Türkiye’de psikoloji okumak isteyen uluslararası öğrenciler nasıl bir yol izlemeli? Türkiye’de en iyi psikoloji eğitimi veren üniversiteler hangileri? Psikoloji eğitimi kimler için uygun? Hangi becerilere ve özelliklere sahip olmak gerekiyor? Psikoloji eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler hangi sınavları almalı? Nelere dikkat edilmeli? Başvuru süreci nasıl ilerliyor?

Psikoloji insan aklını ve davranışlarını odak noktasına alan bir bilim dalı olarak biliniyor. İnsanın ruhsal sağlığı ve problemleri psikoloji alanının temel noktalarından birini oluşturuyor. Psikoloji alanı, insan davranışlarını anlamayı ve bu davranışları bilimsel veriler ışığında açıklamayı amaçlıyor. Peki; Psikoloji okumak için gereken özellikler nelerdir? Psikoloji eğitimi almak isteyen bireylerin hangi özelliklere sahip olması gerekiyor?

Psikoloji alanında başarılı olabilmek için iyi bir iletişim becerisine sahip olmak gerekiyor. Bu, psikoloji eğitiminde ve kariyerinde başarılı olmanın en temel koşullarından biri olarak görülüyor. İkinci önemli özellik ise iyi bir dinleyici olmak… Özellikle meslek hayatında iyi bir dinleyici olmak olmazsa olmaz özelliklerden biri olarak biliniyor. Danışanların sorunlarına doğru çözümler üretebilmek için onları ilgiyle ve dikkatle dinleyebilmek gerekiyor.

Elbette bir başka önemli özellik gözlem yeteneği… İyi bir psikolog için danışanları yalnızca dinlemek değil gözlemlemek de önem taşıyor. Gözlem yeteneği; psikoloji okumak için gereken özellikler arasında önemli bir noktada duruyor. Çünkü danışanın anlattıkları ve verdiği bilgilerin yanı sıra; jest ve mimikleri hakkında birçok ipucu barındırabiliyor. Empati becerisi bir psikolog için önemli özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Danışanın kaygılarını anlayabilmek ve çözüm üretebilmek için empati becerisine sahip olmak önem taşıyor.

Bir psikolog için önemli bir başka beceri ise analitik düşünme becerisi olarak karşımıza çıkıyor. Analitik düşünme becerisini danışanların söylemlerini ve hikayelerini yorumlama konusunda önemli konumda yer alıyor. Bu beceri sayesinde danışanın hikayesinin kilit noktalarını bulabilmek mümkün olabiliyor. Bu da çözüm ve tedavi için önemli bir noktayı oluşturuyor.

Türkiye’de Psikoloji Okumak İsteyen Uluslararası Öğrenciler Nasıl Bir Yol İzlemeli?

Türkiye’de psikoloji eğitimi almak uluslararası öğrencilerin birtakım koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Elbette uluslararası öğrenciler ulusal öğrenciler gibi YKS sınavına tabi tutulmuyor. Ancak; almaları gereken farklı sınavlar bulunuyor. Türkiye’de eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için iki önemli koşul var. Bunlardan biri akademik yeterlilik diğeri ise dil yeterliliği…

Dil yeterliliği noktasında elbette üniversitenin eğitim dili önem taşıyor. Ancak; pek çok uluslararası öğrencinin İngilizce eğitim veren üniversite ya da bölümleri tercih ettiği biliniyor. Bu noktada; Türkiye’de lisans ya da lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilerin IELTS ya da TOEFL sınavlarından birini almaları gerekiyor.

Türkiye’de psikoloji okumak isteyen öğrenciler için akademik yeterlilik önem taşıyan bir diğer konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada devreye SAT ve ACT sınavları giriyor. Ancak; ACT sınavının etkinliğinin eskiye oranla azaldığı biliniyor. Bu anlamda uluslararası öğrenciler için SAT sınavı alınması tavsiye ediliyor. Psikoloji alanında Türkiye’de eğitim veren birçok üniversite SAT sınavının alınmasını şart koşuyor. SAT sınavında iyi bir skor elde etmiş olmak öğrencilerin kabul şansını arttırıyor.

SAT sınavı için başvurular College Board web sitesi üzerinden veya aba Yurt Dışı Eğitim aracılığıyla yapılabiliyor. aba Yurt Dışı Eğitim öğrenci adaylarını sınava hazırlık sürecinde de destekliyor. Bu sınavlara ek olarak; kimi üniversiteler kendi sınavlarını yapmayı tercih edebiliyor ya da mülakat talep edebiliyor.

Türkiye’de Psikoloji Okumak İsteyen Öğrenciler Hangi Üniversiteleri Tercih Etmeli?

