Bologna Üniversitesi, Bologna İtalya’da bulunan bir araştırma üniversitesi olarak tanınmaktadır. Üniversitenin, 1088 yılında organize bir öğrenci loncası tarafından kurulduğu bilinmektedir. Aynı zamanda dünyada aralıksız faaliyet gösteren en eski üniversite olarak kabul edilmektedir. italya’da eğitim veren en prestijli yükseköğrenim kurumlarından biri olarak bilinmektedir. Times Higher Education, Bologna Üniversitesi’ni İtalya’nın en iyi üniversitesi olarak belirlemiştir. Üniversite yalnızca İtalya’nın değil Avrupa’nın ve dünyanın en prestijli kurumları arasındadır.

Üniversite tarihi boyunca dünyanın hemen her noktasından akademisyen, araştırmacı ve entelektüelleri ağırlamıştır. Her yıl binlerce başvuru almaktadır. Bu başvuruların büyük bir bölümü Italya’da eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler tarafından yapılmaktadır.

Bologna Üniversitesi, bir yükseköğrenim derecesi veren ilk kurum olarak bilinmektedir. Aynı zamanda “Universitas” teriminin kullanıldığı ilk kurum olma özelliği taşımaktadır. Üniversite 11 okul etrafında düzenlenmiştir. Bu 11 okul aracılığıyla yaklaşık 90 bin öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Öğrenci nüfusunun yaklaşık 50 binlik dilimi lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. University Of Bologna master öğrencilerinin sayısı yaklaşık 36 bin olarak bilinmektedir. Doktora eğitimine devam eden öğrencilerin sayısı ise 4 binin üzerindedir. Buna ek olarak üniversite bünyesinde yaklaşık 6 bin akademik personel görev almaktadır.

Üniversitenin Bologna’nın merkezinde yer alan ana kampüsünün dışında; Cesena, Forli, Ravenna ve Rimini’de kampüsleri bulunmaktadır. Ek olarak; Collegio Superiore di Bologna adıyla anılan bir okula sahiptir. Okul, Bologna Üniversitesi’nde bir lisans programına kabul almış öğrencilere disiplinlerarası bir program sunmaktadır.

Tarihi Boyunca Bologna Üniversitesi

Bologna Üniversitesi’nin kuruluş tarihi aslında net olarak bilinmemektedir. Fakat pek çok kaynağa göre üniversitenin tarihinin 1088 yılına kadar uzandığı düşünülmektedir. Üniversiteye 1158’de Kutsal Roma İmparatoru Frederick I. Barbarossa tarafından bir tüzük verildiği bilinmektedir. Ancak; Giosuè Carducci liderliğindeki bir tarihçiler komitesi üniversitenin faaliyetlerinin 1088 yılına kadar uzandığını tespit etmiştir. Bu bilgi; Bologna Üniversitesi’nin dünyanın en eski üniversitesi haline getirmiştir. Ancak Bologna’nın günümüz karşılığıyla üniversite statüsüne ulaşması 1150’leri bulmaktadır. Tarihçilere göre üniversite bünyesinde yeterli eğitim ve organizasyonun mevcut olması 1150 ile 1180 arasında gerçekleşmiştir.

Üniversite, yabancı öğrencilerin üyeleri arasında bulunduğu yardım derneklerinin faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkmıştır. O dönemde öğrencilerin, scholae adı verilen resmi olmayan okullarda eğitim gördüğü bilinmektedir. Dersler, şehrin önceden var olan laik ve dini okullarından gelen eğitimciler tarafından verilmektedir. Okulun eğitim faaliyetleri, liberal sanatlar, hukuk, teoloji gibi alanları kapsamaktadır. Bologna Üniversitesi faaliyetlerine bu çerçevede başlamış daha sonra önemli bir büyüme ve gelişme süreci geçirmiştir.

