TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi üstün ve özel yetenekli öğrencilere lise eğitimi veren yatılı bir okuldur. İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim görmekte olup, 6. ve 7. sınıf Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notunu en az 4 (dört) olan tüm öğrenciler sınava başvurabilmektedirler.

Tevitöl’de Eğitim Anlayışı

TEVİTÖL’ DE tüm öğrenciler, yatılı, burslu ve kısmi burslu olarak eğitim – öğretim görmektedir. Her yıl özel değerlendirme sınavı ile seçilen öğrenciler, Türk ve yabancı öğretmenlerin rehberliğinde eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedirler. Okulda Milli Eğitim Bakanlığı programının yanı sıra Uluslararası Bakalorya programı da uygulanmaktadır.

Tevitöl Öğrenci Ön Kayıt-Ön Kabul (Başvuru) Şartları

 1. İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim görmekte olup, 6. ve 7. sınıf Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notunun en az 80 (seksen) olması,
 2. Başvuru formunun eksiksiz doldurularak, formlarda belirtilen gerekli evraklarla birlikte, 25 Nisan 2016 tarihine kadar okula gönderilmiş olması gerekmektedir. (Başvuru formu resmi ve özel ilköğretim okulu müdürlüklerinden veya TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi’ne ait iletişim bilgilerinden yararlanılarak elde edilebilir.)
 3. Başvuru için 75 TL’nin aşağıdaki hesaba yatırılıp dekontunun diğer evraklarla birlikte gönderilmesi

Yapı Kredi Bankası Gebze Şubesi

Hesap Adı: Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesi

Iban No: TR73 0006 7010 0000 0082 4953 44

Başvuru İçin İstenen Evraklar:

 • 1 adet fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş, orijinal)
 • Öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Okuldan onaylı 6 ve 7. Sınıf Not Dökümü
 • Başvuru Formu
 • Başvuru ücreti Dekontu

Sınav Süreci

 1. Öğrenci seçimi 3 aşamalıdır: Bu aşamalar sırasıyla, ” Sınav (bilgi ve yatkınlık)”, “Bireysel Değerlendirme”, “Gözlem Kampı” dır. 
 2. 8 Mayıs 2016 tarihinde 19 sınav merkezinde gerçekleşecek TEVİTÖL ilk giriş sınavında başarılı olan öğrenciler, okula davet edilerek, ikinci aşama olan bireysel değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bireysel değerlendirmede başarı sıralamasında önde gelen, 180 öğrenci tam ve/veya kısmi burslu aday olarak gözlem kampına davet edilecektir. Kampa davet edilecek aday öğrenci sayısı TEVİTÖL tarafından arttırılabilir. Başvurular arasında bu başarının yakalanamaması durumunda ise, davet sayısı daha az olabilecektir.
 3. Gözlem Kampı 19 – 25 Haziran 2016 tarihleri arasında TEVİTÖL’ de gerçekleşecektir.
 4. Gözlem kampında öğrenciler farklı disiplin ve yetenek alanlarında proje ve testlerle değerlendirileceklerdir. Bu alanların yanı sıra, adayların yatılı öğrenime uyumları, takım çalışmasına yatkınlıkları ve motivasyon düzeyi de dikkate alınacaktır.
 5. Gözlem kampı sonunda yapılacak değerlendirmelerle, ailenin ekonomik durumuna bağlı olarak tam ya da kısmi burslu 60 öğrenci öğrenime kabul edileceklerdir.
 6. Sınav ve kayıt sürecinde aday dağılımlarının %50 kız, %50 erkek olması esastır. Yeterli kontenjanın oluşmaması durumunda kontenjan kız ya da erkek öğrencilerle tamamlanabilir.

Sınav Tarihi ve Saati

Sınav, 8 MAYIS 2016 PAZAR günü saat 10.00’da belirtilen 19 sınav merkezinde yapılacaktır. (TEVİTÖL adayın gireceği sınav merkezini değiştirebilir.) Sınav Süresi 90 Dakikadır

Okula Kayıt Şartları 

 1. Asil ve yedek listeler www.tevitol.k12.tr’de kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilecektir. Belirtilen tarihte asil listeden kayıt olmaması durumunda ilan edilen yedek listeden sırayla adaylar okula davet edileceklerdir. 
 2. Ailenin ekonomik durumu TEV tarafından araştırılacak ve bu araştırma sonucunda belirlenen ölçütlere uyulmaması ve yanlış beyan yapılmış olması durumunda adayın kaydı yapılmayacaktır.
 3. Bursun müteakip yıllarda devamı öğrencinin ders başarısına, disiplin cezası almamasına ve okula uyumuna bağlı olup, öğrenciler ve veliler yeterli başarı ve uyumu gösteremeyen öğrencilerin bursunun kesilebileceği hususunda kayıt esnasında bilgilendirileceklerdir.