Peki; Türkiye’de en iyi psikoloji eğitimi veren üniversiteler hangileri? Uluslararası öğrenciler hangi üniversiteleri tercih etmeli? Türkiye’de psikoloji alanında öne çıkan üniversitelere birlikte göz atalım…

Boğaziçi Üniversitesi

Psikoloji alanında öne çıkan en önemli üniversitelerden biri Boğaziçi ÜniversitesiBoğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünün 1973 yılında Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulduğu biliniyor. Bölüm çeşitli uzmanlık alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim ve araştırmalar yürütüyor. Lisans ve lisansüstü dereceler sunuyor. Lisans öğrencileri temel psikoloji, deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji, psikolojide araştırma yöntemleri gibi çeşitli dersler alıyor. Bölüm, sorunlara çözüm üretmenin yanı sıra alanında uzman psikologlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Bölüm bünyesinde 7 farklı araştırma laboratuvarı bulunuyor. Bu laboratuvarlar aracılığıyla uluslararası çapta araştırmalar yürütülüyor. Bölüm bünyesinde yer alan laboratuvarlar şöyle sıralanıyor;

 • Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı
 • PsikoEpiGenetik Laboratuvarı
 • VisionLab
 • Bilişsel Süreçler Laboratuvarı
 • Bebek ve Çocuk Gelişim Laboratuvarı
 • Aile ve Çocuk Araştırma Laboratuvarı
 • Sosyal Laboratuvar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Türkiye’de psikoloji okumak isteyen uluslararası öğrenciler için öne çıkan bir diğer üniversite ise ODTÜ… Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye’de en iyi psikoloji eğitimi veren üniversiteler arasında önemli bir konumda bulunuyor. ODTÜ psikoloji bölümü 1959 yılından beri varlığını sürdürüyor. Bölümün ilk mezunlarını 1969 yılında verdiği biliniyor. Bölüm hem lisans hem de lisansüstü dereceler sunuyor. Bölüm bünyesinde yer alan lisans programları Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite ediliyor. Psikoloji bölümü bünyesinde yer alan akademisyenlerin, çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlardan ödülleri bulunuyor. TÜBİTAK ve TÜBA bu kurumlar arasında yer alıyor. Bölüm bünyesinde lisansüstü öğrenciler için şu programlar sunuluyor;

 • Sosyal Psikoloji
 • Gelişim Psikolojisi
 • Klinik Psikoloji
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
 • Bilişsel Psikoloji
 • Trafik ve Ulaşım Psikolojisi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi, Türkiye’de psikoloji okumak isteyen uluslararası öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor. Üniversite bünyesinde 1915 yılından beri psikoloji eğitimi verildiği biliniyor. İstanbul Üniversitesi Türkiye’de psikoloji alanında eğitim veren öncü kurumlardan biri olarak biliniyor. Üniversite bu alanda hem lisans hem de lisansüstü dereceler sunuyor. Psikoloji bölümü dört temel anabilim dalında çalışmalarını sürdürüyor. Bu anabilim dalları şöyle sıralanıyor;

 1. Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
 2. Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
 3. Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
 4. Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı

Bölüm aynı zamanda Psikoloji ve Uygulamalı Psikoloji olmak üzere iki alanda lisansüstü dereceler sunuyor.

Koç Üniversitesi

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Türkiye’de psikoloji okumak isteyen uluslararası öğrenciler için önemli bir konumda bulunuyor. Bölüm öğrencinin psikolojinin farklı alanlarında donanım sahibi olmasını amaçlıyor. Bununla birlikte öğrencilerin farklı psikolojik yaklaşımlara dair bilgi edinmesi hedefleniyor. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyenler görev alıyor. Bilişsel psikoloji, gelişimsel psikoloji, sosyal psikoloji, kültürler arası psikoloji bu alanlardan bazıları olarak sıralanıyor. Bölüm hem lisans hem de lisansüstü dereceler sunuyor. Lisansüstü düzeyde öğrenciler tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının yanı sıra; doktora olanaklarından yararlanabiliyor.

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi psikoloji alanında önemli bir başka üniversite olarak karşımıza çıkıyor. Üniversitenin psikoloji bölümü öğrenciler için güncel ve sağlam temellere oturmuş bir eğitimi hedefliyor. Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü hem kuramsal hem de uygulamalı bir eğitim sunuyor. Bölümün akademik kadrosu ulusal ve uluslararası alanda tanınmış öğretim üyelerinden oluşuyor.

Üniversite lisans eğitimin yanı sıra yüksek lisans derecesi de sunuyor. Lisans eğitimi alan öğrencilere; insanlık tarihi, evrensel değer ve etik, psikoopatoloji, klinik psikoloji gibi dersler sunuluyor. Verilen teorik eğitimin yanı sıra çeşitli uygulama ve projelerle de öğrencilerin eğitimleri destekleniyor. Öğrenciler aynı zamanda bölüm bünyesinde bulunan araştırma laboratuvarlarında yürütülen projelere katılma veya gözlemleme imkanı bulabiliyorlar.

