Freiburg Üniversitesi Baden-Württemberg, Freiburg im Breisgau’da bulunan bir kamu araştırma üniversitesi olarak tanınıyor. Üniversitenin resmi adı Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi olarak biliniyor. Yaklaşık 550 yıllık bir tarihe sahip olan üniversite, 1457 yılından beri eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Habsburg hanedanı tarafından, Avusturya – Habsburg topraklarındaki Viyana Üniversitesi’nden sonra; ikinci üniversite olarak kurulduğu biliniyor. University of Freiburg, aynı zamanda Almanya’nın en eski beşinci üniversitesi olma özelliği taşıyor. Günümüzde, Almanya’nın en iyi 10 üniversitesinden biri olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte; Avrupa ve dünya üniversiteleri arasında önemli bir konumda bulunuyor. Tarihi boyunca birçok disiplinde öncü rol oynadığı ve dünya tarihini etkilemiş, önemli mezunlar verdiği biliniyor.

Freiburg Üniversitesi, doğa bilimleri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve teknoloji alanlarına odaklanıyor. Üniversite bu dört alanda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınıyor. Üniversitenin mezun ve öğretim üyeleri arasında; 22 Nobel Ödülü sahibi bulunuyor. Aynı zamanda 15  akademisyenin üniversitede görev aldığı dönemde Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü kazandığı biliniyor. Üniversiteyle ilişkilendirilen bazı önemli isimler; Hannah Arendt, Friedrich Hayek, Herbert Marcuse, Hans-Georg Gadamer olarak sıralanıyor. Ek olarak; Martin Heidegger, Rudolf Carnap, David Daube, Edith Stein üniversiteyle ilişkilendirilen isimler arasında bulunuyor.

Üniversite, 11 fakülte etrafında düzenleniyor. Toplam öğrenci nüfusu yaklaşık 25 bin olarak biliniyor. Öğrenci nüfusunun %18’lik dilimini 120’nin üzerinde ülkeden gelen uluslararası öğrenciler oluşturuyor. Üniversite bünyesinde 4 binin üzerinde akademik personel ve 2 binin üzerinde idari personel görev alıyor.

Dünden Bugüne Freiburg Üniversitesi

Üniversitenin, 1818’de Baden Dükü I. Ludwig’in saltanatının başlangıcına bağış ve çeşitli kazançlarla ayakta kaldığı biliniyor. 1820 yılından sonra Baden Dükü I. Ludwig’in üniversiteye yıllık bir ödenek sağlıyor. O dönemden sonra üniversite Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi olarak anılmaya başlıyor.

1880’li yıllara gelindiğinde üniversitenin öğrenci nüfusunu hızla artmaya başlıyor. Üniversitenin o dönemlerde ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel itibarının hayli yüksek olduğu biliniyor. Bu durum öğrencilerin üniversiteye yoğun ilgi göstermesine neden oluyor. Aynı zamanda; ekonomist Adolph Wagner, tarihçi Georg von Below, hukukçu Paul Lenel gibi araştırmacıları da cezbediyor. Friedrich Meinecke ve Karl von Amira da dönemin üniversiteyle ilişkilendirilen önemli araştırmacıları arasında yer alıyor.

Freiburg Üniversitesi 1900’lü yılların başında kadın öğrencileri kabul eden ilk Alman Üniversitesi oluyor. Önceki süreçlerde Alman Üniversitelerinde karma eğitim uygulanmadığı biliniyor. University of Freiburg, bu anlamda öncü bir rol üstleniyor. Ardından Almanya’daki birçok üniversitenin karma eğitime geçiş sürecini başlattığı biliniyor. 1900’lerin ilk çeyreğinde Freiburg kentinin merkezinde yeni üniversite binaları inşa ediliyor. Üniversitenin I. Dünya Savaşı öncesinde yaklaşık 3 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Nazi döneminde, diğer Alman üniversiteleri gibi, Freiburg Üniversitesi’nin de siyasi uyum sürecinden geçiyor. Bu dönemde tüm Yahudi öğretim üyelerinin üniversiteden ayrılmaya zorlandığı biliniyor. Savaş sürecinde üniversitenin eğitime ara verdiği biliniyor. Freiburg Üniversitesi, savaşın ardından yeniden açılıyor ve eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu süreçte Doğa Bilimleri alanında faaliyet gösterecek yeni fakülte binaları inşa ediliyor. Savaş sonrası dönem; üniversite için Alman ekonomisiyle ilişkili çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğü bir dönem olarak biliniyor.

