değil; dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının kullanımına sunmaktadır.

Demokratik Kurumlar Araştırma Merkezi

Demokratik uygulamaların ve kurumlarda yeniliğin öğretilmesi ve incelenmesi için kurulmuş bir araştırma enstitüsüdür. 2002 yılından beri faaliyet göstermektedir. Demokratik Kurumlar Araştırma Merkezi, akademisyenler, kamu görevlileri, STK’lar ve öğrencilerle işbirliği içinde hareket etmektedir. Merkez, resmi olarak UBC Kamu Politikası ve Küresel İlişkiler Okulu’na bağlıdır.

Stewart Blusson Kuantum Madde Enstitüsü

Stewart Blusson Kuantum Madde Enstitüsü kuantum malzemeleri ve teknoloji araştırmalarına odaklanan üç Kanadalı araştırma enstitüsünden biridir. 2015 yılında kurulmuştur. Kanada Birinci Mükemmellik Araştırma Fonu’nun desteği ve Stewart Blusson’ın bağışı ile kurulmuştur.

University of British Columbia Kabul Şartları

British Columbia Üniversitesi kabul şartları nelerdir? Kuruma kabul edilebilmek için hangi sınavların alınması gerekmektedir? Akademik başarı, University of British Columbia kabul şartları arasında önemli bir yere sahiptir. Lise diploması ve not ortalamasını gösteren transkript sunulması gereken belgeler arasında yer almaktadır. Öğrenci adaylarının not ortalamasının 100’lük sistemde minimum 70 olması gerekmektedir. Elbette not ortalaması akademik başarıyı belgelendirmek için tek başına yeterli olmamaktadır. AP sınavları, SAT sınavı gibi uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla başvurunun desteklenmesi gerekmektedir. Sınav skorları ve not ortalaması ne kadar yüksekse öğrencinin kabul şansı o kadar artmaktadır.

University of British Columbia kabul şartları arasında bir diğer önemli unsur dil yeterliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitenin eğitim dilinin İngilizce olduğu bilinmektedir. Bu noktada IELTS ve TOEFL sınavları devreye girmektedir. Bu sınavlardan herhangi birinin alınması ve yeterli skora ulaşılması gerekmektedir.

University of British Columbia Yüksek Lisans programlarına kabul alabilmek için ise GRE ve GMAT sınavlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Hangi sınavın alınması gerektiği seçilecek bölüme göre farklılık göstermektedir. Sosyal Bilimler alanı için GRE tercih edilirken; MBA gibi programlar için GMAT sınavının alınması gerekmektedir.

British Columbia Üniversitesi’nin Kanada’nın en prestijli üniversiteleri arasında kabul edildiği bilinmektedir. Bu anlamda kabul sürecinde rekabet oldukça yüksektir. Öğrenci adaylarının potansiyellerini ve fark yaratabilecek niteliklere sahip olduklarını gösterebilmeleri önem taşımaktadır. Bu noktada elbette ders dışı aktiviteler devreye girmektedir. Öğrencinin eğitim hayatı süresince yer aldığı projeler önem kazanmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri ve araştırma projeleri adaylara kabul aşamasında avantaj sağlamaktadır. Buna ek olarak; yaz okulları, stajlar, spor ve sanat aktiviteleri kabul alma şansını arttırabilmektedir.

British Columbia Üniversitesi hakkında daha detaylı bilgi almak için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve üniversiteler hakkında daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.