Türkiye’de mimarlık eğitimi almak uluslararası öğrenciler arasında gittikçe popülerleşiyor. Türkiye’de mimarlık sektörü her geçen gün teknolojinin de etkisiyle gelişiyor ve yeniden yapılanıyor. Son yıllarda; sürdürülebilirlik, mimari robotlar, akıllı şehirler gibi yeni kavramlardan sıklıkla söz ediliyor. Mimarlık alanı, artık insan ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğe yönelik çözümler üretmeyi de hedefliyor. Nüfus, ekonomi, politika, teknoloji gibi unsurlar dünyada ve Türkiye’de mimarlık sektörü üzerinde etkili oluyor. Geleneksel anlayış ve yöntemler yerini farklı bir sisteme ve yeni arayışlara bırakıyor.

Dünyada mimarlık eğitimi ise daha uzun bir süreci kapsıyor. Çünkü mimarlık alanı “Professional Studies” olarak anılan alanlar arasında yer alıyor. Türkiye’de mimarlık eğitimi ise 4 yıl sürüyor ve lisans eğitimine doğrudan başlanabiliyor. Peki; bu ne anlama geliyor? Dünyada mimarlık eğitimi almaya başlamadan önce 4 yıllık bir lisans bölümünü tamamlamak gerekiyor. Ardından mimarlık eğitimine başvurmak mümkün olabiliyor. Elbette; bu durum zaten yorucu ve uzun soluklu bir eğitim olan mimarlık eğitimini biraz daha zorlaştırıyor.

Bu nedenle; pek çok ulusal ve uluslararası öğrenci lisans eğitimlerini Türkiye’de tamamlamayı tercih ediyor. Öğrenciler 4 yıllık lisans eğitiminin ardından lisansüstü eğitim için yurt dışını tercih edebiliyor. Mimarlık eğitiminde lisansüstü eğitim söz konusu olduğunda; Amerika, İtalya, Hollanda gibi ülkeler ön plana çıkıyor. Peki; Türkiye’de mimarlık eğitim süreci nasıl ilerliyor? Türkiye’nin en iyi mimarlık üniversiteleri hangileri? Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de mimarlık okumak için neler yapması gerekiyor?

Türkiye’de Mimarlık Eğitimi Almak İsteyen Uluslararası Öğrenciler Neler Yapmalı?

Türkiye’de mimarlık okumak isteyen uluslararası öğrencilerin bazı yeterliliklerini belgelendirmeleri gerekiyor. Bu noktada eğitim alacakları dilde yeterliliklerini belgelendirmeleri bekleniyor. Bunun yanı sıra; öğrenci adaylarının akademik başarıları da önemli bir başka koşul olarak karşımıza çıkıyor. Akademik başarıyı belgelendirme noktasında yalnızca lise diploması ya da not ortalamaları yeterli olmuyor. Almaları gereken bazı sınavlar da bulunuyor. Uluslararası öğrenciler için Türkiye’de merkezi bir başvuru sistemi bulunmuyor. Öğrenci adaylarının başvurularını ilgili üniversitelere yapmaları gerekiyor. Detaylı bilgiler üniversitelerin web sitelerinde yer alıyor.

Öğrenciler eğer İngilizce eğitim almayı hedefliyorlarsa IELTS ya da TOEFL sınavlarından herhangi birine girmeleri gerekiyor. Türkiye’de mimarlık eğitimi veren üniversiteler zaman zaman kendi dil sınavlarını uygulamayı da tercih edebiliyor. Ancak; pek çok üniversite için IELTS ve TOEFL sınavları geçerli kabul ediliyor. Bu anlamda öğrencilerin talep edilen minimum skoru elde etmeleri gerekiyor. Sonuç belgeleri ise başvuru sırasında üniversitelere iletiliyor. IELTS için minimum skor genellikle 6.5 olarak kabul ediliyor. TOEFL için ise minimum skorun 80 olması gerekiyor.

Akademik başarı noktasında ise üniversitelerin farklı kriterleri bulunuyor. Talep edilen minimum not ortalaması her üniversiteye göre farklılık gösteriyor. Bununla birlikte öğrencilerin SAT ya da ACT sınavlarından herhangi birini almaları bekleniyor. Bu noktada SAT sınavının daha fazla kabul gördüğü biliniyor. Bu nedenle uluslararası öğrenciler için SAT sınavı tavsiye ediliyor. ACT kimi üniversiteler tarafından yetersiz olarak görülebiliyor. SAT sınavı ise öğrencilere daha fazla avantaj sağlıyor. Kabul almaları noktasında ellerini güçlendiriyor.