Bu süreçte, Bologna’daki yabancı öğrencilere daha fazla hak verilmiştir. Dönemin şehir yasaları gereğince uygulanan toplu cezalandırma yöntemlerine son verilmiştir. Üniversitede görev alacak profesörlerle ilgili birtakım kararların alınması öğrencilere bırakılmıştır. Bu dönemde, kararlar her öğrenci ulusundan iki temsilciden oluşan seçilmiş bir konsey tarafından alınmıştır. Konseyin yetkileri; profesörlerin işe alınması, işten çıkarılması ve maaşları ile ilgili kararları kapsamaktadır. Aynı zamanda; profesörlere yönelik birtakım yaptırımlar da uygulanmaktadır. Örneğin; dersleri zamanında bitiremeyen veya ders materyallerini dönem sonuna kadar tamamlayamayan profesörler para cezası almaktadır. Bir öğrenci komitesi tarafından profesörlerin uygunsuz davranışları konseye bildirilmektedir.

Buna ek olarak; profesörlerin oluşturduğu bir komite de bulunmaktadır. Bu komite; sınav ücretlerini ve derece şartlarını belirleme haklarını güvence altında tutmaktadır. Bir geçiş döneminin ardından okulun üniversite statüsüne kavuşmasıyla tüm bu uygulamalar son bulmuştur.

Bologna Üniversitesi Hakkında İpuçları

Üniversite, medeni hukuk alanında tarih boyunca önemli bir rol oynamıştır. İtalya’da yeniden keşfedilen Roma hukukunun bir metni olan Digest’i inceleme, araştırma noktasında önemli faaliyetleri bulunmaktadır. 1070’de üniversite, ortaçağ Roma hukukunun gelişmesinde merkezi bir rol oynamıştır. Modern zamanlara kadar, üniversitede verilen tek doktora derecesi de bu alandadır.

Bettisia Gozzadini

Bettisia Gozzadini, 1237 yılında, tarihte üniversite diploması alan ilk kadınlardan biri olmuştur. Gozzadini’nin diploması hukuk alanındadır. Gozzadini, iki yıl süresince kendi evinde hukuk öğretmiştir. 1239’da üniversitede ders vermeye başlayarak tarihte bir üniversitede ders veren ilk kadın olmuştur.

Laura Bassi

Üniversitenin mezunları arasında önemli bir konumda bulunan bir diğer isim Laura Bassi’dir. Bassi’nin eğitimi ve zekası, 1731’de Bologna Baş piskoposuolan Prospero Lorenzini Lambertini tarafından fark edilmiştir. Bassi, Elena Cornaro Piscopia’dan sonra bilim alanında doktora yapan ilk kadın olmuştur. Aynı zaman felsefe alanında doktora derecesi elde eden ikinci kadın olmuştur. Bassi, 1732’de fizik öğretmek üzere doğa felsefesi profesörü olarak Bologna Üniversitesi bünyesinde görev yapmaya başlamıştır. Dünyanın ilk maaşlı kadın öğretim görevlisi olduğu bilinmektedir. 1732’de Bologna Enstitüsü Bilimler Akademisi’ne seçilmiştir. Newton mekaniği alanında önemli çalışmalara imza attığı bilinmektedir.

DAMS

1971 yılında, Edebiyat ve Sanat Fakültesi bünyesinde kurulan “Sanat, Müzik ve Performans Disiplini” eğitimi verilmeye başlanmıştır. İtalya’da bu türde açılan ilk derece kursu olarak bilinmektedir. Kısaca DAMS adıyla anılmaktadır. Bu derece programı, Graecist Benedetto Marzullo, Umberto Eco, Renato Barilli ve Adelio Ferrero’nun çabalarıyla ortaya çıkmıştır.

