Wageningen Üniversitesi, Hollanda‘nın Wageningen kentinde yer almaktadır. Üniversite, 1876 yılında kurulmuş; teknoloji ve mühendislik alanlarında uzmanlaşmış bir devlet üniversitesi olarak tanınmaktadır. Ek olarak yaşam bilimleri ve tarımsal araştırmalar söz konusu olduğunda önemli bir merkez olarak kabul edilmektedir. Üniversite Hollanda’nın Gıda Vadisi olarak tanınan bir bölgesinde yer almaktadır. Üniversite 100’ün üzerinde ülkeden 12 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Öğrenci nüfusunun yaklaşık 6 bini lisans ve 7 bin lisansüstü öğrencilerden oluşmaktadır.

Üniversite, Wageningen University & Research adıyla anılmaktadır. Bunun nedeni; Wageningen Üniversitesi’nin yanı sıra; Hollanda Tarım Bakanlığı’nın eski tarımsal araştırma enstitüsünü de kapsamasıdır. Wageningen Üniversitesi, yaşam bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında uzmanlar yetiştirmektedir. Buna ek olarak; araştırmalarını yaşam bilimleri ve doğal kaynaklar alanındaki bilimsel, sosyal, ticari sorunlara odaklamaktadır. Tarım, ormancılık ve çevre çalışmaları alanlarında sunduğu programlarla dünya çapında tanınmaktadır. Wageningen University, Euroleague for Life Sciences (ELLS) adlı üniversite üyeleri arasında yer almaktadır.

Üniversite, pek çok sıralama tablosuna göre dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır. Times Higher Education’a göre dünyada 53. sırada bulunmaktadır. Hollanda’nın ise en iyi üniversitesi olarak sıralanmaktadır. QS; sıralamasına göre üniversite dünyada 123. sırada yer almaktadır. Avrupa’nın en iyi 50 üniversitesi arasında sıralanmaktadır. Wageningen Üniversitesi, QS sıralamasına göre; Hollanda’nın en iyi beşinci üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Üniversite aynı tabloya göre, yaşam bilimleri alanında 19. sırada yer almaktadır. QS, aynı zamanda Wageningen Üniversitesi’ni Tarım ve Ormancılık alanında dünyanın en iyi üniversitesi olarak sıralamaktadır. Yaşam Bilimleri alanında ise dördüncü sırada bulunmaktadır.

ARWU’ya göre üniversite dünyanın en iyi 150 üniversitesinden biri olarak kabul edilmektedir. Hollanda üniversiteleri arasında ise sekizinci sırada bulunmaktadır. Üniversite, U.S. News & World Report’a göre çevre, ekoloji ve tarım bilimleri alanlarında bir numaradır. Üniversite, yaygın olarak dünyanın en iyi tarımsal araştırma kurumu olarak kabul edilmektedir.

Dünden Bugüne Wageningen Üniversitesi

Wageningen University, bugünkü adını alana kadar pek çok kere isim değişikliğine uğramıştır. Üniversite 1876 yılında, “Rijks Landbouw Hoogeschool” (Ulusal Tarım Koleji) adıyla kurulmuştur. Eğitim müfredatının geliştirilmesinin ardından üniversite, 1896 yılında “Hoogere Landen Boschbouwschool” (Tarım ve Ormancılık Koleji) adını almıştır. 1904’te üniversitenin adı yeniden değiştirilmiştir. Bu kez; “Rijks Hoogere Land-, Tuinen Boschbouwschool” (Ulusal Tarım, Bahçıvanlık, Ormancılık Koleji) adıyla anılmaya başlamıştır. 1918 yılında akademik eğitim yasası ile okulun statüsü değiştirilmiş ve yeniden Rijks Landbouw Hoogeschool (Ulusal Tarım Koleji) adını almıştır. 1986 yılında kurum üniversite statüsüne kavuşmuştur. Bu dönemde, üniversitenin yeni ismi Landbouwuniversiteit Wageningen yani Wageningen Ziraat Üniversitesi olmuştur.