Üniversite, 20. yüzyılın ikinci yarısında bir kitle eğitim kampanyasının parçası olarak kabul ediliyordu. Öğrenci sayısının 1960’larda 10 binin üzerinde olduğu biliniyor. 80’li yıllara gelindiğinde bu sayı iki katına çıkıyor ve üniversite yaklaşık 20 bin öğrenciyi ağırlıyor. 2006 yılında, üniversite, Avrupa Araştırma Üniversiteleri Birliği’ne (LERU) katılıyor. Bir yıl sonra, Üniversite dokuz Alman Mükemmeliyet Üniversitesi arasında sıralanıyor.

Freiburg Üniversitesi Kampüs Yaşamı

Freiburg Üniversitesi’nin bir ana kampüsü bulunmuyor. Ancak üç büyük kampüse ev sahipliği yapıyor. Ek olarak; 15. yüzyıldan itibariyle kentle birlikte büyüyen üniversitenin binalarının kentle iç içe olduğu biliniyor. Üniversitenin üç büyük kampüsü; üniversite merkezi, enstitüler bölgesi ve mühendislik kampüsü olarak sıralanıyor. Diğer üniversite binaları ise Freiburg’un çeşitli bölgelerine dağılıyor.

Freiburg’un tarihi merkezindeki üniversite kompleksi, bazı üniversite binalarını ve eski üniversite kütüphanesini içeriyor. Enstitüler bölgesi fen fakültesine ev sahipliği yapıyor. Bu kampüsün 944’teki Freiburg bombalı saldırısında neredeyse tamamen yok edildiği biliniyor. Savaş sonrasında kampüs yeniden inşa ediliyor. Fizik binaları, ana kimya binası, Makromoleküler Kimya Enstitüsü’nü bu kampüste yer alıyor. Ayrıca Tıp Fakültesi’nin klinik öncesi enstitüleri burada bulunuyor.

Freiburg Üniversitesi, Mühendislik Kampüsü, şehir merkezinin kuzeybatısında yer alıyor. Üniversite Tıp Merkezi’ne yakın bir konumda bulunuyor. Kampüs, Mikrosistem Mühendisliği Bölümü ve Bilgisayar Bilimleri Bölümüne ev sahipliği yapıyor. Üniversitenin tıp merkezi, Almanya’nın en büyük tıp merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1.600 yataklı merkez, yılda 55 binin üzerinde yatan hastaya hizmet veriyor. Aynı zamanda yılda 357 bine yakın hastanın ayakta tedavi edilmesine imkan veriyor. Tıp merkezi, 13 uzman klinik, beş klinik enstitüsü ve beş merkezden oluşuyor.

Üniversitenin bir süre önce, Herdern bölgesinde bir bina satın aldığı biliniyor. Bu binanın, edebiyat ve dilbilim bölümlerine ev sahipliği yapacağı öngörülüyor. Aynı zamanda Freiburg İleri Araştırmalar Enstitüsü’nün tarih bölümlerinin burada yer alacağı biliniyor.

Fakülte ve Bölümler

University of Freiburg bölümleri birçok farklı disiplini kapsıyor. Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi yüksek lisans ve lisans düzeyinde birçok derece programı sunuyor. Freiburg Üniversitesi 11 fakülteden oluşuyor. Bu fakülteler ise şöyle sıralanıyor;

 • İlahiyat Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • İktisadi ve Davranış Bilimleri Fakültesi
 • Filoloji Fakültesi
 • Felsefe Fakültesi
 • Matematik ve Fizik Fakültesi
 • Kimya, Eczacılık ve Yerbilimleri Fakültesi
 • Biyoloji Fakültesi
 • Orman ve Çevre Bilimleri Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi

University of Freiburg bölümleri arasında bulunan tarih, sosyoloji gibi bölümler Felsefe Fakültesi çatısı altında bulunuyor. Üniversite mühendislik, bilgisayar bilimleri, tıp gibi birçok alanda yalnızca Almanya’ya değil Avrupa’ya da öncülük ediyor.

