University of Oxford dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer almaktadır. Her yıl dünyanın farklı noktalarından binlerce uluslararası öğrenci Oxford Üniversitesi’ne başvuruda bulunmaktadır. Öğrencilerin sıkça sorduğu sorulardan bir tanesi, “Oxford Üniversitesi nerede?” sorusudur. Bununla birlikte “Oxford Üniversitesi’ne nasıl girilir?” sorusuyla sıkça karşılaşılmaktadır. Ücretler, burslar ve üniversitenin donanıma dair sorular da sıkça sorulmaktadır.

Peki; “Oxford Üniversitesi nerede?”. Oxford University, Oxford, İngiltere’de bulunan bir araştırma üniversitesi olarak tanınmaktadır. Üniversitenin tarihi 11. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kuruluş tarihi net olarak saptanamasa da 1096 yılı olduğu düşünülmektedir. Bu veri; Oxford  Üniversitesi’ni dünyanın İngilizce konuşulan en eski üniversitesi yapmaktadır. Üniversite, aynı zamanda dünyanın eğitim faaliyetlerini sürekli sürdüren en eski ikinci üniversitesi olarak kabul edilmektedir.

University of Oxford, Times Higher Education’a göre dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk sırada bulunmaktadır. Üniversite QS sıralamasına göre MIT’nin ardından ikinci sırada yer almaktadır. ARWU ise Oxford Üniversitesi’ne yedinci sırada yer vermektedir. Üniversite, her yıl farklı sıralama tablolarında dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasında kendine yer bulabilmektedir. Farklı konu alanlarında ve yürüttüğü araştırıma faaliyetleriyle de en iyiler arasında sıralanmaktadır. Üniversite dünyanın en köklü, en prestijli ve en seçici üniversiteleri arasındadır.

Üniversite otuz dokuz yarı özerk kurucu kolej etrafında düzenlenmiştir. Tüm öğrenciler bir kolejin üyesidir. Üniversitenin bir ana kampüsü bulunmamaktadır. Binalar, merkezler ve tesisler şehrin çeşitli yerlerine dağılmış durumdadır. Yani; University of Oxford bir şehir üniversitesidir. Üniversite lisans eğitimi Oxford’a özgü bir sistemle yürütülmektedir. Lisans eğitimi, konferanslar, grup eğitimleri, seminerler ve laboratuvar çalışmalarını kapsamaktadır. Zaman zaman merkezi fakülte ve bölümler tarafından ek eğitimler verilebilmektedir. Lisansüstü eğitim ise ağırlıklı olarak merkezi biçimde yürütülmektedir. Üniversite yaklaşık 25 bin öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite bünyesinde görev alan akademik personel sayısı yaklaşık 7 bin olarak bilinmektedir.

Üniversitenin mezun, araştırmacı ve akademisyenleri arasında 72 Nobel Ödülü sahibi bulunmaktadır. Ayrıca; 3 Fields Madalyası ve 6 Turing Ödülü Oxford Üniversitesi ile ilişkilendirilmiştir. Ek olarak; üniversitenin mezunları 160 Olimpiyat Madalyasına sahiptir.

University of Oxford Nasıl Bir Tarihe Sahip

Oxford University kuruluş tarihi net olarak bilinmemektedir. Ancak ulaşılan en eski bulgular üniversitenin 1096 yılında var olduğunu göstermektedir. Yani üniversite 925 yıllık bir tarihe sahiptir. Üniversitenin en eski kurucu kolejlerinden biri Balliol College’dir. Üniversite 12. yüzyılda önemli bir büyüme göstermiştir. 1200’lerin başında yaşanan bazı anlaşmazlıklar ve şiddete dayalı olaylar neticesinde bazı akademisyenler Cambridge kentine kaçmıştır. Daha sonra bu akademisyenler tarafından Cambridge Üniversitesi kurulmuştur. Üniversite, 15. yüzyılda Rönesans’tan büyük ölçüde etkilenmiştir. Rönesans döneminde yaşanan değişim hem eğitim müfredatına hem de üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalara yansımıştır.