1990’ların başında tarım alanına olan ilgi azalmaya başlamıştır. Araştırma ve öğretimde genel olarak yaşam bilimleri alanının öne çıktığı görülmüştür. Üniversite 1997 yılında Tarım Bakanlığı’na bağlı; Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birleşmiştir. Bu birleşmenin sonucunda üniversitenin adı Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi olarak son kez değiştirilmiştir.

2006 yılında, bir uygulamalı bilimler üniversitesi olarak tanınan “Van Hall Larenstein”, Wageningen Üniversitesi’nin parçası olmuştur. Van Hall’daki uygulamalı öğretim ve araştırma ile Wageningen’deki akademik araştırma arasında bir işbirliği yaratılması amaçlanmıştır. Böylelikle; öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini tamamladıktan sonra akademik bir programa devam etmelerinin de desteklenmesi hedeflenmiştir. Ancak, organizasyon kültüründeki farklılıklar ve prosedürlerin uyumsuzluğu nedeniyle bu işbirliği beklenildiği gibi yürütülememiştir. 2012 yılında Van Hall Larenstein’ın Wageningen Üniversitesi’nden ayrılmıştır. Yeniden bağımsız bir okul olarak yola devam etmesine karar verilmiştir. 2015 yılında, Wageningen merkezli son Van Hall Larenstein çalışmalarının Velp’e taşınmasıyla iş birliği tamamen sonlanmıştır.

2018 yılında, Wageningen University, 100. yıl dönümünü kutlamıştır. Yıl boyunca kampüs çevresinde ve Wageningen şehrinde buna yönelik birçok etkinlik ve kutlama yapılmıştır.

Wageningen Üniversitesi Başvuru Koşulları

Wageningen Üniversitesi’nde okumak için koşullar programlara göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak temel olarak; akademik başarı ve dil yeterliliği önemli iki koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Lise diploması ve transkript sunulması gereken ilk belgeler arasındadır. Wageningen University master programlarına başvuru yapılacaksa lisans diploması ve lisans ortalamasını gösteren transkript sunulmalıdır.

Wageningen Üniversitesi’nde okumak için başvuru sürecinde alınması gereken bazı sınavlar bulunmaktadır. SAT sınavı ve AP programı Wageningen Üniversitesi’ne başvuru sürecinde önemli ölçüde avantaj sağlamaktadır. AP programı kapsamında özellikle 11 ve 12. sınıfta başvurulacak alana yönelik derslerin alınması tavsiye edilmektedir. AP programına ek olarak IB programının da alınması başvuruyu güçlendirecektir.

Wageningen Üniversitesi birçok programı İngilizce dilinde sunmaktadır. Wageningen University master programlarının tamamı İngilizce olarak sunulmaktadır. Bu anlamda İngilizce dil yeterliliği üniversiteye başvuruda büyük önem taşımaktadır. Üniversite IELTS ve TOEFL sınavlarının her ikisini de kabul etmektedir. İstenen minimum IELTS puanı 6 olarak bilinmektedir. Minimum TOEFL puanının ise 80 olması gerekmektedir. Lisansüstü programlar için yeterli İngilizce düzeyinde olmayan öğrenciler “Pre-Master’s Programmes” adı verilen hazırlık eğitimine katılabilmektedir. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler lisansüstü programa  başlayabilmektedir.

Üniversite ders dışı aktivitelere de önem vermektedir. Bu anlamda sosyal sorumluluk ve araştırma projelerinde yer almış olmak önem taşımaktadır. Aynı şekilde; stajlar ve yaz okulları da başvuruyu güçlendirebilmektedir. Başvuru sürecinde niyet mektubu, özgeçmiş ve referans mektuplarının üniversiteye sunulması gerekmektedir. Üniversite bazı bölümler için mülakat talebinde bulunabilmektedir.

