Stratejik yetenek yönetimi ve kariyer testi nedir? Neden ve nasıl uygulanıyor? Eğitim ve kariyer sürecinin kurgulanmasında bu tip uygulamalar nasıl bir avantaj sağlıyor? Doğru yol haritasını çizmek için kariyer testlerinden yardım alınabiliyor mu? Kariyer testleri, öğrencilerin akademik başarısı üzerinde etkili oluyor mu? Öğrencilerin geleceği üzerinde nasıl bir rol oynuyor? Bu uygulamalar yapılmadığında ortaya ne gibi sorunlar çıkabiliyor? Kariyerini yeniden kurgulamak veya yapılandırmak isteyenler bu uygulamalardan faydalanabilir mi?

aba Yurt Dışı Eğitim, öğrencilerin geleceğini kurgularken farklı bir metodolojiden yardım alıyor. Yetenek ve kariyer testleri uyguluyor. Bu testler, Türkiye’de diğer kurumlar tarafından uygulanan testler değil. Ancak; Harvard Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi, kariyer planlama süreçlerinde bu sistemi uyguluyor. Peki; bu metodoloji nasıl uygulanıyor? Ne işe yarıyor? Ne gibi avantajlar sağlıyor? Birlikte inceleyelim…

Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer Testleri Ne İşe Yarıyor?

Yetenek ve kariyer testleri, becerilerin ortaya çıkarılabilmesi noktasında önemli bir role sahip… Bu testler aracılığıyla; ilgi alanları, yetenekler, yatkınlıklar rahatlıkla belirlenebiliyor. Ve bireylerin doğru alanlara yönelmeleri sağlanabiliyor. Böylece; öğrencilerin ya da kariyerini yeniden şekillendirmek isteyen bireylerin doğru seçimler yapmaları olanaklı hale geliyor. Yaşadığımız yüzyılda en önemli konulardan biri fark yaratabilmek… Yaşadığımız toplum ve dünya için değer üretebilmek başarılı olmanın en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Değer üretebilen ve fark yaratabilen bireylerin, geleceğe yön verecekleri, geleceği şekillendirebilecekleri düşünülüyor. Elbette bireyin potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve fark yaratabilmesi doğru noktada konumlanmasıyla mümkün oluyor.  Doğru noktada konumlanmanın anahtarı ise yetenek yönetimi ve kariyer testlerinden geçiyor.

Elbette eğitim ve kariyer süreçlerini doğru kurgulamak için doğru planlama önem taşıyor. Doğru bir yol haritası çizebilmek; çoğu zaman profesyonel destek olmadan mümkün olamıyor. Çünkü planlama yaparken geleceği görebilmek ve o günün koşullarını da hesaplayarak hareket etmek gerekiyor. Kariyer danışmanlığı tam da bu noktada önemli bir rol oynuyor. Eğitim ve kariyer olanakları, geleceğin sosyo-ekonomik koşulları, teknolojik gelişmeleri ön görülerek değerlendirilebiliyor. 6 yıllık planlamalar ile 60 yılın yol haritası çıkartılabiliyor. Böylece doğru bölüm, okul, meslek seçimi yapabilmek mümkün olabiliyor. Kısacası; bireyin kendisini doğru alanda konumlandırabilmesi mümkün olabiliyor.

Stratejik Yetenek Yönetimi ile Geleceği Kurgularken Nasıl Bir Yol İzleniyor?

Stratejik Model’e göre bazı alanlarda belirlemeler yapmak mümkün oluyor. Öğrencilerin, beceri ve ilgi alanları, finansal yeterlilikleri ve ihtiyaçları belirlenebiliyor. Bu belirlemeler ışığında stratejik hedefler ortaya koyulabiliyor. Bu noktada; gelecek 60 yılın koşullarına ve ihtiyaçlarına bakılarak; öğrencilerin beceri ve ilgi alanları yeniden yapılandırılabiliyor. Hem bireyin, hem dünyanın ihtiyaçları göz önünde bulundurabiliyor. Böylelikle; okul, bölüm, meslek seçimi konusunda doğru adımlar atılabiliyor.