Üniversite, 1642 – 1649 yılları arasında yaşanan İngiliz İç Savaşı’nde kral yanlılarının merkezi haline gelmiştir. Ancak; Oxford halkı parlamento karşıtlarını desteklemiştir. Bu durum eğitimde aksamalara ve Oxford’un itibarının zedelenmesine yol açmıştır. 18. Yüzyıldan itibaren University of Oxford siyasi çatışmaların uzağında kalmayı seçmiştir.

19. Yüzyıl

19.yüzyılda üniversitede, tüm öğrencilerin ilk yıllarında, ağırlıklı olarak klasik dillere odaklanmaları gerekmektedir. Bilim öğrencileri bu durumu reddetmiştir. O dönemde Avrupa üniversitelerinde benimsenmiş olan Fen Bilimleri Lisansı kavramını desteklemişlerdir. 1880 yılında klasik dil eğitimini, modern bir dille değiştirmeye yönelik öneri başarısız olmuştur. Ancak 1886 yılında, öğrencilerin doğa bilimleri alanında çalışmalara odaklanmaları kabul edilmiştir.

Farklı dersler için ayrı onur okulları sistemi, 1802’de “Mathematics” ve “Literae Humaniores” ile başlamıştır. 1853’te “Doğa Bilimleri” ve “Hukuk ve Modern Tarih” okulları ile devam etmiştir. Hukuk ve Modern Tarih okulu daha sonra ikiye ayrılmıştır. Bu okulları İlahiyat onur okulu izlemiştir. 19. yüzyıldaki idari reformlar, sözlü sınavların yazılı giriş sınavlarıyla değiştirilmesini içermektedir. Ek olarak;  dört kadın kolejinin kurulmasına karar verilmiştir. University of Oxford müfredatı bilimsel ve tıbbi çalışmaları içerecek şekilde genişletilmiştir.

20. Yüzyıl

20.yüzyılın ortalarında, Nazizm ve Komünizm tarafından yerlerinden edilen birçok seçkin bilim insanı Oxford’a yerleşmiştir. Oxford Üniversitesi’nde görev alan birçok akademisyen siyasete, bilime, tıp ve edebiyata büyük katkılarda bulunmuştur.

Üniversite bünyesindeki ilk kadın koleji “Somerville Koleji” olmuştur. 1920’de kadınlar üniversiteye tam üye olarak kabul edilmeye hak kazanmıştır. Ancak; kız öğrencilerin sayısı erkeklerin dörtte biri olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma 1957 yılına kadar sürmüştür. 1959 yılına kadar kadın kolejlerine tam üniversite statüsü verilmediği bilinmektedir. 1970’li yıllarda kısıtlamalar kaldırılmış ardından kadın kolejlerinin tamamı karma eğitime geçiş yapmıştır.

University Of Oxford Başvuru Ve Kabul Süreci

Peki; Oxford Üniversitesi’ne nasıl girilir? Oxford, dünyanın en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda dünyanın en seçici üniversitelerinden biri olarak bilinmektedir. Kabul aşamasında öğrencileri zorlu bir süreç beklemektedir. Kabul sürecinde rekabet oldukça yüksektir. Başvuru süreci dört aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar; kabul alma testi, UCAS başvurusu, mülakat süreçleri ve karar aşaması olarak bilinmektedir.

Kabul alma testinde, adaylara bir dizi soru yöneltilir. Bu aşamada öğrencilerin akademik yeterliliğinin yanı sıra;  eleştirel ve analitik düşünme becerilerine odaklanılmaktadır. Kabul testini geçmeyi başaran adaylar için ikinci aşama UCAS başvurusudur. UCAS, İngiltere’nin merkezi başvuru sistemi olarak bilinmektedir. Birçok üniversite için başvurular sistem aracılığıyla yürütülmektedir. University Of Oxford başvuruları da UCAS sistemi aracılığıyla online olarak yapılmaktadır. Üniversitelerin talep ettiği tüm belgeler ve sınav skorları sistem aracılığıyla üniversitelere iletilmektedir.