Wageningen Üniversitesi’nin Akademik Profili

Wageningen Üniversitesi, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) etiketini kullanan ilk Hollanda Üniversitesidir. Bu etiket Avrupa Komisyonu tarafından verilmektedir. Eğitim programlarının yeterliliği ve kalitesi bu etiket ile garanti edilmektedir. Üniversite bu sistemi uygulayarak öğrencilerin Avrupa içindeki hareketliliğini de teşvik etmektedir.

Üniversite, 19 Bachelor of Science derecesi sunmaktadır. Bazı lisans programları için eğitim dili İngilizcedir. Bazı Wageningen University Bölümleri için ise eğitim hem Hollandaca hem de İngilizce olarak yürütülmektedir. Wageningen Üniversitesi’nde lisans eğitimi 3 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Programlar ekonomi, toplum, sağlık, yaşam bilimleri, mühendislik ve teknoloji alanlarını içermektedir. Aynı zamanda tarım, ekoloji, zooloji, botanik gibi alanlarda programlar da sunulmaktadır. Üniversite tarım ve çevre programlarıyla dünya çapında tanınmaktadır. Üniversitede lisans eğitimi her yıl Eylül ayında başlamaktadır. Öğrencilerin lisans programlarından mezun olabilmek için 180 AKTS kredisi elde etmesi gerekmektedir.

Wageningen Üniversitesi, otuz altı farklı yüksek lisans programı ve iki çevrimiçi yüksek lisans programı sunmaktadır. Tüm yüksek lisans programlarının eğitim dili İngilizcedir. Yüksek lisans eğitimi her yıl eylül ayında başlamaktadır. Wageningen Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi 2 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için 120 AKTS kredisi elde etmeleri gerekmektedir. Çoğu program ana dallar için çeşitli uzmanlıklar ve olanaklar sunmaktadır.

Üniversitenin doktora programları ise, bir araştırma bileşeni ve daha küçük bir eğitim bileşeninden oluşmaktadır. Doktora öğrencilerinin tez yazmaları ya da bir araştırma projesi ortaya koymaları gerekmektedir. Doktora programları dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Doktora programlarına başvuru için başvurulacak enstitü ile doğrudan irtibat kurmak gerekmektedir.

Araştırma Enstitüleri

Wageningen Üniversitesi bünyesinde 10 farklı araştırma enstitüsü bulunmaktadır. Bu enstitüler şöyle sıralanmaktadır.

 1. Wageningen Çevre Araştırmaları Enstitüsü
 2. Wageningen Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü
 3. Wageningen Biyo-Veterinerlik Araştırma Merkezi
 4. Wageningen Geliştirme İnovasyonu Merkezi
 5. Wageningen Gıda ve Biyobazlı Araştırma Enstitüsü
 6. Wageningen Hayvancılık Araştırmaları Enstitüsü
 7. Wageningen Deniz Araştırmaları Enstitüsü
 8. Wageningen Bitki Araştırmaları Enstitüsü
 9. Süt Ürünleri Kampüsü
 10. Wageningen Gıda Güvenliği Araştırmaları Enstitüsü

Enstitüler arasında yer alan Süt Ürünleri Kampüsü, Friesland eyaletinin başkentinde bulunmaktadır. Süt hayvancılığı alanında bilimsel araştırma ve pratik eğitim için bir test çiftliği ve merkezidir. Merkezdeki tüm faaliyetler, süt ürünlerinin üretimi ve işlenmesi için sürdürülebilir yöntemlerin geliştirilmesine odaklanmıştır.