Lisansüstü Okullar

Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi yüksek lisans eğitimi veren çeşitli okullara da ev sahipliği yapıyor. Lisansüstü eğitim ve araştırma alanında öğrencilere pek çok fırsat sunuyor. Freiburg Üniversitesi araştırma faaliyetleri anlamında, çeşitli konu alanlarında Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor. Freiburg İleri Araştırmalar Enstitüsü bu anlamda üniversiteye bağlı önemli merkezler arasında yer alıyor.

Üniversite bünyesinde, Uluslararası Lisansüstü Akademisi, tarafından koordine edilen lisansüstü okullar ve araştırma merkezleri kurulduğu biliniyor. Uluslararası Lisansüstü Akademisi, beş lisansüstü okulu koordine ediyor. Bu okullar şöyle sıralanıyor;

 1. Spemann Biyoloji ve Tıp Enstitüsü
 2. Avrupa Kültürleri ve Kültürlerarası Örgütlenme Okulu
 3. İlahiyat ve Din Bilimleri Okulu
 4. Hermann Paul Dil Bilimleri Okulu
 5. Orman ve Çevre Bilimleri Fakültesi Çevre, Toplum ve Küresel Değişim Yüksek Lisans Okulu

Uluslararası Lisansüstü Akademisi, ayrıca; 12 lisansüstü araştırma merkezini de koordine ediyor. Bununla birlikte; Freiburg Üniversitesi, Max Planck Topluluğu ile üç ortak lisansüstü okulunun işletmesini üstleniyor. Bu okullar ise şöyle sıralanıyor;

 • Uluslararası Max Planck Moleküler ve Hücresel Biyoloji Araştırma Okulu
 • Uluslararası Max Planck Misilleme, Arabuluculuk ve Ceza Araştırma Okulu
 • Uluslararası Max Planck Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Araştırma Okulu

Üniversite aynı zamanda;  “École Supérieure de Biotechnologie Strasbourg”un yönetiminde rol oynuyor. Bu görevi; Basel ve Strasbourg’daki EUCOR üniversiteleri ve Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü ile birlikte üstleniyor. Bu girişim öğrencilerin, Biyoteknoloji alanında uluslararası bir derece ve üç dilde eğitim almalarını sağlıyor. Eğitim İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yürütülüyor.

University College Freiburg

University College Freiburg, üniversitenin uluslararası, disiplinlerarası öğretim faaliyetlerini yönetme görevini üstleniyor. Fakültelerin bu alandaki çalışmalarını tamamlıyor ve destekliyor. Öğretim ve öğretim tasarımına yönelik yenilikçi yaklaşımlar için bir laboratuvar görevi görüyor. Özellikle Liberal Sanatlar ve Bilimler lisans programı olmak üzere yüksek profilli projelere ev sahipliği yapıyor. Bu dört yıllık derece, Freiburg Üniversitesi bünyesindeki ilk disiplinlerarası, İngilizce eğitimli lisans programı olarak biliniyor. Almanya’da türünün ilk örneği olarak kabul ediliyor. University College Freiburg Öğretim Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler bölümleri ile işbirliği içinde çalışıyor. Aynı zamanda Dil Öğretim Merkezi ile ortak faaliyetler yürütüyor.

Uluslararası Dil Kursları

Üniversitenin, 1911 yılından beri yabancı öğrenciler için Almanca kursları sunduğu biliniyor. Kurslar, sömestr tatillerinde üniversitenin Dil Öğretim Merkezinde gerçekleştiriliyor. 50’den fazla ülkeden birçok uluslararası öğrenciyi ağırlıyor. Yoğun dil dersleri, Alman kültürü, siyaseti, felsefesi ve sanatı üzerine dersler ve seminerler yürütülüyor. Bunun yanı sıra Kara Orman, Alsace Bölgesi, Basel veya Konstanz Gölü’ne geziler düzenleniyor. Tüm dil seviyelerine yönelik derslere ek olarak, profesyonel Almanca kursları da sunuluyor.

