fbpx

SAT SUBJECT DERSLERİ

İki bölümden oluşan SAT sınavının tarihçesini, yarattığı kültürü ve ilk ayağı olan SAT-1 Reasoning’i yazımınızın ilk bölümünde detaylı inceleme şansı yakalamıştık. Yazımızın bu bölümünde ise sınavın ikinci ayağı olan SAT-2 Subject’i inceleyeceğiz. SAT-1 Reasoning de olduğu gibi farklı alanlarda kırılımlara sahip sınav, öğrencilerin lise bilgilerini değerlendirmeye alıyor. 

Her iki SAT sınavı da öğrencilere sahip oldukları bilgi ve yetenekleri sergileme fırsatı sunar. Sınavlar, lise yıllarında elde edilen başarıların adil ve güvenilir bir şekilde değerlendirmesini yaptıkları gibi öğrencilerin ilerleyen yıllarda şekillendirecekleri kariyerleri için önemli bir anlam ifade eder. 

SAT-2 Subject: Akademik Kimlik

Yurtdışında eğitim almak istediğiniz eğitim kurumları SAT-2 Subject sınavında elde ettiğiniz puanlardan yararlanarak akademik geçmişiniz (bir bakıma akademik kimliğiniz) hakkında son derece net bilgiler verir. Buradan elde edilen veriler, başvuru yaptığınız eğitim kurumlarının kabul komiteleri tarafından diğer belgelerle (not ortalamaları, öneri mektupları, sosyal projeler gibi) birlikte değerlendirmeye alınır. 

Okul kabul işlemlerinde SAT-2 Subject sınavı gereksinimi bulunmayan okulların bile başvuru süreçlerinde bu puanlara da göz attığını düşünürsek, sınavın yurtdışı eğitim sürecinde ne denli büyük bir oynadığını görebiliriz. 

SAT SUBJECT DERSLERİ

Hangi SAT Konu Testlerini Yapmalısınız?

SAT-2 Subject sınavı, test konularının öğrenciler tarafından seçilebilmesi bakımından türünün tek örneğidir. Öğrenciler, kendi ilgi ve bilgi alanlarına göre seçtikleri testlere girerler. Her öğrenci aynı gün içerisinde en fazla 3 tane SAT-2 Subject testine girebilirken, her bir test için öğrencilere 1 saat süre tanınıyor. Birçok farklı konuda alınabilen SAT Subject sınavı öğrencilere Edebiyat, Tarih, Dil, Matematik, Fizik, Kimya gibi alanlarda akademik seviyelerini gösterme imkanı tanıyor. Öğrenciler bu alanlarda alacakları 200-800 arası puanlar akademik hayatlarına yurtdışında yer alan eğitim kurumlarda devam edebilirler. 

Öğrenciler bu noktada kendilerinden en emin oldukları konularda ilerlemeleri, SAT Subject testlerinde alacakları sonuçları olumlu yönde etkileyecektir. Dilerseniz yazımızın bu bölümünde SAT Subject testinde öğrencilerin tercih edebileceği konulara biraz yakından bakalım.

SAT-2 Subject Test Konuları

Öğrencileri, toplam 21 test konusuna sahip SAT-2 Subject sınavında Matematik, Fen Bilimleri, Edebiyat, Tarih ve Yabancı Dil alanlarında testler bekliyor. Yakından bakarsak;

Matematik

SAT Subject Sınavı konuları arasında yer alan “Matematik” sınavı, yurtdışı eğitim kurumlarına yaptığınız başvurularda büyük bir rol oynuyor. Özellikle mühendislik, teknoloji ve ekonomi gibi alanlara karşı ilgi sahibi öğrencilerin matematik sınavlarını dikkate almasında yarar var. SAT Subject sınavında matematik “Level-1” ve “Level-2” olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kısaca bakacak olursak;

SAT Subject Level-1 Matematik Testi, öğrencilerin lise hayatları boyunca geometri ve cebir gibi konularda sahip olunan matematik bilgi birikimini değerlendirmeye alır.

SAT Subject Level-2 Matematik Testi ise Level-1’dan farklı olarak trigonometri ve precalculus konuları da içerir. Level-1’da iyi bir sonuç elde edilmesi durumunda sahip olduğunuz avantajı bir adım öteye taşıyarak başvuru sürecinde size önemli bir fırsat sunar.

Her iki sınav da Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştiriliyor. 60 dakika süreye sahip sınavlarda hesap makinesi kullanımına izin verildiği gibi toplam 50 soruya yanıt verilmesi gerekiyor. 