Çevrimiçi Programlar

Wageningen Üniversitesi profesyoneller için çevrimiçi programlar sunmaktadır. Çevrimiçi programlar talep gören alanlarda profesyonel becerileri oluşturmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programlar, katılımcılara sunulan bir dizi kursu kapsamaktadır. Programlar alanında önde gelen profesörler tarafından tasarlanmakta ve yürütülmektedir. Çevrimiçi programlar kapsamında öğrencilere en son bilimsel araştırmalar ve veriler sunulmaktadır. Ek olarak uygulama ve mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çevrimiçi programları tamamlayan kursiyerler; edX ve Wageningen University imzası bulunan bir sertifika almaya hak kazanmaktadır. Üniversite bünyesinde yürütülen çevrimiçi programlar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Hayvan Yetiştiriciliği ve Genetik
 • Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Manzaralar
 • Gıda, Beslenme ve Sağlık
 • Beslenme ve Hastalık
 • Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirlik
 • Geçiş Dönemindeki Turizm: Sürdürülebilir Bir Geleceği Keşfetmek

Wageningen Üniversitesi çevrimiçi eğitim kapsamında dil kursları da sunmaktadır. Dil kursları, Brightspace sanal sınıfları aracılığıyla yürütülmektedir. Kurslar, İngilizce, Felemenkçe, Fransızca ve İspanyolca dillerini kapsamaktadır.

Üniversite, gıda endüstrisi profesyonelleri ve gıda teknolojisi lisans mezunları için çevrimiçi yüksek lisans kursları sunmaktadır. Bu kurslar aracılığıyla uzmanlık ve bilgi düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır. Çevrimiçi yüksek lisans kursları yarı zamanlı olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda sunulan çevrimiçi yüksek lisans kursları şu şekilde sıralanabilmektedir;

 1. Sürdürülebilir Gıda ve Biyoişleme
 2. Gıda ve Biyorafineri için Enzimoloji
 3. Gıdaların İleri Biyokimyasal Analizleri
 4. Gıda Kalitesini Tahmin Etme
 5. İleri Gıda Mikrobiyolojisi
 6. Gıda Toksikolojisi
 7. Gelişmiş Moleküler Gastronomi
 8. Gıda Yapılanması
 9. İleri Gıda Fiziği
 10. Gıda Bileşeni İşlevselliği
 11. Ürün ve Proses Tasarımı

Öğrenci Toplulukları

Wageningen Üniversitesi bünyesinde pek çok öğrenci topluluğu yer almaktadır. Topluluklar, birbirinden farklı Wageningen University bölümleri öğrencileri tarafından oluşturulmuştur. Bu topluluklar bünyesinde çalışma alanlarına yönelik organizasyonlar düzenlenmektedir. Topluluklardan bazıları şöyle sıralanabilir;

M.S.V. Alchimica: Moleküler Yaşam Bilimleri alanında eğitim alan ve araştırma yürüten öğrenciler için oluşturulmuş bir topluluktur. Topluluk 1970 yılından beri faaliyet göstermektedir.

CODON: Biyoteknoloji, Biyoinformatik ve Biyobazlı Bilimler alanında eğitim ve araştırma yürüten öğrencileri kapsamaktadır. Topluluk, Biyoproses Teknolojisi öğrencileri tarafından 1991 yılında kurulmuştur. Topluluk kurulduğu dönemde “BİPS” adıyla anılmıştır. Daha sonra CODON adını almıştır.

Nitocra: Uluslararası Arazi ve Su yönetimi öğrencilerinden oluşan bir eğitim ve araştırma topluluğu olarak bilinmektedir.

Semper Florens: Bitki Bilimleri, Bitki Biyoteknolojisi Organik Tarım alanlarında lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsamaktadır.

HeerenXVII: Tarım Teknolojisi ve Biyosistem Mühendisliği alanında çalışma yürüten lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan topluluktur.

Nicolas Appert: Gıda Teknolojisi öğrencilerinin eğitim ve araştırma topluluğudur. Topluluk aynı zamanda tüm yüksek lisans programları için açıktır. Topluluk adını, ‘konserve’ tekniğini icat eden ünlü profesör Nicolas Appert’ten almıştır.

Mercurius:  Üniversite bünyesinde yer alan en büyük sosyal bilimler topluluğudur. Yönetim, Ekonomi ve Tüketici çalışmaları alanlarındaki lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından oluşturulmuştur.

Wageningen Üniversitesi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve üniversitelere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.