Johns Hopkins Üniversitesi

Amerika yurtdışı eğitim kategorisinde dikkat çeken ülkelerden biridir. Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Johns Hopkins Üniversitesi de eğitim kalitesi bakımından öne çıkar. Çok sayıda kampüsü ve fakülteyi bünyesinde barındıran Johns Hopkins Üniversitesi’ni yakından tanımaya ne dersiniz? 

Johns Hopkins Üniversitesi Tarihçesi 

Johns Hopkins Üniversitesinin tarihçesini incelediğimizde 1876 yılında ABD’nin Maryland eyaletinde kurulduğunu söyleyebiliriz. Kurum adını girişimli ve kölelik karşıtı Johns Hopkins’ten almıştır. Yaşadığı dönemde hayırseverliği ile ün salan Johns Hopkins’in servetini Maryland’de hastane ve üniversite yaptırmak için bağışladı. 

Neden Johns Hopkins Üniversitesi

Neden Johns Hopkins Üniversitesi’nde okumalıyım? Yurtdışında eğitim düşünen öğrencilerin sorduğu bir sorudur. Her şeyden önce Johns Hopkins Üniversitesi ABD’nin ilk araştırma kurumu olma özelliği taşır. Aynı zamanda dünyada 9 farklı akademik alanda başarılı çalışmalar yürüterek eğitim veren tek üniversitedir. Johns Hopkins Üniversitesi’nin misyonu dünyayı iyi şartlarda yaşanabilecek hale getirmeye yönelik yeni fikirlerle yürümektir. Ayrıca bu fikirleri paylaşmaya da önem verir. Dolayısıyla okuldaki öğretim üyeleri kurumun kendi bünyesindeki kaynakları kullanarak birbirlerinin eksikliklerini tamamlamayı ilke edinir. Araştırmaları daha faydalı boyutlara ulaştırmak da en büyük amaçlarıdır. 

Johns Hopkins Üniversitesi’nin dünya çapında ilk 25 üniversitesinin içerisinde olması başarı boyutunu kanıtlamaya yeter niteliktedir. Tıp, hemşirelik ve fizyoloji dallarında en iyi on kurumdan biridir. Üstelik okulun eğitim vermeye başladığı günden bu yana pek çok ünlü ismi mezun ettiğini vurgulayabiliriz. Michael Bloomberg, Woodrow Wilson, John Astin ve Gertrude Stein gibi isimler Johns Hopkins Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Ayrıca kurumun yaklaşık 30 civarında Nobel Ödülü sahibi vardır. 

Johns Hopkins Üniversitesi’nin Kampüs ve Fakülteleri 

Johns Hopkins Üniversitesinde toplamda dört tane kampüsü vardır. Homewood Kampüsü bünyesinde; Sanat-Bilim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi mevcuttur. Ayrıca Hemşirelik, TIp ve Halk Sağlığı Fakültelerini de ekleyebiliriz. Downtown Baltimore Kampüsü içerisinde de Pebody Enstitüsü ve İşletme Fakültesi vardır. Washington D.C Kampüsünde İleri Uluslararası Çalışmalar Fakültesi öne çıkarken Laurel Maryland Kampüsünde de Uygulamalı Fizik Laboratuvarı kendini gösterir.

Johns Hopkins Üniversitesi Kabul Koşulları Nelerdir? 

Johns Hopkins Üniversitesi kabul koşulları bakımından diğer üniversitelerden biraz daha farklıdır. Yurtdışı eğitimlerini burada tamamlamak isteyenlerin sınırların ötesinde bir düşünce gücüne sahip olması şarttır. Kurum, kendi gelişimlerini tamamlarken çevresindekilere da fayda sağlayacak bireyleri seçer. Lisans bölümlerinde dil yeterliliğini belgeleyen TOEFL ya da IELTS derecesi önemlidir. Üstelik SAT, ACT skorlarıyla birlikte lise diploması ve transkript belgesini de eklemek gerekir. Aynı zamanda kurum referans mektupları, başarı belgeleri, sertifikalar (varsa), özgeçmiş ve niyet mektubu talep eder. 

Johns Hopkins Üniversitesi’nin yüksek lisans bölümlerinde ise kendine özel şartlar vardır. Bu yüzden bölüm bazında değerlendirme yapmak daha doğrudur. Genel çerçevede baktığımızda yüksek lisans başvurularında GRE veya GMA test sonuçları gerektiğini söyleyebiliriz.