AP Programı Olan Liseler

AP Programı Olan Liseler

Amerika’da yüksek öğrenime geçecek olan öğrenci adayları için geliştirilen ve Advanced Placement olarak ya da kısaca AP olarak nitelendirilen eğitim modeli, bugün dünya üzerinde 60 farklı ülkede kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Advanced Placement programının amacı; üniversite düzeyinde akademik eğitim vermektir. AP programı olan liseler ‘de verilen eğitim sayesinde, oldukça zorlayıcı ama başarılı bir sistem üzerine kurulmuş AP programını lise eğitimi

boyunca alan öğrenciler gerek yurtdışı üniversitelerinde, gerekse de ülkemizde AP programını kabul eden üniversitelerde kredi muafiyeti ve burs imkânları kazanabilmektedirler. Türkiye’de programa katılan üniversiteler arasında Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi sayılabilir.

Ülkemizde yaklaşık dokuz lise AP programını uygulamaktadır. Bunların haricinde özel olarak bu alanlarda ders veren kuruluşlar da mevcuttur.  AP programında seçebileceğiniz 30’un üzerinde ders bulunmaktadır. Bu dersler ile öğrenciler hem sosyal beceri hem de zihinsel beceri kazanmakta, kazandıkları becerilerle akademik altyapıları daha güçlü olarak üniversite eğitimlerine devam etmektedirler.

Ülkemizde AP programına yönelik eğitim veren kurumlar;

  • Hisar okulları
  • Amerikan Robert Koleji
  • TED İstanbul Vakıf Koleji
  • Açı Koleji
  • İzmir koleji

AP programı dahilinde hem sosyal bilimler hem de fen bilimleri dersleri okutulmaktadır.

Öğrenciler; Sanat Tarihi, Dünya Tarihi, Sosyal Bilimler, Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar ve Teknoloji, Fen Bilimleri, Dünya Dilleri ve Dünya Kültürleri, Ap Capstone ve sanat dersleri almaktadırlar. Oldukça yoğun ve verimli bir kazanım hedefi olan eğitim sistemi ile hazırlanan öğrenciler yılda bir defa Mayıs ayında, aldıkları eğitimlere istinaden bir sınava tabi tutulmaktadırlar. Sınavlar iki şekilde yapılmakta ve sınav soruları deneyimli eğitmenler tarafından hazırlanmaktadır.

Bazı sorular bilgisayar üzerinden ve çoktan seçmeli olabileceği gibi, bazı sorularda kısa yazılı cevaplar istenebilmektedir. AP programları ile öğrencinin düşünce ve zihinsel gelişiminin arttırılması hedeflenmektedir. Puanlama sistemi 1 ile 5 arasındadır. Başarılı sayılmak için sınavdan en az 5 üzerinden 3 puan almak gerekmektedir. Sınav sonuçları Temmuz ayıda ya telefon ile yazılı mail ile duyurulmaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için: apstudent.collegeboard.org

İhtiyaç ve eksiklerinize göre hazırlanacak AP hazırlık derslerimiz hakkında bilgi almak içimn aşağıda yer alan formu doldurabilirsiniz: