fbpx
Ana sayfa » Yabancı Pasaportluların TR’de Üniversite Okuması
Yabancı Pasaportluların TR’de Üniversite Okuması
Başvuracak Adaylar:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine, 5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilecektir.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 18.02.2010 tarihli toplantısında Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarda aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

“B- Başvuracak Adaylar:

a) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla

1) Yabancı uyruklu olanların

2) TC veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların başvurularının kabul edilmesine,

b)Adaylardan

1) T.C uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyrukluların (lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

2) 2011 yılından itibaren çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

3) T.C uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların,

4) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvurularının kabul edilmemesine karar verilmiştir.”

Kaynak

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları ise kabul edilmeyecektir.

* : Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir.

Yurt Dışından Kabul Edilecek Adaylar (Yabancı Uyruklu Adaylar):

Boğaziçi Üniversitesi diplomalı lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar ile Çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayan adayların Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan üniversite giriş sınavı statüsündeki uluslararası sınavlardan Scholastic Aptitude Test (SAT) sınavını almaları gerekmektedir.

SAT Reasoning Test “math” ve “critical reading” testlerinde 1600 üzerinden en az 1250 toplam puan, “math” testinden ise 800 üzerinden en az 680 puan almış olma koşulu aranmaktadır. Sınav sonucunun geçerlilik süresi iki yıldır. Bu sınav dışında başka sınav kabul edilmemektedir.

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 17.03.2010 tarihli kararı ile belirlenen Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumları ve kontenjanlarına ilişkin bilgiler Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu’nda yer almaktadır. Kılavuza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet adresinden erişilebilir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

a) Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları

b) Yükseköğretim Kurumlarına Göre Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kriterleri

c) Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri adresinde ilan edilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi

a) Diplomalı Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilere İlişkin Yönetmeliği  adresinde ilan edilmiştir.

3) Başvuru Bilgileri: Başvuru koşulları, kontenjanlar ve gerekli olan belge ve bilgiler Boğaziçi Üniversitesi web sayfası (http://www.boun.edu.tr) duyurular başlığı altında başvuru tarihinden önce ilan edilmektedir. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları Temmuz ayı içerisinde Akademik Takvimde ilan edilen günlerde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından alınır. Başvurularını posta yolu ile yapacak olan adayların başvuru evrakını eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Formu Doldurun Biz Sizi Arayalım

Genel Merkez

Büyük Bebek İnşirah Yokuşu No: 65 Bebek/Beşiktaş/İstanbul

E-Posta  

info@abaedu.com

Telefon 

0 (212) 287 86 06

Contact Us

12 + 12 =

Whatsapp

Pin It on Pinterest