University Of Bologna Bölümleri

University Of Bologna bölümleri son derece çeşitli ve kapsamlıdır. Üniversite bünyesinde tüm Yükseköğretim süreçleri Avrupa Topluluğu’nun öngördüğü biçimde uyumlu hale getirilmektedir Üniversite 101 farklı “Laurea” veya “Laurea breve” birinci düzey derecesi sunmaktadır. Bu derece üç yıllık bir programı içermektedir. Ayrıca; 108 “Laurea uzmanlık” veya “Laurea magistrale” ikinci düzey derecesi sunmaktadır. Bu derece programları ise iki yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bologna Üniversitesi bünyesinde tıp ve diş hekimliği eğitimi 6 yıl sürmektedir. University Of Bologna master dereceleri, birinci düzey derecelerin ardından elde edilebilmektedir.  Uzmanlık okulları ya da araştırma doktoralarına ikinci seviye dereceler elde edildikten sonra başvuruda bulunulabilir.

University Of Bologna bölümleri, 11 fakülte bünyesinde yer almaktadır. Bu 11 fakülte daha önce var olan 23 fakültenin birleşmesi neticesinde ortaya çıkmıştır. Fakülteler şöyle sıralanmaktadır;

 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
 • Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi
 • Ekonomi, Yönetim ve İstatistik Fakültesi
 • Yabancı Diller ve Edebiyat Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Sanat, Beşeri Bilimler ve Kültürel Miras Fakültesi
 • Tıp ve Cerrahi Fakültesi
 • Eczacılık, Biyoteknoloji ve Spor Bilimleri Fakültesi
 • Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Bilim Fakültesi

University of Bologna aynı zamanda; 33 bölüm etrafında yapılandırılmıştır. Bu bölümler; bir veya daha fazla fakülte ile ilgili faaliyetleri entegre etmektedir. Homojen araştırma alanları tarafından organize edilmektedir. Bu 33 bölüm ise şöyle sıralanmaktadır;

 1. Mimarlık – DA
 2. Kültürel Miras – DBC
 3. Kimya “Giacomo Ciamician” – CHIM
 4. Endüstriyel Kimya “Toso Montanari” – CHIMIND
 5. Sanat – DARvipem
 6. Eczacılık ve Biyoteknoloji – FaBiT
 7. Klasik Filoloji ve İtalyan Çalışmaları – FICLIT
 8. Felsefe ve İletişim Çalışmaları – FILCOM
 9. Fizik ve Astronomi – DIFA
 10. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği – DİSİ
 11. İnşaat, Kimya, Çevre ve Malzeme Mühendisliği – DICAM
 12. Elektrik, Elektronik ve Bilgi Mühendisliği “Guglielmo Marconi” – DEI
 13. Endüstri Mühendisliği – DIN
 14. Mütercim Tercümanlık ve Çeviri – DIT
 15. Modern Diller, Edebiyatlar ve Kültürler – LILEC
 16. Matematik – MAT
 17. Deneysel Tıp, Teşhis Tıbbı ve Özel Tıp – DIMES
 18. Psikoloji – PSI
 19. Tarım Bilimleri – DipSA
 20. Yönetim – DiSA
 21. Biyolojik, Jeolojik ve Çevre Bilimleri – BiGeA
 22. Biyomedikal ve Nöromotor Bilimler – DIBINEM
 23. Eğitim Çalışmaları “Giovanni Maria Bertin” – EDU
 24. Tarım ve Gıda Bilimleri – DISTAL
 25. Ekonomi – DSE
 26. Hukuk Çalışmaları – DSG
 27. Tıp ve Cerrahi Bilimler – DİMEC
 28. Veteriner Tıp Bilimleri – DİMEVET
 29. Yaşam Kalitesi Araştırmaları Departmanı – QUVI
 30. Siyaset ve Sosyal Bilimler – SPS
 31. İstatistik Bilimleri “Paolo Fortunati” – STAT
 32. Sosyoloji ve İş Hukuku – SDE
 33. Tarih ve Kültürler – DiSCi