Oxford Üniversitesi’ne başvuru sürecinde sunulması gereken ilk belgeler lise diploması ve transkripttir. Başvuru yapabilmek için öğrenci adaylarının minimum 3,5 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Ardından öğrenci adaylarının referans mektubu, özgeçmiş ve niyet mektuplarını sunmaları gerekmektedir. Referans mektupları öğretmenler ve danışmanlardan alınmalıdır. Niyet mektupları bölüm ve üniversite tercihinin neden yapıldığını içermelidir. Öğrencinin geleceğe yönelik amaçları ve kariyer hedeflerine de yer vermelidir. Özgeçmiş ise öğrencinin kişisel bilgilerini içermelidir. Aynı zamanda eğitim bilgileri, yapılan çalışmalar, sertifikalar, stajlar gibi bilgiler özgeçmişte yer almalıdır.

Akademik Yeterlilik

Oxford Üniversitesi’ne nasıl girilir?” sorusunun bir diğer yanıtı ise akademik yeterlilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Akademik yeterliliği belgelendirmek için alınması gereken bazı sınavlar bulunmaktadır. Bu noktada devreye SAT, ACT, AP ve IB gibi uluslararası geçerliliğe sahip sınavlar girmektedir. SAT sınavının ve AP sınavlarının bu aşamada daha fazla avantaj sağladığı bilinmektedir. Ancak; bu iki sınava ek olarak IB sınavlarının da alınması öğrenci adaylarının kabul şansını arttırmaktadır. University Of Oxford için AP programı kapsamında özellikle 11 ve 12. sınıfta alınacak dersler önem taşımaktadır. Başvurulacak alana yönelik dersler almak öğrenci adaylarının başvurusunu güçlendirmektedir.

Dil Yeterliliği

Oxford Üniversitesi’ne başvuru sürecinde bir diğer kritik nokta dil yeterliliği olarak bilinmektedir. Bu noktada; öğrenci adaylarının uluslararası standartlardaki dil sınavlardan birini almış olması istenmektedir. IELTS ve TOEFL sınavlarının her ikisi de Oxford Üniversitesi tarafından kabul edilmektedir. Ancak IELTS sınavının bir adım daha öne çıktığı bilinmektedir. Sınav skorları ne kadar yüksekse öğrencinin kabul şansı o kadar artmaktadır. IELTS için istenen minimum skor 7,0; TOEFL için istenen minimum skor ise 110 olarak belirlenmiştir.

University Of Oxford istenen skoru elde edemeyen öğrencilere şartlı kabul verebilmektedir. Bu noktada; öğrenciler “foundation” olarak anılan bilimsel hazırlık programına katılmaktadır. Bilimsel hazırlık programı 1 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bu 1 yıllık süre içerisinde öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini istenen düzeye getirmeleri gerekmektedir.

Ders Dışı Aktiviteler ve Portfolyo

Sanat ve tasarım bölümlerine başvuracak öğrencilerin portfolyolarını sunmaları gerekmektedir. Üniversite öğrencilerin akademik yeterliliklerinin yanı sıra; bir takım becerilerine ve potansiyellerine de odaklanmaktadır. Bu noktada; öğrencinin yaşadığı toplum ve dünyayla kurduğu ilişki önem kazanmaktadır. Bu anlamda; öğrenci adaylarının daha önce yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ve araştırma projelerine bakılmaktadır. Bununla birlikte; yaz okulları, stajlar, spor, sanat faaliyetleri University Of Oxford için kabul şansını arttırmaktadır. Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme gibi becerileri de kabul aşamasında önem taşımaktadır. Üniversite aynı zamanda öğrenci adaylarının liderlik potansiyelini de göz önünde bulundurmaktadır.

Mülakat Süreci

Başvuru sürecinin bir diğer aşaması mülakat süreci olarak bilinmektedir. Bu aşama öğrenciler için zorlayıcı bir aşamadır. Öğrenci adaylarının akademik bilgileri, becerileri ve potansiyelleri bu aşamada ölçülmektedir. Öğrenci adaylarının başvuracakları alanla ilgili becerilerine bakılmaktadır. Ancak bunun yanı sıra; öğrenci adaylarının fikir ve projeleri, değer üretme ve fark yaratma potansiyelleri değerlendirilmektedir.