Üniversite İşbirlikleri

Freiburg Üniversitesi, Freiburg’da bulunan ve birçoğu üniversitedeki kürsülerle bağlantılı olan araştırma kurumlarıyla yakın işbirlikleri yürütüyor. İşbirliği yapılan ulusal kurumlar şu şekilde sıralanabiliyor.

 1. Gottfried Wilhelm Leibniz Bilimsel Topluluğu
 2. Bernstein Merkezi Freiburg
 3. Max Planck İmmünobiyoloji ve Epigenetik Enstitüsü
 4. Max Planck Suç, Güvenlik ve Hukuk Araştırmaları Enstitüsü
 5. Max Planck Kimya Enstitüsü, Yangın Ekolojisi Araştırma Grubu
 6. Arnold Bergstraesser Sosyo-Kültürel Araştırma Enstitüsü
 7. Fraunhofer Uygulamalı Katı Hal Fiziği Enstitüsü
 8. Fraunhofer Yüksek Hızlı Dinamikler Enstitüsü
 9. Fraunhofer Fiziksel Ölçüm Teknikleri Enstitüsü
 10. Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü
 11. Fraunhofer Malzeme Mekaniği Enstitüsü
 12. Konfüçyüs Enstitüsü
 13. Walter Eucken Enstitüsü

Uluslararası İşbirlikleri

Elbette üniversitenin işbirliği yaptığı kurumlar ulusal kurumlarla sınırlı kalmıyor. Uluslararası pek çok kurum ve kuruluş ile işbirliği içerisinde faaliyetler yürütüyor. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü, Basel, Mulhouse ve Strasbourg Üniversitesi bu kurumlardan bazıları olarak sıralanıyor. Freiburg Üniversitesi, bu üniversiteler ile birlikte EUCOR federasyonunun bir parçası olarak rol alıyor.  Üniversite aynı zamanda; Avrupa Üniversiteler Birliği, ASEA-Uninet, AC21, Uluslararası Kamu Üniversiteleri Forumu üyeleri arasında bulunuyor. Üniversitenin ayrıca farklı kıtalarda tanınmış üniversitelerle değişim anlaşmaları bulunuyor.

Üniversite ayrıca, Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi’ndeki; Rus-Alman Edebiyatı ve Kültürel İlişkiler Enstitüsü’nü destekliyor. Ayrıca Vladimir Admoni Doktora Çalışmaları Okulu ile ortak çalışmalar yürütüyor. Tüm bunlara ek olarak; üniversitede eğitim gören birçok öğrencinin ERASMUS değişim programına katıldığı biliniyor.

Küresel Çalışmalar Programı

Freiburg Üniversitesi, 2001 yılı itibariyle Küresel Çalışmalar Programı’nı (GSP) yürütüyor. Program sosyal bilimler alanında İngilizce yürütülen uluslararası bir yüksek lisans programı olarak tanınıyor. Programın amacı, öğrencilerin farklı bölge ve kültürlerde sosyal bilimler eğitimi almalarını sağlamak olarak ifade ediliyor. Program kapsamında sosyoloji, siyaset bilimleri, antropoloji ve coğrafya gibi farklı disiplinler bir araya getiriliyor. Program çeşitli üniversiteler ve enstitülerle ortaklaşa yürütülüyor. Bu üniversiteler şöyle sıralanıyor;

 • Cape Town Üniversitesi
 • Jawaharlal Nehru Üniversitesi
 • Latin Amerika Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Chulalongkorn Üniversitesi

Öğrenciler iki yıllık program süresince üç farklı kıtada eğitim görüyor. Program kapsamında 2008 yılından beri bir doktora derecesi de sunuluyor.

Freiburg Üniversitesi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz aba Eğitim web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğitime dair sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart ve aba Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz.  Eğitim ve üniversiteler hakkında daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.