Üniversite mezunları için değer üretmek ve fark yaratmak ne anlama geliyor? Değer üretmek nedir? İş hayatında fark yaratmak nasıl mümkün olabilir? Bireyler üniversitelerden mezun olduktan sonraki 40 – 60 yıllık süreçte değer üretiyor. Yaşadığımız yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek gençler tam da şu süreçte yetişiyor. Toplumun ve dünyanın sorunlarına yönelik olarak üretilecek çözümlerin temelleri gençler sayesinde atılıyor.

Liseden şu anda mezun olan öğrenciler, yaklaşık 4 – 6 yıl süren eğitimlerinin ardından üniversiteden mezun olacaklar. 4 yıllık üniversite mezunu olacak gençler 2025 yılında diplomalarını ellerine almış olacaklar. Günümüzde, bir öğrencinin eğitiminin ardından 40 – 60 yıl arasında değer üretmesi bekleniyor. Önceki kuşaklar söz konusu olduğunda üniversite mezunları için bu süre yaklaşık 40 yıl olarak kabul ediliyor. Elbette bu sürenin değişmesinde biyolojik birtakım unsurlar etkili oluyor. Günümüzde insan ömrünün geçmişe kıyasla daha uzun olduğu biliniyor.

Bugün, 2000 yılı öncesinde doğanların 105 – 110 yıl yaşayacağı öngörülüyor. 2000 sonrası doğanlar için ortalama 110 – 115 yıllık bir yaşam süresi olacağı düşünülüyor. Bu anlamda; DNA yapısında önemli değişimler olduğu ve bunun önemli bir geçiş olduğu kabul ediliyor. Artık 80 – 85 yaş sonrası yaşlılık dönemi olarak nitelendiriliyor. Bu noktada en önemli ajandalardan biri gençlerin uzun vadeli bir eğitim almalarını sağlamak… Gençlerin günümüzde yaşanan tüm bu değişimlere hazırlıklı olması en kritik noktalardan birini oluşturuyor.

Üniversite Mezunları İçin Değer Üretmek Nasıl Mümkün Olabilir?

Peki; değer üretmek nedir? İş hayatında fark yaratmak nasıl mümkün olabilir? Elbette bu sorunun yanıtı yalnızca meslek yaşamında gizli değil… Kariyer planlama süreçleri bu anlamda büyük önem taşıyor. Değer üretebilmek ve fark yaratabilmek için doğru stratejiyle ilerlemek en önemli noktalardan birini oluşturuyor. Peki; doğru adımları atmak için neler yapılmalı? Nasıl bir yol haritası oluşturulmalı?

Bu noktada öncelikle bireyin kendini tanıması gerekiyor. Yetkinlikler, ilgi alanları, yatkınlıklar ve beceriler kariyer planlama sürecinin en önemli unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Beceri ve yetkinliklerin doğru tespit edilmesi bu anlamda ilk adımı oluşturuyor. Elbette bunun için uzmanlardan yardım almak gerekiyor. Stratejik yetenek yönetimi ve kariyer testleri aracılığıyla bu anlamda en doğru sonuçlara ulaşılabiliyor. Üniversite mezunları ve gençler kariyerlerini doğru noktada konumlandırmadığında fark yaratabilmek çoğu zaman mümkün olmuyor. Ancak; doğru inşa edilmiş bir kariyer ile değer üretmek mümkün hale geliyor.

Doç. Dr. Gamze Sart tüm bu süreçleri “geleceğe randevu” olarak tanımlıyor. Bugünkü jenerasyon için en önemli ajandalardan biri eğitimin bugününü ve geleceğini doğru değerlendirmek olarak nitelendiriliyor. Daha da önemlisi gençlerin kendini eğitimin bugününe ve geleceğine göre şekillendirmesi, yapılandırması gerekiyor. Yaşadığımız yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek becerilere sahip olmak bu anlamda önem taşıyor. Teknolojinin bugününe ve yarınına hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu anlamda beceri ve yetkinliklerin yapılandırılması gerekiyor.

Gençler ve Üniversite Mezunları İçin Son Durum Nasıl?