Türkiye’de Mimarlık Eğitimi İçin En İyi Üniversiteler

Peki; Türkiye’nin en iyi mimarlık üniversiteleri hangileri? Mimarlık eğitim süreci söz konusu olduğunda hangi üniversiteleri tercih etmek daha avantajlı? Uluslararası öğrenciler için hangi üniversiteler daha fazla ön plana çıkıyor?

İstanbul Teknik Üniversitesi

Türkiye’de mimarlık eğitiminden söz edildiğinde akla gelen ilk üniversitelerden biri İstanbul Teknik Üniversitesi oluyor.  Üniversite kısaca İTÜ olarak da anılıyor ve 1773 yılından beri varlığını sürdürüyor. Fakülte, üniversitenin Taşkışla Kampüsü’nde yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 5 farklı bölümden oluşuyor. Bu bölümler şöyle sıralanıyor;

 1. Mimarlık Bölümü
 2. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 3. Endüstriyel Tasarım Bölümü
 4. İç Mimarlık Bölümü
 5. Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Türkiye’de mimarlık eğitimi söz konusu olduğunda İstanbul Teknik Üniversitesi oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Mimarlık Fakültesi, 3 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Fakülte hem lisans hem de lisansüstü dereceler veriyor. Lisansüstü düzeyde öğrencilere 23 farklı program sunuluyor. Bu programlar 6 farklı anabilim dalı altında toplanıyor. Bu anabilim dalları şöyle sıralanıyor;

 • Mimarlık Anabilim Dalı
 • Bilişim Anabilim Dalı
 • Şehir Ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı
 • Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı
 • İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı
 • Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Bu programların yanı sıra 6 farklı disiplinlerarası yüksek lisans programına da yer veriliyor. Bu programlar ise şöyle sıralanıyor;

 • Gayrimenkul Geliştirme Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sanat Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sanat Tarihi Doktora Programı
 • Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İnşaat Projeleri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Türkiye’de mimarlık eğitimi için ulusal ve uluslararası iş birliklerine önem veriyor. Fakülte bünyesinde yürütülen araştırmaların uluslararası platformlara taşınabilmesi hedefleniyor. Bu anlamda üniversite bünyesinde birçok araştırma merkezi ve laboratuvar bulunuyor. İTÜ, üniversite-sanayi işbirliklerini de geliştirmeyi sürdürüyor. Fakülte bünyesinde çok sayıda öğrenci kulübü bulunuyor. Tasarım Kulübü, Yapı Kulübü, Çizgi Roman ve Animasyon Kulübü bunlardan bazıları olarak biliniyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mimarlık alanında ön plana çıkan bir başka üniversite ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi… Üniversite kısaca ve yaygın olarak ODTÜ olarak anılıyor. 1956 yılından beri varlığını sürdürüyor. Mimarlık Fakültesi ise üniversitenin ilk fakültesi olma özelliği taşıyor. ODTÜ Mimarlık Fakültesi şehirleri, binaları ve endüstriyel ürünleri içeren doğal ve yapay sistemlerin araştırılmasına odaklanıyor. Türkiye’de mimarlık eğitimi için önemli ve öncü bir konumda yer alıyor.

Fakülte müfredatı iki temel tasarım ve planlama disiplini etrafında şekilleniyor. Dersler, bilgi, metodoloji, teori ve üst düzey mesleki becerilerin bir araya getirilmesini amaçlıyor. Bunun yanı sıra; eğitim, saha çalışmaları ile destekleniyor. Eğitim, hem kültürel mirasımıza atıfta bulunuyor hem evrensel enerji, konut ve yerleşim biçimlerine vurgu yapıyor. Tasarım ve planlama süreçlerinde yerel ve evrensel ilişkilendiriliyor.

Mimarlık Fakültesi, personel ve öğrencilerin farklı seviyelerde yer aldığı tasarım çalışmaları için de fırsatlar sunuyor. Araştırma programlarının amacı, bilgiye katkıda bulunmak, iyi tasarım ve entegre planlamayı teşvik etmek olarak biliniyor. Fakülte, laboratuvarlardan atölyelere, matbaa ve bilgisayar merkezlerine kadar geniş bir donanım ve deneyim sunuyor. Türkiye’de mimarlık eğitimi için farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. Fakültenin öğrenci ve personelinin ulusal ve uluslararası alanda akademik ve profesyonel faaliyetlerde yer aldığı biliniyor. ODTÜ Mimarlık Fakültesi 3 farklı bölüme ev sahipliği yapıyor. Bu bölümler şöyle sıralanıyor

 • Mimarlık Bölümü
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Endüstriyel Tasarım Bölümü