Elbette; kariyer planlaması yaparken finansal yeterlilik önemli bir noktayı oluşturuyor. Finansal yeterlilik 3 aşamadan meydana geliyor. İlk olarak; eğitim hayatı ya da kariyer yolculuğunu planlarken, başlarken ihtiyaç duyulan bir bütçe olduğu biliniyor. İkinci olarak; lisans veya master eğitimine başladıktan sonraki süreç için ayrılması gereken bir bütçe olduğu biliniyor. Kariyeri yeniden yapılandırmak ya da kariyerde sıçrama yapmak için de maddi bir yeterliliğe ihtiyaç duyuluyor. Üçüncü olarak; tüm bu süreçlerin ardından bireyin ne kadar gelir edeceğinin hesaplanması gerekiyor.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin bile işsiz kalması söz konusu olabiliyor. Stratejik yetenek yönetimi bu noktada önem taşıyor. Yanlış bölüm seçmek hem öğrencinin geleceğini etkiliyor. Hem de finansal anlamda bireyi önemli bir zarara uğratabiliyor. Yanlış bölüm ya da meslek seçimi bireyin maddi ve manevi birçok olumsuzlukla karşılaşmasına neden olabiliyor. Bu anlamda kariyer danışmanlığından faydalanmak gerekiyor. Finansal yeterlilik ve eğitim finansmanı noktasında çalışma yapılması önem taşıyor.

aba Yurt Dışı Eğitim Neler Yapıyor?

aba Yurt Dışı Eğitim, aba Psikoloji ile birlikte öğrencileri eğitim ve kariyer yolculukları boyunca destekliyor. Yurt dışı eğitim söz konusu olduğunda sürecin titizlikle takip edilmesi gerekiyor. Yurt dışı eğitime giden yolun zorlu ve yorucu olduğu biliniyor. Öğrenci adaylarının maddi ve manevi olarak birçok planlama yapması gerekiyor. Yetenek yönetimi ve kariyer testi ile başlanan süreç ile öğrencinin doğru adımlar atmasına yardımcı olunuyor. İlgi alanları ve yatkınlıklar belirleniyor. Öğrencinin geliştirmesi gereken beceriler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Eksiklerin tamamlanması sağlanıyor. Ardından stratejik hedefler belirleniyor. Öğrencinin kendini nerede ve nasıl konumlandırması gerektiği belirleniyor.

Az önce sözünü ettiğimiz gibi finansal yeterlilik özellikle yurt dışı eğitim için önemli bir noktayı oluşturuyor. Eğitim finansmanı ve finansal yeterlilik üzerinde gerekli çalışmalar yapılıyor. Öğrencinin bütçesi ve bu bütçeyi nasıl kullanması gerektiği belirleniyor. Elbette öğrencinin tüm bu harcamaların karşılığını alabilmesi de önem taşıyor.

Alınması gereken sınavlar, ders dışı aktiviteler, atılması gereken tüm adımlar konusunda öğrenciler destekleniyor. Hangi sınavların ve hangi becerilerin öğrenciyi başarıya daha hızlı şekilde götürebileceği tespit ediliyor. Elbette bu koşullar hem öğrencinin yeteneklerine hem de ülke ve üniversitelere göre değişiklik gösteriyor. Bununla birlikte; üniversiteler artık yalnızca akademik yeterlilik çerçevesinde öğrenci kabul etmiyor. Yaşadığımız yüzyılın koşullarına uygun olarak öğrencilerin potansiyeli göz önünde bulunduruluyor. aba Eğitim’in uzman kadrosu bu noktadan yola çıkarak öğrencileri ders dışı aktiviteler konusunda da destekliyor. Öğrenciler yaz okullarına, stajlara ve projelere yönlendiriliyor.

Kısacası; doğru planlamanın yapılması öğrencilerin ve bireylerin geleceği için önemli bir rol oynuyor. Bu anlamda uzman desteğine başvurulması önem taşıyor. Stratejik yetenek yönetimi hakkında daha detaylı bilgi için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kariyer planlama süreçlerine dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Kariyer danışmanlığı hakkında daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.