Peki; eğitim ve kariyer süreçleri çerçevesinde bakıldığında dünyada son durum nasıl? Şu an Covid19 etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Dünya hala pandemiyi yaşıyor ve pandeminin etkileriyle sarsılıyor. Dünya genelinde aşılama süreci devam ediyor. Yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Kimi ülkelerde açılma süreci yeni başlıyor. Kimi ülkeler yeniden bölgesel kapanmaları tartışıyor. Pandeminin ardından dünya genelinde büyük bir durgunlukla karşı karşıya kalınacağı düşünülüyor. Bu durgunluk sürecinden kaçınabilmek için büyük bir çaba gösteriliyor. Ekonomi anlamında güçlü ülkeler için bu sürecin daha kolay atlatılacağına inanılıyor. Ancak ekonomisi daha zayıf ülkeler için sıkıntılı bir süreç olacağı konuşuluyor.

Bu durum elbette üniversite mezunları, gençler, eğitim, kariyer süreçleri gibi birçok kişiyi ve alanı etkiliyor. 4 yıllık üniversite mezunu olan birey mezun olduğunda üniversiteye adım attığından farklı bir süreçle karşılaşabiliyor. Bugün öğrencilerin büyük bir kısmı eğitimle ilgili problemlerle karşı karşıya kalıyor. Bu problemler hem maddi hem manevi unsurları içeriyor. Özel okullarda okuyan öğrencilerin eğitim ücretlerini ödemekte zorlanması söz konusu olabiliyor. Eğitim ücretlerinin artması neticesinde birçok ajandanın değiştiği görülüyor. Kısacası; ekonomideki değişimler eğitim ve kariyer süreçlerini ve bu anlamda çizilen yol haritalarını etkiliyor. Bu anlamda çeşitli değişimlerin yaşanmasına yol açabiliyor.

Çevresel Sorunlar Geleceği Etkiliyor

Pandemi, ekonomik problemler, değişen dünya düzeninin yanı sıra çevresel problemlerin de kapıda olduğu biliniyor. Susuzluk, iklim değişikliği gibi konular üzerinde tartışmalar yürütülüyor. Tüm bunlar üniversite mezunları, gençler, eğitim, kariyer gibi çeşitli konuları etkiliyor; etkilemeye devam edeceği görülüyor.

Küresel ısınma geleceği etkileyecek en önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. Küresel ısınmanın etkileri uzun zamandır hissediliyor. Ancak 2021 yılı sonrasında bu etkilerin çok daha hissedilir hale geleceği düşünülüyor. 2023 – 2024 yıllarında ise birinci derecede hissedilecek bir probleme dönüşeceği öngörülüyor. Küresel ısınma neticesinde 1 milyar insanın yaşam alanlarından ayrılmasının söz konusu olacağı konuşuluyor. Toplu göçlerden söz ediliyor. Bu durumun elbette dünya düzeninde ve insanların yaşam biçimlerinde ciddi değişimlere yol açacağı düşünülüyor.

Doğru Uzmanlarla Çalışmak Önem Taşıyor

Bu noktada elbette başta eğitimciler olmak üzere öğrencilerin ve ailelerin hazırlıklı olması gerekiyor. Gelişmelerin yol açabileceği etkileri önceden tespit edebilmek hem gençler, hem üniversite mezunları için önem taşıyor. “Geleceğe randevu” oluştururken bu doğrultuda planlama yapmak gerekiyor. Eğitimcilerin tıpkı bir meteoroloji uzmanı gibi gelmekte olanı önceden görebilmesi gerekiyor. Aileleri ve öğrencileri hazırlama görevi eğitimcilere düşüyor. Bu noktada; aileler ve öğrenciler için en önemli konu ise doğru uzmanlarla çalışmak oluyor.

aba Eğitim uzman kadrosuyla, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarının doğru tespit edilebilmesi için çalışıyor. Öğrencilerin beceri ve yetkinliklerinin saptanması için stratejik yetenek yönetimi ve kariyer testlerini devreye alıyor. Böylelikle öğrenciler hem eğitim hem de kariyerleri anlamında doğru noktada konumlanıyor. Doğru bir yol haritası ile beklentilerine ve becerilerine uygun üniversiteleri ve bölümleri seçmeleri mümkün olabiliyor. Doğru bir kariyer inşa etmek uzman yardımıyla daha kolay hale geliyor. Öğrenciler ve mezunlar Mutlu oldukları alanda değer üretebilecekleri ve fark yaratabilecekleri işlere imza atabiliyorlar. Bu anlamda doğru uzmanlarla çalışmak kritik bir noktayı oluşturuyor.

Üniversite mezunları için değer üretmek konusunda detaylı bilgi için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitime dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.