Fen Bilimleri

Kendi içerisinde biyoloji, kimya ve fizik olmak üzere üç ana başlığa ayrılan Fen Bilimleri, SAT-2 Subject testinin başlıca konuları arasında yer alıyor. Öğrencilerin seçeceği konuya göre farklı yeterliliklerinin ölçüldüğü testler bulunuyor. 

SAT-2 Subject Biyoloji testi kendi içerisinde “Biology-E” ve “Biology-M” olarak ayrılırken, bu sınavlarda öğrencilerin ekoloji, evrimsel çeşitlilik, genetik, moleküler biyoloji alanındaki yeterlilik seviyeleri değerlendiriliyor.

SAT-2 Subject Fen Bilimleri’nin alt kolları arasında yer alan Kimya testinde de öğrenciler stokiyometri, reaksiyon türleri, maddenin halleri ve yapıları konularında değerlendirmeye alınıyorlar. 

SAT-2 Subject Fizik testinde ise öğrencilerin temel fizik bilgi birikimleri değerlendiriliyor. Öğrencilerin testte karşılaşacağı başlıca konular arasında modern fizik, optik, elektrik ve manyetizma, mekanik ve termodinamik yer alıyor.

Biyoloji, Fizik ve Kimya SAT Subject testleri Ağustos, Ekim, Kasım, Aralık, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştiriliyor. Testlerde hesap makinesi kullanımına izin verilmediği gibi seçilecek konuya 60 dakika içerisinde 60-85 arası soruya yanıt verilmesi bekleniyor. 

Edebiyat

SAT-2 Subject sınavı konularından bir diğeri de Edebiyat. Öğrencilerin İngiliz ve Amerikan Edebiyatları’nın farklı dönemlerine ait metin okuma, analiz etme ve yorumlama yetenekleri değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra test boyunca öğrenciler farklı edebi metin türlerini anlama ve değerlendirme fırsatı yakalayacaklar.

Edebiyat testi çoktan seçmeli ve yine çoktan seçmeli pasajlarda oluşuyor. Öğrencilerin testte yer alan 60 soruya 60 dakika içerisinde yanıt vermesi gerekiyor. Edebiyat SAT Subject testleri Ağustos, Ekim, Kasım, Aralık, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştiriliyor.

Tarih

SAT-2 Subject Tarih konusu iki alt başlığa ayrılıyor. Tarih testinde “Amerikan Tarihi” ve “Dünya Tarihi” olmak iki farklı alanla karşılaşan öğrenciler, her iki testte de kültürel, ekonomik, politik ve sosyal olaylara karşı olan yaklaşımlarını gözler önüne serme fırsatı yakalıyor. Testte öğrencilerin, bu kavramları tarihsel ve coğrafi bakış açısı, neden-sonuç ilişkisi ve dönemsel koşulları dikkate alarak yorumlama yetenekleri de göz önüne alınıyor. 

SAT-2 Subject Amerikan Tarihi sınavı Ağustos, Ekim, Kasım, Aralık, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşirken, Dünya Tarihi konulu Subject testi Ağustos, Aralık ve Haziran aylarında düzenleniyor. Her iki sınav da seçilen alana göre 80-95 adet çoktan seçmeli sorudan oluşuyor.

Yabancı Dil

SAT-2 Subject Yabancı Dil testi kendi içerisinde 9 farklı teste ayrılıyor. İspanyolca, Fransızca, Almanca, İbranice, Latince, Japonca, Çince, Korece ve İtalyanca arasından seçim yapma şansı bulunan öğrenciler, kendilerine güvendikleri ve başarılı oldukları yabancı dil sınavlarına girerek, bu alandaki becerilerini ortaya koymaya çalışıyorlar.

Dil sınavı da kendi içerisinde “Okuma” ve “Dinleme” olarak ikiye ayrılırken, öğrenciler günde yalnızca bir adet Dinleme sınavına katılabiliyorlar. Dinleme sınavı yalnızca belirli yabancı dillere yönelik gerçekleşirken, bu diller; Çince, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece ve İspanyolca olarak şekilleniyor. Sadece okuma temelli sınavlar ise; İtalyanca, Modern İbranice ve Latince olarak düzenleniyor.

Yabancı Dil testlerinde öğrencilerin seçecekleri dile göre 80-85 arası soruya, kendilerine tanınan 60 dakika içerisinde yanıt vermeleri bekleniyor.

SAT ile İgili Blog Yazılarımız;

SAT-2 Subject sınavları ile ilgili daha detaylı bilgiye sat.collegeboard.org adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Pin It on Pinterest