Eğitim finansmanı öğrencilerin geleceği ve seçimleri söz konusu olduğunda son derece önemli bir noktayı oluşturuyor. Birçok öğrenci eğitimine yurt dışında devam etmeyi düşünüyor. Kimi öğrenciler lise eğitimlerinin ardından lisans eğitimi için yurt dışındaki üniversiteleri tercih ediyor. Kimi öğrenciler ise lisans eğitimlerini Türkiye’de tamamlayıp ardından lisansüstü eğitimlerine yurt dışında devam etmek istiyor. Her iki durumda da finansal yeterlilik en önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Elbette zaman zaman çeşitli burs ve hibe olanaklarıyla eğitim ve yaşam masraflarını karşılamaları mümkün olabiliyor. Ancak bu her zaman yeterli olmuyor. Öğrencilerin belirli bir finansal yeterliliğe sahip olması gerekiyor. Özellikle yurt dışı eğitim söz konusu olduğunda bu en önemli noktalardan biri oluyor.

Peki; eğitim finansmanı nedir? Eğitimin finansmanını farklı şekillerde tanımlamak mümkün olabiliyor. Ancak; eğitime ayrılan kaynakların nasıl kullanıldığı ve miktarını ifade eden bir kavram olarak tanımlanabiliyor. Aynı zamanda kaynakların nasıl ve nereye dağıtıldığı da eğitim finansmanıyla ilişkili konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Elbette bu kavram kaynakların kullanımının yanı sıra; eğitimin devamlılığı için gerekli parasal kaynakları da içeriyor. Bu kaynakların elde edilme süreci de eğitim finansmanıyla ilişkili konular arasında yer alıyor. Kısacası eğitim talebinin karşılanması için gerekli finansal sürecin tamamı bu kavram altında ifade edilebiliyor. Kaynakların elde edilmesinden, kullanılmasına kadar olan tüm süreç bu kavram altında değerlendiriliyor.

Eğitim Finansmanı ve Finansal Yeterlilik

Elbette eğitim söz konusu olduğunda 2030, 2050 hatta 2100’leri düşünerek hareket etmek gerekiyor. Dünya her geçen gün değişiyor. Tüm bu değişimler teknolojinin de etkisiyle son derece hızlı gerçekleşiyor. Bu anlamda; dünyanın sosyo – ekonomik, politik, teknolojik gelişmelerini göz önüne almak gerekiyor. Gençlerin becerilerinin bu doğrultuda geliştirilmesi gelecekleri açısından büyük önem taşıyor. Gençlerin ilgi alanları ve ihtisas alanlarını çıkartırken geleceğe de bakmak gerekiyor. Gençlerin, seçimlerini yaparken ve geleceklerini kurgularken dünyanın gidişatına bakarak bir yol haritası çizmeleri önem taşıyor.

Gençler becerilerini anne ve babalarından alıyor. İhtisaslaşma okullar sayesinde gerçekleşiyor. İlgi alanları ise gençlerin yaşam koşulları ve çevreleri ile şekilleniyor. Özellikle sosyal medya, medya ve arkadaş çevresi ilgi alanlarının şekillenmesinde etkili unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada ihtiyaçların belirlenmesi önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Eğitim finansmanı ve finansal yeterlilik konusu tüm bu geleceği şekillendiren en önemli unsurlar arasında bulunuyor. Eğitim finansmanıyla ilişkili sürecin 3 aşaması bulunuyor. İlk aşama öğrencinin bir üniversiteye ya da herhangi bir okula hazırlık ve kabul sürecini kapsıyor. İkinci aşama kabulün ardından eğitim süreci boyunca yapılacak harcamaları içerisine alıyor. Yani öğrencinin eğitim masraflarının tamamını kapsıyor. Üçüncü ve en önemli aşama ise öğrencinin mezun olduktan sonra elde edeceği geliri kapsıyor.

Üçüncü aşamayla ilişkili olarak öğrencilerin üniversite seçimleri kritik bir önem taşıyor? Peki; üniversite seçimi neden bu kadar önemli? Eğitim finansmanıyla üniversite seçimi arasında nasıl bir ilişki bulunuyor?

Eğitim Finansmanı ve Üniversite Seçimi

Az önce belirttiğimiz gibi eğitim finansmanının üçüncü aşaması öğrencinin mezuniyetinin ardından elde edeceği gelir… Öğrenciler eğitim hayatlarının başlangıcından itibaren belirli masraflar yapıyorlar. Eğitim için her yıl belirli bir bütçe ayırıyorlar. Eğitim hayatlarını bu bütçe ile şekillendiriyorlar. Kimi üniversiteler söz konusu olduğunda öğrencinin tüm bu masrafı karşılaması, geri kazanması 65 yıl sürüyor. Fakat kimi üniversitelerde ise bu süre sadece 19 gün olarak biliniyor. Bu anlamda öğrencinin yaptığı üniversite seçimi en önemli noktalardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

aba Eğitim Bu Süreçte Nasıl Bir Rol Oynuyor?

aba Eğitim öğrencilerin eğitim hayatlarının ötesinde kariyer süreçleriyle de ilgileniyor. Üniversiteye hazırlık aşaması, eğitim süreci, stajlar, sınavlar gibi pek çok konuda öğrencilere yardımcı oluyor. Stratejik yetenek yönetimi ve eğitim finansmanı ile ilgili stratejilerin oluşturulması gibi pek çok aşamada öğrencileri destekliyor. Öğrencilerin dünya devi şirketlerde istihdam edilmesi, start-up oluşturması ve görev alması gibi aşamalarda rol oynuyor.

Türkiye’de anne ve babalar için çocuklarının iyi bir eğitim alması en önemli konulardan biri… Birçok anne baba çocuklarının eğitimi için hiçbir maddi ve manevi fedakarlıktan kaçınmıyor. “Ceketini satmak” tabiri tam da buradan geliyor. Anne babalar çocuklarını gelecekte iyi yerlerde görmeyi her şeyden çok istiyor. Elbette bunun için gerçek bir stratejik hedef oluşturmak gerekiyor. Doğru bir planlama yaparak bir yol haritası çıkarmak gerekiyor. aba Yurt Dışı Eğitim ailesi bu noktada da hem öğrencileri hem aileleri destekliyor.

Eğitim finansmanı nedir ve neden önemlidir” konusunda daha detaylı bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve üniversitelere dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.