Fakülte, lisans derecelerinin yanı sıra; lisansüstü dereceler de sunuyor. Lisansüstü düzeyde 6 farklı program bulunuyor. Bu programlar ise şöyle sıralanıyor;

 1. Arkeometri Programı
 2. Deprem Çalışmaları Programı
 3. Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Programı
 4. Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
 5. Yerleşim Arkeolojisi Programı
 6. Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler

Yıldız Teknik Üniversitesi

Türkiye’de mimarlık eğitimi için öne çıkan bir başka üniversite ise Yıldız Teknik Üniversitesi… Üniversite bünyesindeki mimarlık fakültesinin temelleri 1942 yılına dayanıyor. Fakülte, 1512 Lisans, 286 yüksek lisans ve 243 doktora öğrencisine ev sahipliği yapıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası alanda iş birlikleri yürütüyor. AB Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi içinde bulunan “Hayat Boyu Öğrenme Programı” bu işbirliklerinden biri olarak biliniyor. Fakülte aynı zamanda ERASMUS, FARABİ, MEVLANA gibi değişim programları kapsamında da çalışmalarını sürdürüyor. Fakülte dört anabilim dalı çerçevesinde eğitim veriyor. Bu anabilim dalları şu şekilde sıralanıyor;

 • Bina Bilgisi Anabilim Dalı
 • Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
 • Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
 • Restorasyon Anabilim Dalı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye’de mimarlık eğitimi için önemli bir noktada bulunuyor. Mimarlık Fakültesi bünyesinde öğrencilere yalnızca lisans dereceleri değil lisansüstü dereceler de veriliyor. Yüksek lisans düzeyinde öğrencilere sekiz farklı program sunuluyor. Bu programlar şöyle sıralanıyor.

 1. Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans Programı
 2. Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
 3. Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 4. Bina Araştırma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
 5. Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı
 6. Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı
 7. Yapı Yüksek Lisans Programı
 8. Rölöve Restorasyon Yüksek Lisans Programı

Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Programı dışında kalan tüm programlar doktora düzeyinde de sunuluyor. Mimarlık fakültesi tüm bunların yanı sıra; birçok araştırma merkezine ev sahipliği yapıyor. Hem ulusal hem de uluslararası alanda projeler yürütüyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Türkiye’de mimarlık eğitimi denildiğinde öne çıkan bir başka üniversite Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi… Üniversite kısaca MSGSÜ olarak da anılıyor. Üniversitenin kökleri ise 1882 yılına uzanıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin 136 yıllık bir tarihe sahip olduğu biliniyor. Köklü tarihiyle Türkiye’nin ilk ve en eski mimarlık eğitimi veren kurumu olma özelliği taşıyor. Mimarlık Fakültesi dört bölümden oluşuyor. Bu bölümler şöyle sıralanıyor;

 • Mimarlık Bölümü
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 • İç Mimarlık Bölümü

Üniversitenin Mimarlık Fakültesi’nde kadrolu olarak görev yapan 168 personel bulunuyor. Fakülte bünyesinde 20 profesör görev yapıyor. Öğretim üyesi başına yaklaşık 9 öğrenci düşüyor. Bu oran üniversite tarafından birebir akademik eğitim için bir gereklilik olarak değerlendiriliyor. Fakülte bünyesinde 5 farklı Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunuyor. Bu merkezler ise şöyle sıralanıyor;

 1. Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi
 2. Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 3. Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi
 4. Anadolu Kültürü ve Sanatı Uygulama ve Araştırma Merkezi
 5. Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Türkiye’de mimarlık eğitimi konusunda ön planda yer alan bir başka üniversite ise İstanbul Bilgi Üniversitesi… Üniversitenin Mimarlık Fakültesi’nin 2010 yılında kurulduğu biliniyor. Fakülte, lisans ve lisansüstü düzeyde dereceler veriyor. Mimarlık Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü’nde yer alıyor. Fakülte bünyesinde 3 farklı bölüm bulunuyor. Bu bölümler şöyle sıralanıyor.

 • Endüstriyel Tasarım Bölümü
 • İç Mimarlık Bölümü
 • Mimarlık Bölümü

Lisansüstü düzeyde ise öğrencilere Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi ve Mimari Tasarım programları sunuluyor. Bununla birlikte fakülte bünyesinde laboratuvar ve atölyeler yer alıyor. Bu çerçeve çeşitli araştırmalar ve projeler yürütülüyor. Dijital Tasarı Ve Hesaplama, Fabrikasyon Ve Prototipleme, Çağdaş Kent, Mimarlık Ve Tasarım araştırma alanları arasında sıralanıyor.

Türkiye’de mimarlık eğitimi hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve üniversitelere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.