il Mulino

il Mulino, Bologna Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan bir dergi olarak bilinmektedir. 1951 yılından beri faaliyet göstermektedir. Kurulduktan kısa bir süre sonra il Mulino, oldukça önemli bir noktaya gelmiştir. Siyasi ve kültürel tartışmalar için İtalya’daki en ilginç referans noktalarından biri olmuştur. Dergi, İtalya sınırlarını aşmış ve uluslararası alanda önemli editoryal ilişkiler kurmuştur. 1954 yılında il Mulino yayınevi faaliyete geçmiştir. 1960’lı yıllarda Italya’da eğitim kurumları ve siyasi sisteme odaklanan araştırma projeleri başlatılmıştır. Bu projeler; Istituto Carlo Cattaneo’nun kurulmasına neden olmuştur.

Collegio Superiore

Collegio Superiore, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren ve özel öğrenim programları sunan bir mükemmellik kurumu olarak tanınmaktadır. Kurum, 1998 yılında Collegio d’Eccellenza adıyla kurulmuştur. İleri Araştırma Enstitüsü ile birlikte Yüksek Öğrenim Enstitüsü’nün bir parçası olarak bilinmektedir. Collegio Superiore, bir lisans programına kayıtlı öğrencilere disiplinlerarası bir çerçevenin parçası olarak özel kurslar sunmaktadır. Böylelikle; ek bir eğitim yolu sağlamaktadır.

Collegio Superiore’nin tüm öğrencilerine burs, kişisel öğretmen yardımı ve ücretsiz konaklama gibi ek avantajlar sağlanmaktadır. Collegio Superiore’un üyesi olarak kalabilmek için akademik başarı en önemli kriterdir. Öğrencilerin hem lisans programlarında hem de ek derslerinde yüksek notlar elde etmeleri gerekmektedir. Collegio Superiore’un yöneticiliğini, Madde Fiziği profesörü Beatrice Fraboni üstlenmektedir.

Bologna Üniversitesi’ne Nasıl Girilir?

Peki; Bologna Üniversitesi kabul şartları nelerdir?  İtalya’da üniversitelere başvuruda bulunabilmek için uluslararası öğrencilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Erken başvuru yapmak Italya’da eğitim için önemli bir avantajdır. University of Bologna için akademik başarı son derece önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için belirli bir not ortalamasına ulaşılması ve bazı sınavların alınması gerekmektedir.

Öncelikle İtalya üniversitelerine başvuruda bulunmak için YKS sınavına girilmesi gerekmektedir. Baraj puanını aşmak ve 4 yıllık bir lisans programına yerleşmek ilk koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte; özel üniversiteler ya da devlet üniversiteleri arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Herhangi bir üniversitenin 4 yıllık bir bölümüne yerleşmek yeterli olmaktadır. Bu koşul; tüm İtalyan üniversiteleri gibi University of Bologna için de geçerlidir.

Bologna Üniversitesi kabul şartları arasında not ortalaması bir diğer önemli unsur olarak bilinmektedir. 100’lük sistemde minimum 70 not ortalamasına sahip olma şartı aranmaktadır. Ek olarak; AP ve IB diploma programları başvuru ve kabul sürecinde önemli avantaj sağlamaktadır. Ayrıca SAT sınavının alınması önemli bir noktayı oluşturmaktadır. University of Bologna için özellikle AP ve SAT sınavları alınmalıdır.

Bir diğer önemli nokta dil seviyesi olarak bilinmektedir. Bologna Üniversitesi’ne başvuru yapabilmek için minimum B1 düzeyinde dil yeterliliğine sahip olma şartı aranmaktadır. İtalyanca eğitim için CILS ya da CELI sınavları geçerli olmaktadır. İngilizce programlar için ise TOEFL ve IELTS sınavları kabul edilmektedir.

Bologna Üniversitesi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz.  Eğitim ve üniversiteler hakkında daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.