Karar Aşaması

Son aşama karar aşaması olarak adlandırılmaktadır. İlk üç aşama bu aşamada yeniden gözden geçirilmektedir. Öğrenci adaylarının sınav skorları, istenen belgeler, mülakat süreçleri bu aşamada bir kez daha gözden geçirilmektedir. Bu aşamada öğrenci adaylarının şartlı kabul alması söz konusu olabilmektedir. Kesin kabul almak için öğrenci adaylarının eksik noktaları tespit edip tamamlamaları gerekmektedir. Bu süreçte yeterli görülmeyen becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

University of Oxford Kampüs Yaşamı

Üniversite bir şehir üniversitesi olarak anılmaktadır. Dolayısıyla bir ana kampüsü bulunmamaktadır.  Kolejler, bölümler, konaklama alanları, merkezler ve tesisler şehir merkezine dağılmıştır. Çoğu fen bölümünün bulunduğu “Bilim Alanı” kampüs niteliği taşıyan alanlar arasındadır. Kentin kuzeybatısındaki Radcliffe Gözlemevi Mahallesi gelişim aşamasındadır.

İkonik üniversite binaları arasında Sheldonian Tiyatrosu bulunmaktadır. Meryem Ana Üniversite Kilisesi’nin, Sheldonian’ın inşasından önce üniversite törenleri için kullanıldığı bilinmektedir. Christ Church Katedrali, hem kolej şapeli hem de katedral olarak hizmet vermektedir.

Üniversite Parkları, şehrin kuzeydoğusunda, Keble College, Somerville College ve Lady Margaret Hall yakınında bulunmaktadır. Parklar gün içerisinde halka açıktır. Parklar, bahçeler ve egzotik bitkiler sağlamaktadır. University of Oxford park alanları aayrıca; çok sayıda spor sahasını da içermektedir. Evrimsel süreçleri aydınlatmak ve araştırmak için bir deney bahçesi olan Genetik Bahçe park alanları içerisindedir. Birleşik Krallık’taki en eski botanik bahçesi High Street’teki Botanik Bahçesi’dir. Dünyadaki en çeşitli ana bitki koleksiyonlarından birini içermektedir. Bitki ailelerinin %90’ından fazlasının temsilcileri koleksiyonda yer almaktadır.

Harcourt Arboretumu, şehrin güneyinde, yerli ormanlık alan ve çayırları içeren bir alanı kapsamaktadır. Wytham Woods ise iklim değişikliği araştırmaları ve zooloji çalışmaları için kullanılmaktadır. Bagley Wood, Christ Church Meadow gibi alanlar üniversite bünyesinde yer almaktadır. Bu alanlar halka açık olarak hizmet vermektedir.

Kolejler

University of Oxford 39 kurucu kolej etrafında düzenlenmektedir. Üniversiteye üye olmak için tüm öğrenciler ve akademisyenlerin bir kolej veya salonun üyesi olması gerekmektedir. Oxford Üniversitesi’nin otuz dokuz kolejinin her biri özerk bir yapıya sahiptir. Kendi üyelik sisteminden ve iç yapısından sorumludur. Kolejler farklı konu alanlarında uzmanlaşmıştır. Ancak tüm kolejler geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Üniversite bünyesinde yer alan kolejler şu şekilde sıralanmaktadır;

 1. All-Souls College
 2. Balliol College
 3. Brasenose College
 4. Christ Church
 5. Corpus-Christi College
 6. Exeter College
 7. Green-Templeton College
 8. Harris-Manchester College
 9. Hertford College
 10. Jesus College
 11. Keble College
 12. Kellogg College
 13. Lady-Margaret-Hall
 14. Linacre College
 15. Lincoln College
 16. Magdalen College
 17. Mansfield College
 18. Merton College
 19. New College
 20. Nuffield College
 21. Oriel College
 22. Pembroke College
 23. Queens College
 24. Reuben College
 25. St-Anne’s College
 26. St-Antony’s College
 27. St-Catherines College
 28. St-Cross College
 29. St-Edmund-Hall College
 30. St-Hilda’s College
 31. St-Hughs College
 32. St-John’s College
 33. St-Peters College
 34. Somerville College
 35. Trinity College
 36. University College
 37. Wadham College
 38. Wolfson College
 39. Worcester College

University of Oxford hakkında daha detaylı bilgi edinmek için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve üniversitelere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.