Bilgi Üniversitesi

Türkiye’de en iyi psikoloji eğitimi veren üniversiteler arasında Bilgi Üniversitesi de bulunuyor. Bilgi Üniversitesi Türkiye’de psikoloji okumak isteyen uluslararası öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor. Bölüm 1997 yılından beri varlığını sürdürüyor. Üniversite psikoloji alanında hem lisans hem de lisansüstü dereceler sunuyor. Bölümün eğitim dilinin İngilizce olduğu biliniyor. Bölümün akademik kadrosunda anadili İngilizce olan çok sayıda öğretim üyesi görev alıyor. 2011 yılından beri üniversite, Amerika’da bulunan Alliant International University ile ortak bir yüksek lisans programı yürütüyor. Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezunları Bilgi Üniversitesi’nden bir yüksek lisans derecesine sahip oluyor. Bunun yanı sıra; Alliant University’den de bir sertifika alma hakkı kazanıyorlar.

Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilebilecek bir başka üniversite olarak karşımıza çıkıyor. Sabancı Üniversitesi psikoloji okumak isteyen öğrenciler için son derece kaliteli bir eğitim sunuyor. Üniversitenin psikoloji lisans programı psikoloji disiplinin her alanını kapsayacak bir eğitim vermeyi hedefliyor. Bununla birlikte bölümün Bilişsel Psikoloji ağırlıklı bir eğitim yürüttüğü de biliniyor.

Öğrenciler lisans eğitimlerinin ilk yılından itibaren hem doğa bilimleri hem sosyal bilimlerin kullandığı yöntemlerle karşılaşıyor. Öğrencilerin araştırma yetenekleri kazanabilmesi için teorik eğitimin yanı sıra uygulamaya da önem veriliyor. Bu kapsamda lisans eğitimi boyunca çeşitli projeler yürütülüyor. Bölüm kapsamında zihin ve davranış, kültür ve bilişsel süreçler, davranışın biyolojik temelleri gibi çeşitli dersler sunuluyor.

Bilkent Üniversitesi

Psikoloji alanında ön plana çıkan bir diğer üniversite ise Bilkent Üniversitesi… Üniversite, Türkiye’de psikoloji okumak isteyen uluslararası öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor. Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, teori ve uygulamayı birleştiren bir eğitim sunuyor. Bölümün araştırma alanları arasında, sinirbilim, sosyal psikoloji, gelişimsel psikoloji, biyolojik psikoloji gibi alanlar bulunuyor. Bölüm aynı zamanda disiplinlerarası bir anlayışı benimsiyor. Böylelikle öğrencilerin psikolojinin farklı yönlerini keşfetmelerini mümkün kılıyor. Bölüm bünyesinde öğrencilere hem lisans hem de lisansüstü dereceler sunuluyor.

Özyeğin Üniversitesi

Psikoloji alanında tercih edilebilecek bir diğer üniversite ise Özyeğin Üniversitesi… Üniversite psikoloji alanında yeni gelişmeleri ve toplumun ihtiyaçlarını yakından takip ediyor. Bununla birlikte evrensel düzeyde bir eğitim sunmayı amaçlıyor. Mesleki bilgi ve becerilerin günlük yaşama uygulanabilecek biçimde verilmesi üniversite için önem taşıyor. Teorik eğitimin yanı sıra uygulamaya önem veriliyor. Üniversite alanında uzman psikologlar yetiştirmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra; bilgi üretimine katkıda bulunabilecek akademisyenler yetiştirmeyi de amaçlıyor. Özyeğin Üniversitesi, psikoloji okumak isteyen öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor. Üniversite psikoloji alanında hem lisans hem de lisansüstü programlar sunuyor. Öğrenciler lisansüstü düzeyde “Psikoloji” ve “Endüstri ve Örgüt Psikolojisi” alanlarını tercih edebiliyor.

Yeditepe Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi psikoloji alanında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak tanınıyor. Üniversite, psikoloji alanında akademik birikim ve klinik tecrübelerini etkin şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bölüm bünyesinde, Nöropsikoloji, Bilişsel Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi gibi alanlarda aktif çalışmalar yürütülüyor. Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yer alan Psikoloji Kulübü, üniversite içinde ve dışında faaliyetler yürütüyor.

Üniversitenin Psikoloji Bölümü için Polonya, Hollanda, Almanya, İtalya ve Avusturya üniversiteleri ile ikili anlaşmaları bulunuyor. Bölümün aynı zamanda üniversite bünyesinde yer alan pek çok farklı bölümle çift anadal anlaşmaları bulunuyor.  Öğrenciler farklı alanlarda çift anadal yapma şansı bulabiliyor. Bölüm aynı zamanında Klinik Psikoloji alanında bir yüksek lisans programı sunuyor.

Türkiye’de psikoloji okumak hakkında daha detaylı bilgi için aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitime dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.